woensdag 6 mei 2015

6 technologietrends en hun relatie met het onderwijs

In deze post wil ik 6 grote technologietrends benoemen en toelichten wat hun relatie met het onderwijs is.

Gamification
Het gebruik van spelprincipes en speeltechnieken in een niet-spelcontext heet gamification. Deze principes kun je gebruiken om gebruikers te stimuleren hun taken te vervullen. Als je dit op leren toepast, kun je in theorie het leren aantrekkelijker en 'verslavender' maken.
In principe zijn sommige vormen van beloningen (stickers of stemples in schriften bijvoorbeeld) al vroege vormen van gamification.
Meer recent zie je ook dat serious games onder de term gamification worden geschaard. Hierbij gaat het meer om simulaties van bestaande praktijken die in spelvorm worden aangeboden.
Gamification zou de betrokkenheid, de efficiency en de kwaliteit van het leren kunnen bevorderen.

Big data en learning analytics
Dit zijn twee termen die met betrekking tot het onderwijs een nauwe relatie met elkaar hebben. Steeds meer leerprocessen vinden plaats in digitale vorm. Waar vroeger alleen de leerling en leraar vanuit een schriftje toegang hadden tot het gemaakte werk, is dat inmiddels fors aan het veranderen. In steeds meer software en digitaal lesmateriaal wordt iedere activiteit van de lerende op de achtergrond vastgelegd. Dit genereert een ongelooflijke hoeveelheid data die dan weer geanalyseerd kunnen worden. Soms zijn daar patronen in te ontdekken die de leraar en de leerling helpen om het leerproces beter vorm te geven. We spreken dan over learning analytics. Je moet hierbij niet alleen denken aan goed/fout van de antwoorden, maar ook over de duur van de tijd voordat een leerling antwoord geeft. Of op welke momenten van de dag er het meest met de software gewerkt wordt. Of de relatie tussen de frequentie van werken met de software en de resultaten die behaald worden.
In potentie kunnen big data en learning analytics ervoor zorgen dat leerprocessen efficienter worden, dat leerlingen meer op maat bediend kunnen worden en dat van sommige vakken de didactiek of leerlijnen herzien kunnen gaan worden.

Robotica en programmeren
De ontwikkelingen in de robotica gaan ontzettend snel. Er wordt verwacht dat robots in de toekomst alomtegenwoordig zullen zijn. Drones, zelfrijdende auto's, militaire robots, zorgrobots. Ze zijn allemaal in ontwikkeling. Voor het onderwijs dient de vraag zich aan of het curriculum aangepast zou moeten worden om beter op deze ontwikkelingen te kunnen anticiperen. Er gaan stemmen op om programmeren verplicht te maken. Educatieve pakketten waarin robotica een rol speelt, schieten als paddenstoelen uit de grond. Denk aan Lego Mindstorms, de Bee-bot, of Little Bits.

Maker movement en 3D-printen
De makermovement groeit en een onderdeel daarvan is de mogelijkheid om via 3D-printen zelf onderdelen te printen voor van alles en nog wat. De techniek is nu nog relatief langzaam en is leuk voor hobbyisten in de modelbouw. Toch gaan er steeds meer stemmen op om 3D-printen een plek te geven in  het onderwijs. Nieuwe print-technologie wordt sneller en dat maakt het voor het onderwijs weer toegankelijker en motiverender  om ermee aan de slag te gaan.

Cloud Computing
Deze trend is al een tijdje aan de gang. Steeds meer applicaties die vroeger lokaal draaiden, verhuizen langzamerhand naar het internet. Connectiviteit en identity-management wordt hierdoor steeds belangrijker. Op den duur zal de server uit de school verdwijnen of uitsluitend nog bestaan uit een uitgeklede variant die de verbinding met het internet regelt. Basispoort (en de applicaties die daarachter hangen), Office365, Google Apps en bekende leerlingvolgsystemen als Esis en Parnassys zijn voorbeelden van  applicaties die via cloud computing worden afgenomen in het onderwijs.

Bring Your Own Device
Het gebruik van tablets en andere devices neemt hand over hand toe. Ook in het onderwijs is er steeds vaker de wens om daarmee te kunnen werken. Financieel is dat niet altijd haalbaar. Dat is een reden waarom sommigen pleiten voor het gebruiken van de eigen devices van de leerlingen. Ze nemen dan hun eigen device mee naar school om ze kunnen gebruiken voor het leren. Deze ontwikkeling kan plaatsvinden omdat steeds meer scholen gebruik maken van cloud computing. Applicaties kunnen daarmee eenvoudig beschikbaar gemaakt worden op ieder device.
Voor het onderwijs is het relevant omdat je daarmee de drempel tussen school- en thuissituatie kleiner maakt. Als er op school geleerd wordt via het eigen apparaat, is de kans groot dat er thuis ook leeractiviteiten plaats gaan vinden.

Welke trend(s) mis ik hier nog volgens jou?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...