vrijdag 23 mei 2008

Nog niet eerder gezien: lerarenbeurs


Vandaag lees ik een nieuwsberichtje dat ik nog niet eerder gezien of gehoord heb.
Je kunt als leraar een studiebeurs aanvragen om je nascholing te financiëren. Tussen 1 juni en 15 juli 2008 kun je de beurs aanvragen. Er zijn uiteraard wel voorwaarden waar de nascholing aan moet voldoen.

Meer info op de site van de IB-groep.


(plaatje via www.co2-servicepunt.nl)

woensdag 21 mei 2008

The Learning Web

Geen flauw idee hoe ik er ooit gekomen ben, maar een hele tijd geleden heb ik het volgende webadres eens in mijn favorieten gezet: The Learning Web

Op de site staat een index van onderwerpen die allemaal met leren te maken hebben. Er zijn verschillende auteurs aan verbonden. En als ik het goed begrijp kun je de gehele inhoud van de website ook in boekvorm bestellen.

Over het "waarom" van het initiatief kan ik niets vinden. En hoe het gefinancierd wordt, is mij ook niet duidelijk. Mocht je het wel kunnen vinden, dan hou ik me aanbevolen.

Getallenlijn op ActivBoard


Op het oude krijtbord hadden wij in groep 4 en 5 een getallenlijn hangen die we via www.schoolmaterialen.nl hebben aangeschaft. Het was een handige uitbreiding van het oude krijtbord, maar met de komst van de digiborden wel een beetje overbodig.

Rond september vorig jaar heb ik namelijk twee flipcharts gemaakt:
getallenlijn 0-20
getallenlijn 0-100

Via digibordopschool.nl zijn nog meer Flipcharts voor het ActivBoard te vinden.

Beviel dit bericht? Lees ook:
Materiaal scannen voor digibord
RSS in plain English
Vries je beamer

Of abonneer je via RSS of email
>>> Wat is rss?

vrijdag 16 mei 2008

Mijn reactie op de onderwijsraad

De problemen die anderen hadden met het plaatsen van berichten op de site van de onderwijsraad heb ik niet ervaren. Het was een kwestie van klik-en-plaats. Net laminaat, zeg maar...

Mijn reactie op de stellingen is als volgt. Vast niet zo intelligent als al die andere reacties, maar ik doe mijn best.

Stelling 1.
Er is een digitale kloof in de samenleving, maar die ligt mijns inziens niet tussen de samenleving en de scholen. Scholen zijn een deel van de samenleving. En de kloof die in de samenleving ligt, ligt ook in de scholen. Iedereen met kinderen weet bijvoorbeeld dat zij digitale vaardigheden veel sneller oppakken dan volwassenen. Maar ook onder volwassenen zijn er mensen die het sneller en makkelijker oppakken dan anderen. Binnen scholen is dat net als in andere organisaties precies hetzelfde.
De vraag die je moet stellen m.b.t. die kloof is niet: “Hoe krijg ik leraren actiever?”, maar “Wat willen we onze kinderen leren?”
Met ons onderwijs willen we kinderen leren lezen, schrijven en rekenen. Maar in hun toekomstige samenleving is het wellicht net zo belangrijk om met een computer te kunnen werken en te weten wat je kunt halen (en brengen) op internet.
De inspectie op het onderwijs kijkt nu helemaal niet naar hoe ict ingezet wordt, en wat de (behaalde) leerdoelen zijn voor de kinderen. Laat de inspectie daar goede rapportage over doen, zou ik zeggen. Dat doen ze op andere gebieden toch ook.

Stelling 2.
Leraren moeten helemaal niet zelf digitale middelen willen ontwikkelen. Daar zijn ze niet voor opgeleid. Leraren schrijven ook niet zelf hun methodeboeken voor taal en rekenen. Ze zijn er om het leerproces van de leerlingen te sturen. Ze moeten vooral met leerlingen bezig zijn. De middelen moeten hen aangereikt worden. En daarbij maakt het echt niet uit of het gebruikte programma open source is, of niet.
Het zou wel een aardig idee zijn om methodeschrijvers te wijzen op betere uitwisselbaarheid van hun bestanden. Leerlingresultaten uit de ene database combineren met die uit een andere is nu nog een utopie. Als alle leveranciers van software gewoon zouden aansluiten op dezelfde database bijvoorbeeld, zou dat al veel gemak opleveren.

Stelling 3.
Er is mij verteld dat uitgevers geen poging doen om een gezamenlijke leerlingendatabase te ontwikkelen omdat ze dan beschuldigd zouden worden van kartelvorming. Dat lijkt me wel een probleem dat de overheid dient op te lossen. Het zou (basis)scholen veel werk uit handen nemen als er maar een database te beheren valt waar alle methodes op aansluiten. Het is maar een voorbeeld.

De opvolger van het digibord met beamer?

In een eerder bericht had ik het al over de surface computer van Microsoft. Ik schreef toen: als ze het nou een beetje groter maken....
Nou, ik word op mijn wenken bediend. Gates heeft het schermpje meteen aan een muur gehangen en in bijgaand filmpje doet hij ook nog het een en ander voor.

Bron: webwereld

woensdag 14 mei 2008

Toezicht op internetgebruik van de leerlingen

In de discussie over het internetgebruik van leerlingen op basisscholen zijn er grofweg twee uitersten op een glijdende schaal: de school wil het opvoedkundig aanpakken, of de school wil het technisch sturen.

Bij de opvoedkundige aanpak kunnen de kinderen overal bij op internet. Ook de ongewenste sites kunnen gewoon ingetypt en gevonden worden. De stelling is dan dat de leerkracht in de gaten moet houden wat de kinderen op internet doen. Hij of zij moet er dan altijd fysiek bij zijn als leerlingen achter de computer zitten.

Bij de technisch gestuurde aanpak zorgt het systeem ervoor dat kinderen niet bij ongewenste inhoud op internet kunnen komen. Ongewenste sites worden domweg geblokkeerd (blacklist). Of alleen de gewenste sites worden getoond (whitelist).

Op onze school hebben we geprobeerd de gulden middenweg te bewandelen. Wij hebben op onze server een tool geinstalleerd dat in de gaten houdt, wie wat doet op internet. Eén persoon op school kijkt de lijst van bezochte websites dagelijks na. En als daar rare dingen tussen zitten, wordt de betreffende leerkracht aangesproken. Die leerkracht zorgt dan dat het met de leerling(en) besproken wordt. Op deze manier kunnen leerlingen dus ongewenste sites bezoeken (vaak gaat dat per ongeluk), maar je leert ze dat het niet gewenst is om dat te doen.

Bij ons op school werkt het goed.
Meer info: www.internettoezichttool.nl

zaterdag 10 mei 2008

drie stellingen

Op verschillende weblogs wordt gesproken over het advies dat naar de Tweede Kamer gaat. Nu even geen tijd om op de reageren, maar dat ga ik zeker doen.
Er zijn drie stellingen waarop je op de site kan reageren:

1.
Er tekent zich steeds duidelijker een kloof af tussen aan de ene kant de mogelijkheden van ict en het gebruik ervan in de samenleving, en aan de andere kant het ict-gebruik door scholen (po, vo, mbo). De kwaliteit van het onderwijs vraagt om een versnelde invoering van ict in onderwijs. Een goede manier daartoe is leraren actiever te doen zijn op het gebied van het maken en toepassen van digitale leermiddelen en onderdelen van digitale leermiddelen.
2.
Open source software en open educatieve content bieden kansen bij uitstek: leraren kunnen daarmee zelf hun leermiddelen kiezen en op maat arrangeren. Hieraan zou veel meer bekendheid moeten worden gegeven. Ook kunnen leraren meer dan nu bepaalde onderdelen van methoden zelf maken en beschikbaar stellen voor andere leraren.
3.
Aan het gebruik van open source software en open educatieve content zitten veel haken en ogen: juridische, bedrijfseconomische en onderwijskundige. De overheid moet de regie nemen bij het oplossen van deze problemen. Dergelijke oplossingen zullen leraren stimuleren meer te doen aan het ontwikkelen van content.

Ik moet nog even broeden, maar ik heb hier zeker nog wel wat over te zeggen. Ik zal wel niet de enige zijn.

dinsdag 6 mei 2008

Ben ik weer...

Na een periode van verhuizen, kan ik melden dat ik weer actief ben.
Eindelijk weer tijd om iets op dit blog te zetten.