vrijdag 25 juni 2010

Ambassadeursplan


Ik werk bij SCOH. We vertegenwoordigen 36 scholen en die scholen samen verzorgen het onderwijs aan bijna 10.000 kinderen in Den Haag.
Bijna 8 maanden ben ik nu bezig met ICT taken op bovenschools niveau. Dat doe ik voor 1 dagdeel in de week. Iedere maandagochtend meld ik mij present op het stafbureau. Een van de punten die ik vanaf het begin al wilde aanpakken is de kennisuitwisseling en -ontwikkeling tussen onze scholen. Om die samenwerking gestalte te geven, heb ik me voorgenomen om een Ambassadeurstraject bij Kennisnet te gaan starten voor onze scholen. In deze blogpost beschrijf ik het proces tot nu toe.

November 2009
Ik was net begonnen als bovenschools ICT-er. Het eerste dat me te doen stond was een goed overzicht maken van de contactpersonen per school op het gebied van ICT. En zorgen dat ik die contactpersonen leerde kennen.
Check, dat is gelukt.

December 2009
Contact gezocht met kennisnet over het voorbereiden van het ambassadeurstraject. Wat zijn de belangrijkste voorwaarden? Minimaal 25 vertegenwoordigers van evenzoveel scholen die meedoen. Vrijroostering van al die collega's voor 5 dagen per schooljaar voor de komende twee schooljaren. Oke, dat was dus een kwestie van contact zoeken met alle scholen. Met de vraag of ze mee wilden doen, en wie er mee wilden doen.
Ondertussen ging de relatiemanager bij Kennisnet er mee stoppen en was het wachten op haar opvolgster.

Januari 2010
Al snel werd duidelijk dat niet alle scholen van SCOH mee zouden doen. Onze scholen zijn in grote mate autonoom in hun beslissingen. Dus bovenschools kan er vrijwel niets opgelegd worden. Uit voorzorg ben ik toen contact op gaan nemen met schoolbesturen uit de buurt. Wellicht wilden zij meedoen in een gezamenlijk traject.

Februari 2010
Kennisgemaakt met de nieuwe relatiemanager van Kennisnet. Zij wilde graag weten wat de status was van ons voornemen. Mijn inventarisatie bij de scholen was nog niet helemaal klaar, omdat nog niet iedereen gereageerd had, maar het ging er qua aantal scholen wel steeds beter uitzien.
Verder kreeg ik ook de vraag of ik mee wilde doen als bovenschoolse ICT-er in het Samen Deskundiger netwerk van Zuid-Holland. Dat bleek later een voorwaarde te worden om een ambassadeurstraject te kunnen starten.
Naburige schoolbesturen kwamen ook met antwoorden of ze mee wilde doen of niet.

Maart en april 2010
De laatste scholen zijn in deze periode enthousiast gemaakt om mee te doen. En het werd ook duidelijk welke scholen wel en niet voldoende formatieplaatsen hadden om de uren te faciliteren. Inmiddels had de regering besloten om te vallen en dat maakt het er niet makkelijker op.
Het aantal scholen van 25 werd echter duidelijk wel gehaald.
Contact met Kennisnet wees uit dat de voorwaarden voor een traject veranderd gingen worden voor het komend schooljaar. Zo kwam er dus de voorwaarde dat de coördinator (ik dus) in een Samen Deskundiger netwerk moest meedraaien. En er werden ook duidelijker eisen gesteld aan een ontwikkelvraag van het schoolbestuur en het commitment van de algemene directie en de directeuren van de deelnemende scholen. Dat gaat in ons geval geen probleem opleveren. Dat alles zou vastgelegd moeten worden in een ontwikkelplan.

Mei 2010
Weer contact met Kennisnet over de eisen die aan het ontwikkelplan worden gesteld. In juni zou er een regulier overleg van ICT coördinatoren binnen onze stichting zijn gepland. Het plan werd nu om tijdens die bijeenkomst een soort semi-start te maken met het ambassadeurstraject. Alle deelnemende scholen werd gevraagd deze woensdagmiddag vrij te houden.

Juni 2010
Afgelopen week is de eerste (onofficiële) bijeenkomst van het ambassadeurstraject geweest. De bijeenkomst vond plaats op de school die als eerste in Nederland de hele school voorzien heeft van touchscreens, ook wel digibord 2.0 genoemd.
Tijdens de bijeenkomst hebben we met elkaar bekeken welke onderwerpen we belangrijk vinden. Uit die bespreking moet nu een ontwikkelplan worden geschreven. Daar ga ik komende week de laatste hand aan leggen omdat de deadline voor het plan 30 juni is.
Inmiddels hebben we ook een online omgeving opgezet bij Kennisnet Groepen. Want een van de voorwaarden is ook dat er een digitale samenwerkingsomgeving opgericht wordt.

En nu?
Kennisnet geeft zo snel mogelijk na 30 juni bericht of ons ambassadeurstraject kan starten. Ik hoop vurig dat het lukt. Ik heb er al erg veel tijd in gestoken. En dat heb ik vooral gedaan omdat ik denk dat het een grote sprong voorwaarts kan betekenen voor het ICT-landschap in ons Haagse onderwijs.
Waar er vorig jaar (van horen zeggen) nog 11 trajecten te vergeven waren, worden er komend schooljaar nog maar 4 gehonoreerd. Dus het wordt nog spannend.


(plaatje van ambassadeurs.kennisnet.nl)

Meer lezen
Werken op een ander niveau
Winkwaves schoolplein
Cloud computing voor de basisschool

Of abonneer je via RSS of email>>> Wat is rss?

zondag 13 juni 2010

Opgroeien in een slechte wijk

"Volgens steeds meer wetenschappers is de opvoeding die je van je ouders krijgt een stuk minder belangrijk voor je latere succes dan we altijd aannemen. Eén van de factoren die we over het hoofd zien, is de buurt waarin je opgroeit." (bron: Kennislink)

Als je arme, laagopgeleide gezinnen in een betere wijk laat wonen, heeft dat een direct effect op de schoolprestaties van de kinderen van dat gezin. De conclusie dat je dan dus maar gezinnen moet verhuizen om betere kansen voor kinderen te creëren, is misschien wat kort door de bocht.
Wel is de stelling aardig om niet alleen te kijken naar de kwaliteit van het onderwijs als je kansen voor kinderen wilt vergroten. Het gaat ook om de buitenruimte in een wijk. Voldoende veilige speelmogelijkheden, goede aanpak van jeugdcriminaliteit, onderhoud van woningen e.d.

Als je wilt weten of je school in een goede of slechte wijk staat, kun je dit overzicht raadplegen. De wijk waarin mijn school staat, staat minder hoog op de lijst dan ik dacht. (Hoger is slechter.) Dat is ook goed om te weten.

Meer lezen
Gastindeklas.nl
Over Lowan
Klassenverkleining en ruimte

Of abonneer je via RSS of email
>>> Wat is rss?