zaterdag 28 februari 2009

Herschreven: Talent behouden


Begin december verscheen er in Computable een artikel met de titel: Talent behouden in crisistijden: 10 tips. Het artikel is toegespitst op bedrijven die last hebben van de economische tegenwind. Maar het leek me een leuk idee om het artikel te herschrijven voor 'gebruik' in het basisonderwijs.

Een artikel met een knipoog dus:"Kwaliteit van het onderwijs is de laatste tijd een veelbesproken item. Slechte scholen moeten leren van goede scholen. Er worden taal- en rekenpilots gestart. Maar hoe zorg je als basisschooldirecteur nou dat het met jouw school goed gaat? (Alsof ik dat weet... ;-) )

1. Hou sleutelfiguren binnen
De ene meester/juf is de andere niet. De een kan net zijn eigen klas aan. Een ander neemt het 'leed' van de hele school op zijn schouders, en is daar succesvol in. Er zijn gewoon meesters/juffen die meer taken aankunnen dan anderen. Die mensen heb je nodig. Weet als leidinggevende wat ze ambiëren en zorg dat de beloning daarbij past.

2. Train en mobiliseer bestaande talenten
Er zullen in je school ook ongetwijfeld ongebruikte talenten rondlopen. Stimuleer die talenten door op het juiste moment scholing of coachingstrajecten aan te bieden. Bied veiligheid, geef waardering en maak talent het mogelijk zich te laten zien.

3. Smeer de interne motoren
Verbeter de werkprocessen. Meesters/juffen zijn veel tijd kwijt aan administratieprocessen, terwijl ze er eigenlijk moeten zijn voor hun leerlingen. Geef meesters/juffen de gelegenheid hun tijd in de juiste zaken te steken. Denk aan ict-toepassingen, maar ook aan goede werkafspraken.

4. Kijk naar binnen
Maak ruimte voor meer focus op de leerlingen door de genoemde interne efficiëntie. Alleen door te weten wat de leerling nodig heeft, weet je als school waar je je op moet richten, waar je wat minder je best hoeft te doen en wie daarvoor intern nodig zijn.

5. Luister, communiceer en bouw aan vertrouwen
Meesters/juffen hebben een sterke behoefte aan informatie. Vooral als het zaken betreffen die hun eigen klas raken. Leidinggevenden moeten laten zien dat de school een duidelijk communicatiebeleid voert. Het gaat niet alleen om wat, maar ook om hoe zaken gebracht worden: persoonlijk, interactief en eenduidig.

6. Beoordeel en beloon op een andere manier
In het kader van competentiebeleid moet iedere meester/juf een bekwaamheidsdossier onderhouden. In dat dossier worden doelen bepaald. Maar ook in ieder leerjaar wordt een bepaalde vooruitgang van de leerlingen verwacht. Focus op de doelen zelf in plaats van op beoordelingen. Meet en beloon prestaties objectief zodat toptalenten worden erkend.

7. Ontwerp opvolgingsplannen
Hou de huidige toptalenten en hun opvolgers vast en neem afscheid van middelmatige en slecht scorende meesters/juffen als dat kan. Betere interne vooruitzichten verbeteren ook het werk van dit moment.

8. Hou vast aan langetermijnstrategie
Slimme scholen formuleren een langetermijnstrategie. Meesters/juffen die de school verlaten zonder goede opvolgingsplanning maken gatenkaas van een school, zeker op groepsleerkrachtniveau.

9. Let op de centen maar ook op het moraal
Als er op budgetten gelet moet worden, laat het dan de juiste budgetten zijn. Beoordeel of kostenbesparingen mogelijk zijn op terreinen zoals administratie en externen. Bespaar in geen geval op de koffie.

10. Ontwijk valkuilen
Trap niet in valkuilen als: primaire reacties, stilzwijgen, verlamming, onderbuikmanagement, achteroverleunen, besparen op trainingen en stekeligheden."


Lees hier het originele artikelMeer lezen
Tijdtheorie
6 manier om 'ja' te krijgen
Brain rules oftewel brein regels

Of abonneer je via RSS of email
>>> Wat is rss?

donderdag 26 februari 2009

Battle of Concepts: klaslokaal van de toekomst


"Op battleofconcepts.nl zijn bedrijven en overheidsinstanties op zoek naar innovatieve ideeën en creatieve oplossingen voor allerlei soorten vraagstukken. Bijvoorbeeld nieuwe ideeën voor een marketingcampagne of een oplossingen voor een maatschappelijk vraagstuk."

Ik vind het een geinig concept en er zijn best veel bedrijven en instellingen die een battle hebben uitgeschreven. Voor de deelnemers aan de battles (studenten of jongafgestudeerden) is er voor iedere battle prijzengeld te winnen.

Kennisnet had een battle uitgeschreven: "Hoe ziet het klaslokaal van de toekomst eruit?" De deadline was 15 februari en er zijn 67 concepten ingestuurd. Over een week of 3 wordt de uitslag bekend gemaakt.

Ik ben benieuwd.


Meer lezen
Spelen met computerblokjes
Nintendo DS in Dordt
ICT Trends voor de basisschool

Of abonneer je via RSS of email
>>> Wat is rss?

vrijdag 20 februari 2009

Snellezen


Een aantal jaar geleden kocht ik uit pure nieuwsgierigheid een boek over snellezen. In dat boek worden technieken beschreven om tot een leessnelheid van meer dan 1000 woorden per minuut te komen.

In hoofdstuk 2 wordt de geschiedenis van het snellezen behandeld. Daar worden twee manieren van leren lezen genoemd:
1. De fonetische methode. (Hakken en plakken)
2. De zie-en-zeg methode. (Woordbeelden bij plaatjes)
Beide methodes gaan uit van verklanken van woorden of letters.

Verklanken wordt in het algemeen als de beste manier gezien om kinderen te leren lezen. (Zie de methode Veilig Leren Lezen.) Voor dove kinderen is leren lezen bijvoorbeeld veel moeilijker omdat ze niet kunnen verklanken. Daar moet je namelijk voor kunnen horen... (Verbeter me alsjeblieft als dit niet klopt.)

Volgens de auteur van het boek is echter het feit dat mensen tijdens het lezen nog steeds vocaliseren een van de beperkende factoren om een zeer hoge leessnelheid te halen.

Verder spreekt hij wat stellingen tegen die we in het (basis)onderwijs aan kinderen aanleren, zoals:
- Voor een beter begrip dien je langzaam en nauwlettend te lezen.
- Met je vinger bijwijzen vertraagt je tempo en dient door oefening overbodig te worden.
- Als je op een woord stuit dat je niet kent, moet je een woordenboek pakken om het meteen op te zoeken.

Hij stelt dat het leesonderwijs op school de leerling leert kruipen, maar dat het lopen, rennen en dansen verder door de leerling zelf uitgezocht moet worden.
Dat is op zijn minst interessant te noemen.

Sneller lezen kan trouwens ook via zapreader.
En in oktober las ik over RapidReader op lifehacking.nl.


(plaatje via www.nobco.nl)

Meer lezen
Nieuwe AVI vanaf dit schooljaar
Vergoedingen dyslexie
ICT Trends voor de basisschool

Of abonneer je via RSS of email
>>> Wat is rss?

vrijdag 13 februari 2009

Spelen met computerblokjes

Siftables zijn een soort kleine computerblokjes die met elkaar in contact staan. Hoe dat er precies uitziet, en wat je daar vervolgens mee kan, kun je zien in onderstaande video van TED.com:Je kunt hier ook meer over lezen op ExtendLimits.nl

Ik ben benieuwd hoe dit zijn weg gaat vinden naar het onderwijs.

Meer lezen:
Printen in 3d
Nintendo DS in Dordt
ActivArena en SmartTable

Of abonneer je via RSS of email
>>> Wat is rss?

zondag 8 februari 2009

We gaan een school bouwen (2)


Na het bericht dat ik in december neerblogde, hebben we met de architect en een vertegenwoordiger van het bestuur verder gepraat over ons programma van eisen.

In eerste instantie richt je je dan op het functioneel programma van eisen. Daarin schrijf je op welke ruimtes je wilt en hoe die ruimtes zich ten opzichte van elkaar verhouden. Wij willen bijvoorbeeld lokalen niet aan een lange gang (zoals we nu hebben), maar rondom een centrale ruimte. Een en ander hangt natuurlijk ook samen met de manier waarop je je onderwijs invulling geeft.

Je functioneel programma van eisen wordt daarna aangevuld met een ruimtelijk programma van eisen. Middels dat programma geef je aan hoe groot de ruimtes moeten worden. Daarna volgt ook nog een technisch programma van eisen. Daarin komen alle technische installaties e.d. te staan.

De contouren van ons functioneel programma van eisen worden zo langzamerhand duidelijk en afgelopen week kreeg ik ook het ruimtelijk programma van eisen onder ogen. En daar schrok ik wel een beetje van. We hebben nu vrij grote lokalen (een gebouw van rond de 80 jaar oud), en we gaan in ons nieuwe gebouw behoorlijk terug in ruimte. Maar eigenlijk snap ik dat niet.

Als je edubloggend Nederland een beetje volgt, moet het je zijn opgevallen dat er steeds gesproken wordt over 21e eeuwse vaardigheden. We moeten kinderen voorbereiden op de toekomst vol eigenheid en creativiteit. We moeten kinderen de ruimte geven om zich te ontplooien. Niet klassikaal in rijen zitten. Niet allemaal tegelijk met hetzelfde bezig zijn.

Misschien kan iemand dat eens zeggen tegen degene die de vierkante meters per kind uitdeelt in Den Haag. Als je kinderen in je onderwijs de ruimte wilt geven, moet je geen kleinere scholen/lokalen bouwen dan in de vorige eeuw...


(plaatje via www.flecnederland.nl)

Meer lezen
We gaan een school bouwen!
Ik vraag voor Sinterklaas...
Shift Happens - NL versie

Of abonneer je via RSS of email
>>> Wat is rss?