zondag 24 mei 2015

6 dimensies die scholen typeren

Jos Cöp en Albert Rouschop zetten in januari van dit jaar online een artikel online met de titel 'leren in 2020'. Zij gaan in dat artikel in op de onderwijsvernieuwingen die op dit moment langzaam gaande zijn onder invloed van ICT en digitalisering.
Om het denken daarover wat handen en voeten te geven, typeren zij scholen aan de hand van zes dimensies. Die zes dimensies zijn:

1. Pedagogiek
Is dat strak leidend (autoritair) of meer loslatend en zelf keuzes laten makend (laissez-faire)?

2. Didactiek
Is de gehanteerde didactische aanpak gesloten en volgend (zoals instructie en daarna verwerking van de instructie) of is die open en interactief (groepswerk, projectonderwijs)?

3. Organisatievorm
Is die leraargestuurd of leerlinggestuurd?

4. Differentiatie
Wordt er convergent of divergent gedifferentieerd? Convergent houdt in dat iedereen met dezelfde stof bezig is, maar er gewerkt wordt met bijvoorbeeld drie niveaus. Divergent houdt in dat leerlingen ieder hun eigen pad volgen en op verschillende momenten aan verschillende doelen werken.

5. Leerstof
Biedt de school vooral gestandaardiseerde leerstof aan, of maakt het ook eigen keuzes of laat het leerlingen zelf kiezen wat ze willen leren?

6. Leermiddelen
Is de drager van de leermiddelen vooral papier of wordt er (ook) gebruik gemaakt van digitaal leermateriaal?

Na het beschrijven van de zes dimensies (wat de auteurs veel uitgebreider doen dan ik hierboven), gaan ze in op drie verschillende soorten schoolconcepten. Dat zijn 'traditioneel', 'modern volgend' en 'modern innovatief'.

Ik vind het een verhelderend artikel. Volgens mij kan het wel van nut zijn als je met je team wilt nadenken over wat voor school je bent, en wat voor school je wilt zijn. Het splitst het denken over je onderwijs in verschillende onderdelen die voor je gevoel vrij dicht bij elkaar liggen, maar net een andere invalshoek hebben. Ik vind bijvoorbeeld 'autoritair' en 'leraargestuurd' vrij dicht bij elkaar liggen, maar het zijn wel echt anderen begrippen. En dat wordt hier mooi benoemd.

Een aanmerking die ik kan maken op het artikel gaat over de plaatjes die zij hanteren. Ze maken gebruik van de 'sliders' om de drie verschillende scholen te typeren. En in de uitleg vooraf geven ze aan dat het gebruik van ICT en de digitalisering op zichzelf neutraal zijn. En ook dat scholen echt niet allemaal richting 'modern innovatief' hoeven te gaan. Maar bij de 'sliders' wordt er vervolgens gebruik gemaakt van kleurtjes. En de kleurtjes van de traditionele school zijn rood en die van de modern-innovatieve school zijn groen. Kun je daaruit dan toch filteren dat de auteurs vinden dat scholen maar eens aan de slag moeten met digitalisering en ict?


Hoe staat jouw school er eigenlijk voor? En is dat de school die de school wil zijn?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...