zaterdag 25 april 2015

Leestips t/m 24 april 2015


De leestips van deze week bevatten weer een aantal mooie artikelen. Onder andere over (ict-)bekwaamheid en professionaliseren, het selecteren van leraren, de invloed van technologie op ons gedrag, onderzoek over het gebruik van digitale prentenboeken en privacy in het onderwijs.

Goed weekend!


Wie is eigenaar van bekwaamheid? - Karin Winters op Karin Blogt
"De beste leraren raken nooit uitgeleerd. Vraag daarom vóór 1 juli de #Lerarenbeurs aan…..toetert het ministerie van OC&W op Twitter. Maar ineens mag je alleen een lerarenbeurs aanvragen als je je geregistreerd hebt in het lerarenregister (indien je reeds een bevoegdheid hebt). Wat mij betreft is dat iets wat wij niet moeten willen." Lees verder...

Traditioneel prentenboek legt het af tegen voorleesapp - Nieuws van de Universiteit Leiden
"Kinderen leren meer van digitale prentenboeken dan van traditionele statische boeken. Vooral taalzwakke kinderen begrijpen een verhaal beter dankzij bewegende beelden. Maar interactieve spelletjes werken juist verstorend. Dat concludeert promovenda Zsofia Takacs. Promotie 22 april." Lees verder...

Over het selecteren van goede leraren - Hartger Wassink op De Professionele Dialoog
"Vandaag was ik lid van de selectiecommissie van de Onderwijstraineeships. (...)
De selectiedag bestond voor mij uit enkele series proeflesjes van 10 minuten en korte selectiegesprekken met de kandidaten. Die selectiegesprekken zijn al pittig, maar de proeflesjes zijn de ware vuurproef. Van de leden van de commissie, meestal volwassenen uit deelnemende scholen, lerarenopleidingen en andere organisaties, wordt gevraagd om zich vooral als leerling te gedragen. (...) En juist dat, dat het zo vanzelf ging, zette me aan het denken. De setting van de proeflesjes was vrij traditioneel. (...) De traditionele setting roept traditioneel gedrag op." Lees verder...

Hoe digitale leermiddelen het onderwijs effectiever gaan maken - Jos Cöp en Albert Rouschop op Leertijd.nl
"Heel veel mensen in en rond het onderwijs zijn driftig op zoek naar voorstellingen van het leren van de toekomst. Het denken over wordt vaak sterk gestuurd door technische mogelijkheden, maar is dat wel terecht? Kunnen digitale leermiddelen het onderwijs wel effectiever maken? En wat zijn dan belangrijke onderliggers en succesfactoren? Dit artikel is geen bloemlezing over technologische snufjes maar veel meer een zoektocht naar veranderende onderwijsvisies die samen met ICT-ontwikkelingen als basis dienen voor het leren in de nabije toekomst. Keuzes die niet gaan over de nieuwste gadgets of digitale walhalla’s, maar over de brug waarmee ICT de onderwijspraktijk, de thuissituaties van leerlingen en de veranderende maatschappij kan verbinden. Een weg naar een andere manier van leren en onderwijzen, beter passend bij wat leerlingen in de toekomst nodig hebben." Lees verder...

Zijn we de gastheer van de technologie? - Joost Steins Bisschop op Frankwatching
"(...) Dat het gedrag van de mens verandert onder invloed van de technologie is niet vreemd. Als de technologie in dienst staat van de evolutie van de mens of ter verbetering van de kwaliteit van het leven hoeven we ons geen zorgen te maken. Het wordt anders als de technologie de mens gebruikt als gastheer om zichzelf – meer technologie dus – te kunnen voortplanten." Lees verder...

De smartphone binnen de klas gebruiken - Wilfred Rubens op te-learning
"De smartphone is vermoedelijk de meest omstreden technologie in relatie tot het onderwijs.  Docent Larry Ferlazzo heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld van een opponent tot iemand die smartphones schoorvoetend in de klas heeft aanvaard." Lees verder...

Big data en leren - Wilfred Rubens op te-learning
"Het gebruik van big data kan bijdragen tot beter onderwijs voor grotere groepen. De Khan Academy is daar een voorbeeld van. Aldus Oxford-hoogleraar Victor Mayer-Schönberger in een keynote tijdens de Next Learning 2015. Victor Mayer-Schönberger gaf aan dat big data en leren eigenlijk een vreemde combinatie zijn, maar toch onlosmakelijk verbonden. Volgens hem kunnen big data zelfs voor een revolutie in leren verzorgen." Lees verder...

Vernieuwde Quickscan geeft persoonlijk advies voor verbetering privacy op school - Kennisnet
"(...) Deze interactieve Quickscan is een geactualiseerde versie van de scan die al langer beschikbaar is. Privacy kan een lastig en vaag begrip zijn. Met de scan komen scholen er binnen een paar minuten achter of zij de juiste afspraken hebben gemaakt over gebruik van internet en sociale media, hoe ze omgaan met leerlinggegevens en of ouders wel op de juiste manier om toestemming zijn gevraagd. Op basis van de antwoorden krijgen gebruikers een persoonlijke rapportage met aandachtspunten en tips waarmee ze aan de slag kunnen." Lees verder...

dinsdag 21 april 2015

Waar vind ik geschikte apps?

Dat is een vraag die ik vrij regelmatig gesteld krijg. Meestal verwijs ik voor het gemak naar Eduapp. Dat is een concept gebaseerd op wisdom of the crowd. Iedereen kan daar apps aandragen die dan in de database geplaatst worden. Als je een profiel aanmaakt, kun je lijsten van apps rondom bepaalde onderwerpen maken. En mooier nog, je kunt er ook lesideeën bij plaatsen. Doordat je apps en lijsten kunt 'liken' en volgen, komen daar 'vanzelf' de betere ideeën bovendrijven.

Maar Eduapp is niet de enige bron waaruit je kunt putten als je op zoek gaat naar geschikte apps. Je zou ook eens kunnen kijken naar de volgende drie bronnen:

1. Praatapps
Via een collega werd ik geattendeerd op de website www.praatapps.nl. Op deze website staan apps die te maken hebben met het stimuleren van spraak, taal en communicatie. Bij iedere app staat vermeld voor welk platform hij beschikbaar is, en ze zijn gerubriceerd op aandachtsgebied. Zo heb je een verzameling apps rondom bijvoorbeeld 'verstaanbaar praten', maar ook rondom 'luisteren' of 'woordenschat'.

2. kleuters digitaal
Deze website van Eveline Kaleveld is geheel gericht op kleuters. Dus de apps die daar in een overzicht staan, zijn ook (vooral) voor deze leeftijdscategorie. Zij maakt onderscheid in allerlei rubrieken. Zo heeft zij 'boeken', 'rekenen', 'schrijven' en 'puzzelen' onder haar categorieën. Een aanrader is overigens ook haar blog dat ze op deze website bijhoudt. Ze doet daar verslag van allerlei digitale activiteiten die zij onderneemt voor en met kleuters.

3. iPad Apps for School
De auteur van het blog 'Free Technology for Teachers' houdt nog een andere website bij: www.iPadapps4school.com. Hij houdt overzichten bij voor een diversiteit aan leeftijdscategorieën. Zo heeft hij 'Elementary School', maar ook 'High School' en 'Pre-K'. De apps die in deze database staan, zijn gericht op het Engels taalgebied. Soms is dat een probleem, maar vaak ook niet.


Welke bronnen gebruik jij om goede apps te vinden? Laat een reactie achter in de comments.

vrijdag 17 april 2015

Leestips t/m 17 april 2015

Deze week in de leestips berichten over de prestaties van Siri, de introductie van Office365 Video voor de iPhone en een overzicht van de geschiedenis van Lego Mindstorms.
Wat onderwijs betreft zijn er onderwerpen over creativiteit, onderzoek en auteursrecht.

Veel leesplezier. Fijn weekend.Lego Mindstorms: A History of Educational Robots - Audrey Watters op Hackeducation
"In the fall of 1984, Kjeld Kirk Kristiansen – then the CEO of Lego (and grandson of its founder) – happened to watch a television interview featuring MIT professor Seymour Papert. In it, Papert demonstrated how children could use the programming language he’d developed, LOGO, to control robot “turtles” – to move the robots forward and backward a specified distance, turn right or left a specified degree, drop a pen and draw." Lees verder...

Creativity Killers: 10 Habits to Kick - Saga Briggs op informED
"Here’s what most of us know about creativity: We know that you aren’t born with it, and that it can be learned; we know that people can be at their most creative in group settings; we know that the expression of creativity isn’t exclusive to the arts; and we know that you shouldn’t wait around for inspiration to strike.
But do we know that rewarding creative behaviour can stunt motivation? Do we know the creative brain depends on content just as much as it depends on imagination? Or that expecting one right answer all the time will actually prevent us from finding the right answer?" Lees verder...

De mythe van evidence-based onderwijs - Wilfred Rubens op te-learning.nl
"Onderwijsonderzoek is van groot belang. Maar onderwijs kan en zal nooit gebaseerd zijn op of gedreven worden door onderzoek. Aldus oud-hoogleraar Dylan William in een pittig en raak betoog.
William sprak over dit tijdens een sessie van ResearchEd, een organisatie van en voor docenten die gericht is op het verbeteren van ‘research literacy’ in het onderwijs. William’s argumenten zijn:" Lees verder...

Social learning als uitdaging voor de L&D-afdeling - Wilfred Rubens op te-learning.nl
"Social learning staat volop in de aandacht. Tegelijkertijd breken afdelingen of functionarissen binnen arbeidsorganisaties, die verantwoordelijk zijn voor Leren & Ontwikkelen (L&D), zich vaak het hoofd hoe zij ‘social learning’ kunnen invoeren. Sahana Chattopadhyay stelt echter dat je social learning niet zo maar kunt implementeren. Het is een benadering die geïntegreerd moet zijn in de cultuur van de organisatie, en in de manier waarop arbeid georganiseerd is. Zij stelt:" Lees verder...

Siri in het Nederlands: het intellect van een goudvis - Michaël Aussems op ZDNet
"Siri heeft een broer. Hij heet ook Siri, spreekt Nederlands, maar is beduidend minder slim dan zijn zus. We gingen in gesprek met de Nederlandstalige versie van Apples spraakassistent." Lees verder...

'Samenwerken op één iPad verbetert de prestaties' - Vives.nl
"Kleuters die hun iPad delen presteren na een schooljaar beter dan kleuters die een eigen iPad tot hun beschikking hebben. Die bevinding presenteerde promovenda Courtney Blackwell van de Northwestern University vandaag op de jaarlijkse Conference of the International Communication Association." Lees verder...

Lesmateriaal, van wie is het? - Karin Winters op KarinBlogt
"Wie is er eigenaar van lesmateriaal dat door docenten gemaakt wordt? Nu zal het in onderwijsland weinig voorkomen dat de baas ook werkelijk het eigenaarschap opeist maar soms is het wel handig om er aandacht aan te besteden." Lees verder...

Office365 Video begins worldwide rollout and gets mobile - Office365 Team op OfficeBlogs
"Today, we are excited to announce the rollout of Office 365 Video to all eligible Office 365 business customers worldwide. We’re also pleased that Office 365 Video “gets mobile” with a new, native iPhone app and modern web experiences." Lees verder...


maandag 13 april 2015

15 gratis screenrecorders

Soms heb je een simpele tool nodig om de handelingen die je op je scherm doet, op te nemen. Zo'n tool heet een screenrecorder. Je kunt het gebruiken om een uitlegfilmpje te maken, bijvoorbeeld.
Ik had behoefte aan een shortlist van deze tools. En dan vooral de gratis varianten voor het Windows platform. Misschien heb je er ook wat aan.

Sommige programma's vereisen een installatie en andere werken volledig in de browser. Meestal is Java dan vereist. Ze zijn allemaal gratis, maar veel maken gebruiken van het freemium model. Dat betekent dat ze in de basis gratis zijn, maar dat je voor extra opties toch moet betalen.

Hieronder de lijst.
Bronnen:
Top 5 Snagit Alternatives - IceCreamApps
Alternatieveto.net
Flipping the class: overzicht van screencast software - Stefan van der Weidevrijdag 10 april 2015

Leestips t/m 10 april 2015


Zo, die week was weer snel voorbij!
De lijst met leestips is deze keer niet zo lang. Er is nieuws over de samenwerking tussen Dropbox en Microsoft; een interessant stuk over learning analytics en leesplezier; en beschouwingen over het gebruik van de smartphone op scholen en het aanbieden van programmeerlessen.

Onderaan de lijst heb ik een TED talk ingesloten van Jeremy Howard. Hij vertelt over de stand van zaken van machine learning. En de implicaties die die ontwikkeling zou kunnen hebben voor onze toekomst. In zijn laatste slide geeft hij aan dat 'beter onderwijs' in ieder geval niet helpt...

Veel leesplezier en fijn weekend!


Big data en leesplezier - Dick van der Wateren op Blogcollectief Onderzoek Onderwijs
"Gaat de voortdurende stroom aan digitale data over leerlingen ons werkelijk helpen het onderwijs te verbeteren? Onlangs was ik bij een brainstorm voor een nieuw analyse-instrument dat volgend jaar op de onderwijsmarkt zal worden gelanceerd. Het product is met de beste bedoelingen ontwikkeld; de makers willen iets goeds doen voor het onderwijs en leraren helpen hun werk beter te doen. Door alles wat leerlingen doen op laptops en notebooks te analyseren zouden we van dag tot dag kunnen volgen hoe hun taalvaardigheid zich ontwikkelt. Aantrekkelijk idee. Niettemin voelde ik me al snel ongemakkelijk. 
Ik vroeg me af: Is wat in het onderwijs belangrijk is meetbaar, of vinden we belangrijk wat meetbaar is?" Lees verder...

Moeten kinderen op school leren programmeren? - Pierre Gorissen op ICT&Onderwijs BLOG
"In 1985, toen ik 15 was, kreeg ik van mijn ouders een MS-DOS computer. Op school kwamen de computers pas toen ik nét te oud was. Ik leerde het dus thuis. Zelf. Met dank aan mijn ouders.
Gisteren heb ik voor mijn zoon van 12 zijn eerste certificaat uitgeprint van EdX. Voor het programmeren met Scratch." Lees verder...

Scholen omarmen smartphone tegen wil en dank - Dirk Verkuil op NOS nieuws
"De smartphone is definitief doorgedrongen tot de schoolklas. Uit een onderzoek van de NOS onder 137 middelbare scholen blijkt dat de overgrote meerderheid (85 procent) de smartphone gebruikt bij het onderwijs. 
Dat betekent nog niet dat de leerlingen hun mobieltje altijd en overal mogen checken. Op de helft van de scholen mag de smartphone wel mee de klas in, maar mag hij alleen worden gebruikt met toestemming van de leraar." Lees verder...

Dropbox laat gebruikers Office-documenten in browser aanpassen - Nu.nl
"Dropbox maakt gebruik van een integratie van Office Online, waardoor gebruikers Word-, Powerpoint- en Excel-bestanden in de browser kunnen bewerken. Alle Office-documenten die Dropbox-gebruikers online in de cloud hebben opgeslagen, zijn hierdoor in de browser te bewerken." Lees verder...

The wonderful and terrifying implications of computers that can learn - Jeremy Howard op TED (youtube)
"What happens when we teach a computer how to learn? Technologist Jeremy Howard shares some surprising new developments in the fast-moving field of deep learning, a technique that can give computers the ability to learn Chinese, or to recognize objects in photos, or to help think through a medical diagnosis. (One deep learning tool, after watching hours of YouTube, taught itself the concept of “cats.”) Get caught up on a field that will change the way the computers around you behave … sooner than you probably think." Kijk hier of hieronder...vrijdag 3 april 2015

Leestips t/m 3 april 2015


De leestips van deze week. Een lekker lange lijst voor een lekker lang weekend.

Fijn paasweekend!


Democracies Need More Than One Kind of "Good" School - Larry Cuban op School Reform and Classroom Practice
"No surprise that views of what makes a good education differ. Such opinions about what makes an education “good” have differed for millennia among religious leaders, Greek philosophers, and those rebels in the 13 colonies who shaped a democratic experiment in America. Not now, however, in a democracy increasingly and wholly shaped by market capitalism." Lees verder...

Autisme is niet te genezen, onbegrip gelukkig wel! - Margreet Hamming op Mindcare
"Sta jij weleens gezellig op het schoolplein te kletsen voordat de school uitgaat? Even bijkletsen met andere moeders of vaders totdat de bel gaat. Wanneer de bel rinkelt, is de rust voorbij. Het schoolplein stroomt vol met kinderen. En ja hoor, daar is die leerling weer die al begint te krijsen en te schoppen als hij zijn moeder nog maar net in het vizier krijgt. Maar dat is nog niet het ergste, onbegrijpelijk hoe die moeder daarmee omgaat. Ze doet niets, helemaal niets. Ze laat hem gewoon zijn gang gaan." Lees verder...

Waarom we niet zonder filosofen kunnen - Joost Steins Bisschop op Frankwatching
"Het trolleyprobleem is een beroemd gedachte-experiment in de filosofie. De meest eenvoudige versie gaat als volgt. Een tram (trolley) rijdt een heuvel af. Vijf mensen zijn vastgebonden op de route die de tram zal volgen. Maar vlak voor de plek waar de angstigen liggen, is een wissel; bij omzetting neemt de tram een ander spoor. Op dit spoor is één persoon vastgebonden op de rails. Jij staat bij de wissel, en kent beide scenario’s. Wat zou je doen?" Lees verder...

IT-Dienstverlening: Met de bus of liever een auto met chauffeur? - Marcel de Jager op Expanding Visions
"Het uitbesteden van het beheer van de IT binnen het onderwijs is al jaren gemeengoed. Binnen het primair onderwijs maakt nagenoeg elke school gebruik van externe IT-dienstverleners. En ook binnen het voortgezet onderwijs rukt de IT-dienstverlener steeds verder op. En dat is logisch want het beheer van de IT-omgeving is natuurlijk niet de kerntaak van een school. Bovenal wordt de techniek steeds complexer. Dit noemen we ook wel de ‘IT paradox’. Waar het gebruik steeds eenvoudiger wordt (iedereen kan zonder noemenswaardige instructie een tablet bedienen) is de onderliggende technologie juist steeds ingewikkelder geworden. En juist deze complexiteit maakt dat ook de traditionele IT-dienstverleners in het onderwijs verder onder druk komen te staan." Lees verder...

Creatieve destructie - zorg of zegen? - Albert Lubberink op Technologie in het onderwijs
"De tamelijk recente daling van de verdiensten in de muziekindustrie, net als die bij de gedrukte media – bijvoorbeeld kranten – zijn goede voorbeelden om het principe van ‘creatieve destructie’ onder de aandacht te brengen. Net zoals er banen worden gecreëerd door nieuwe, opkomende technologieën, worden oudere functies overbodig gemaakt en ‘vernietigd.’ Sommigen vinden dat erg, anders zien dat als een logisch gevolg van de vooruitgang. Het is een onderdeel van de globalisering, zoals die zich bijvoorbeeld aftekent in de economische geografie." Lees verder...

Test: Projectoverleg met de Polycom CX5100 en Lync - Pierre Gorissen op ICT&Onderwijs BLOG
"Vandaag had ik een projectoverleg in het kader van de projecten die we bij mijn werkgever uitvoeren rond inline onderwijs. Die overleggen vinden in de regel plaats via Lync. Normaal gesproken zitten we daarbij allemaal op verschillende plekken, elk achter onze computer. Als projectleider en voorzitter van het overleg deel ik dan de agenda/de notulen vanuit de Sharepoint omgeving voor het project zodat iedereen tijdens het overleg meteen mee kan kijken met het verslag. Waar nodig haal ik er andere documenten bij (zoals een overzicht van de deadlines en deliverables per project etc.) en deel ook die. Vandaag werd het overleg gecombineerd met een test van de Polycom CX5100 roundtable camera waarvan onze dienst IT er op het moment eentje in huis heeft." Lees verder...

New OneNoteInEducation.com -- designed for everyone in a school - OneNote Team op OfficeBlogs
"When we developed OneNoteforTeachers.com exclusively for educators, we didn’t know that OneNote would take off the way it has in education. Since launching the site in October 2014, we have seen interest from educators for getting “Ninja” trained on OneNote with the wealth of interactive guides on the site. Now, they are telling their principals and students about their new skills in OneNote sparking their interest in OneNote in education. To meet this need, we redesigned the site to include guides and pages for both students and administrators and gave it a more fitting name of OneNoteInEducation.com." Lees verder...

CodeKlas onderbouwt noodzaak programmeren in het onderwijs - Vives
"Waarom zouden we jonge kinderen leren programmeren? In binnen--‐ en buitenland woedt momenteel een discussie over het belang van het op jonge leeftijd leren programmeren. BoekTweePuntNul publiceert op 1 april ‘CodeKlas’, waarin de noodzaak van programmeren in het (basis)onderwijs wordt besproken en een aanzet wordt gegeven tot een leerlijn programmeren. Dit wordt onderbouwd met 40 praktische tools ter inspiratie en interviews met experts uit onderwijs en bedrijfsleven." Lees verder...

Smartphones gebruiken: leren focussen is een must - Wilfred Rubens op te-learning.nl
"Vandaag las ik via Blendle Erno’s artikel Help! Hoe ontsnap ik aan mijn smartphone? (nee, niet gratis. So what?). Erno schrijft daarin onder meer dat de smartphone bijdraagt aan de vrees iets te moeten missen. Daarom checkt hij zo’n twintig keer per dag zijn mail. Hij vermoedt zelf als bevestiging dat hij bestaat." Lees verder...

Can Blogging be academically valuable? Seven reasons for thinking it might be - John Danaher op Philosophical Disquisitions
"I have been blogging for nearly five years (hard to believe). In that time, I’ve written over 650 posts on a wide variety of topics: religion, metaethics, applied ethics, philosophy of mind, philosophy of law, technology, epistemology, philosophy of science and so on. Since most of my posts clock-in at around 2,000 words, I’d estimate that I have written over one million words. I also reckon I spend somewhere in the region of 10-15 hours per week working on the blog, sometimes more. The obvious question is: why?" Lees verder...

'Help! Automatisering maakt ons dommer!' - Robert Visscher op Kennislink
"De angst voor automatisering zit er goed in bij auteur Nicholas Carr. Zijn boek De Glazen Kooi staat vol met bang makende verhalen over hoe automatisering ons dommer maakt en gevaarlijk is. Overtuigend is het echter niet." Lees verder...

Office Lens comes to iPhone and Android - OneNote Team op OfficeBlogs
"Today, we’re releasing Office Lens for iPhone and Android phones. Office Lens is a handy capture app that turns your smartphone into a pocket scanner and it works with OneNote so you’ll never lose a thing. Use it to take pictures of receipts, business cards, menus, whiteboards or sticky notes—then let Office Lens crop, enhance and save to OneNote. Just like that—all the scanned images you capture from Office Lens are accessible on all your devices." Lees verder...

Zo kijken jongeren: nemen YouTube & Netflix de rol van tv over? - Karin den Bouwmeester op Frankwatching
"In deze tijd is er een haast onuitputtelijke bron van audiovisuele media om te bekijken. Op elk willekeurig moment hebben we beschikking tot bijvoorbeeld meer dan 50 tv-zenders, on-demand tv, duizenden films en series op Netflix en miljoenen YouTube-video's. En dan zijn er nog de minder legale mogelijkheden als bijvoorbeeld Popcorn Time of het downloaden van films. Of natuurlijk een ouderwets bezoekje aan de bioscoop. Een totale overdaad aan keuzemogelijkheden dus. Klinkt leuk en vermoeiend tegelijkertijd." Lees verder...

Flipped Classroom gaat in feite om 'beheersingsleren' - Wilfred Rubens op te-learning.nl
"Het concept van de flipped classroom wordt vaak geassocieerd met het thuis bekijken van video. Dat is volgens de grondleggers een misvatting. In feite gaat het namelijk om ‘mastery learning’." Lees verder...


woensdag 1 april 2015

Gastblog: Airserver

Sander Drop schreef al eerder een gastblog op WitBlauw. Hij is leraar van een groep 8. Enthousiast geworden over een berichtje dat ik niet zo lang geleden schreef, is hij aan de slag gegaan met Airserver. Daarvan doet hij hieronder verslag.

Sinds een tijdje maak ik in mijn klas gebruik van het programma Airserver. Graag vertel ik jullie mijn ervaringen met dit programma.

Wat is Airserver?
Met Airserver kun je het scherm van de iPad kopiëren naar het digibord. Ik schrijf iPad, maar het werkt ook met Android-devices, maar alleen vanaf Windows 8.1. Aangezien wij op school Windows 7 draaien, heb ik dat dus niet kunnen uitproberen.
Eigenlijk doet Airserver hetzelfde als een Apple TV, maar er zijn een paar belangrijke verschillen:
Het is veel goedkoper
Ik hoef niet meer te switchen tussen verschillende sources op het bord
Je kunt met meer apparaten tegelijk (!) op het bord werken
Een Apple TV kost toch al gauw 100 euro en die sluit je aan met een HDMI kabel op het bord. Als ik mijn iPad op het bord wilde laten zien, dan moest ik op het bord switchen naar een andere source. Een ander kanaal op het bord. Dat was onhandig. Het switchen kost tijd. Met Airserver kan ik mijn iPad scherm over mijn gewone bureaublad laten zien.

Installeren
Het installeren is niet heel moeilijk, maar je moet wel even goed opletten.
Bij het installeren kijkt Airserver eerst of je computer wel geschikt is voor Airserver. Je hebt nodig:
Voor iOS: Windows 7 en iTunes (of Bonjour) geïnstalleerd
Voor Android: Windows 8.1
Ik heb bij het installeren dus de Android onderdelen uitgezet.
Verder werkte het na installeren bij ons meteen. Ik hoefde verder niets in te stellen, geen firewall instellingen te veranderen of iets dergelijks. Wij gebruiken als netwerk overigens Skool.

De werking
Het werkt heel erg makkelijk in de praktijk. Veeg op je iPad naar boven voor het instellingen scherm. Druk op Airplay en even later staat je iPad scherm ook op je bord. Dit kan zowel in volledig scherm of als window.
Alles wat je op je iPad doet zie je ook op het bord. Er zit wel soms een heel kleine vertraging in.
Zijn er meer iOS-apparaten? Geen probleem. Airserver laat ze allemaal tegelijk zien. In de klas is het gelukt tot 6 apparaten tegelijk op het digibord. Maar het was duidelijk dat je toen niet teveel kon doen op de apparaten want dan trekt het netwerk het niet meer. Maar twee of drie apparaten naast elkaar is geen enkel probleem.
Grappig detail: je hoeft niet eens in de klas aanwezig te zijn met je iPad. Je kunt vanuit de hele school het bord overnemen.

Wat doe je er mee?
Ik gebruik Airserver vooral als ik lesgeef in een kleinere groep. Ik kan voor het groepje gaan zitten en op mijn iPad werken. De kinderen zien alles achter op het bord. Als programma gebruik ik hiervoor: Explain Everthing. Dit programma is een complete bord-app waarmee je heel veel dingen kunt doen.
Ook kun je Airserver mooi gebruiken om digitale dingen van kinderen op het bord te laten zien. Enkele ideeën:
Foto’s van verkeerssituaties in de wijk
Filmpjes die ze zelf hebben gemaakt
Presentaties (bijvoorbeeld met Adobe Voice)
De kinderen moeten natuurlijk wel een iOS device met Airplay hebben en toegang tot het draadloze netwerk.

De nadelen
Af en toe heeft het programma wat kuren. Je kunt dan nog zo vaak op Airplay op je iPad drukken, hij wil dan maar niet op het bord komen. Een herstart van Airserver lost het probleem vaak wel op, maar kost tijd en is dus jammer.
Teveel devices kan het programma ook niet aan. Maar ik denk dat dat vooral een netwerkprobleem is, en niet zozeer  te wijten aan het programma.
Jammer dat voor Android Windows 8.1 vereist is. Hoewel de meeste kinderen iOS devices hebben, vallen nu wel een aantal apparaten buiten de boot.

Conclusie
Een heel fijn programma als je je iPad veel in de klas gebruikt om les mee te geven. Ik gebruikte altijd een Apple TV maar nu ik Airserver heb ontdekt, is de Apple TV weg. Airserver is sneller, goedkoper en handiger in gebruik.Wil je ook een keer een gastblog schrijven op dit blog? Neem dan contact op. Het onderwerp moet uiteraard passen bij het thema onderwijs en technologie. (Commerciële uitingen en verzoeken worden genegeerd.)