vrijdag 17 mei 2013

Pauze is soms verstandig

Mijn vorige berichtje wordt door dit bericht misschien een stukje ongeloofwaardiger, maar dat maakt me in dit geval niet zoveel uit.

Vorig jaar heb ik tijdens de zomervakantie een blogvakantie gehouden. Dat is me toen uitermate goed bevallen. Het gaf me de gelegenheid om even afstand te nemen van de waan van de dag. Dit jaar was ik dat sowieso weer van plan.
Door omstandigheden in mijn privéleven, heb ik besloten om voorlopig mijn prioriteiten even te herschikken. En daar is op dit moment bloggen er geen één van. De blogvakantie gaat dus eerder van start dit jaar.

Na de zomervakantie pak ik de draad echter weer op. Daar is reden genoeg toe, want naast het continue leerproces waar het bijhouden van dit blog voor zorgt, heb ik me ook ingeschreven voor de master Leren en Innoveren bij de Hogeschool InHolland. Tegen die tijd komt er naar verwachting voldoende stof vrij om over te bloggen.
Tot die tijd kun je natuurlijk op je gemak de oudere bijdragen (nog) eens doornemen.

Voor reacties sta ik open, en via twitter of het reactieformulier op deze site blijf ik gewoon aanspreekbaar.


(bron plaatje)

Meer lezen
Minder is meer
Blogvakantie
Ik ben een Edublogger

woensdag 8 mei 2013

Ga toch bloggen!

Op Edudemic las ik afgelopen week een helder artikeltje waarom je zou moeten beginnen met bloggen. Echt, je zou moeten beginnen met bloggen...

Zij stellen drie vragen die mensen zichzelf stellen als ze overwegen te starten met bloggen:
1. Niemand wil toch weten wat ik erover denk. Toch?
2. Geeft het niet veel te veel druk dat je iedere keer weer nieuwe onderwerpen moet verzinnen?
3. Waar haal ik de tijd vandaan?
Als je jezelf die vragen ook wel eens stelt, ben je er rijp voor om een blog te beginnen. Als je gaat bloggen over je onderwijs, zul je merken dat je daar automatisch in gaat groeien.

Gerelateerd aan het bovenstaande is het misschien aardig om de post op FreeTech4Teachers over hetzelfde onderwerp (namelijk bloggen) te noemen. Richard Byrne geeft het simpele idee om iedere vrijdag in je lesrooster tijd vrij te maken om leerlingen te laten bloggen over wat ze die week geleerd hebben. Je traint daarmee het reflectieve vermogen van de leerlingen. Naast het schrijven van hun eigen blogje, leer je ze uiteraard gelijk ook om feedback op elkaar te geven. Iedere leerling geeft een reactie op de post van een ander. In die reactie geven ze antwoord op een vraag uit de post, of ze geven een simpel compliment over wat diegene die week geleerd heeft.
Richard schrijft: "The point is to get students in the habit of reflecting on what they learned. You should do the same."

En ja, daar is bloggen dus uitermate geschikt voor.


(bron plaatje)

Meer lezen
2 manieren om de communicatie met ouders te verbeteren
Bloggen met leerlingen
Drie webteams in je klas

dinsdag 7 mei 2013

Waarom altijd méér presteren?

Henk Boonstra pleit op zijn blog ervoor om minder druk uit te oefenen op leerlingen om altijd maar meer te presteren en 'het beste uit jezelf te halen'. Hij refereert hierbij aan het Peter Principe. Kortgezegd is dit de waarneming dat mensen promoveren (doorgroeien) tot aan het niveau waar ze niet meer competent zijn. Op dat moment houdt het klimmen op de maatschappelijke ladder op. En daarmee zitten veel mensen eigenlijk net een treetje te hoog. Dat is niet handig voor de organisatie waarin ze werken, maar ook niet goed voor die mensen zelf.

Mensen die uit zichzelf een stapje terugdoen als ze merken dat dit principe op hen van toepassing is, verdienen wat mij betreft erg veel respect.

Het is eigenlijk raar dat we met zijn allen altijd maar op zoek zijn naar méér. (Zelfs 'de economie' staat er alleen goed voor, als hij groeit.) Je moet beter worden in wat je doet. Een betere leraar, een betere leerling, een betere vader of een betere moeder. En zo kun je het rijtje nog wel een stukje langer maken.
Maar waarom eigenlijk?

Daarbij komt dat je je doel nooit zult bereiken. Want: wie mikt op perfectie, mikt op een bewegend doel.

Toepasselijk hierop is het relatief onbekende nummer 'De Wens' van Marco Borsato.
"Kan er iemand me vertellen, wanneer een schutter rust? Wanneer de boog zich mag ontspannen? Wanneer zijn pijl het laatste doelwit kust?

Wanneer is een mens tevreden? (...) " Nouja, kijk (luister) zelf maar. Als je zin hebt.
(Bron plaatje)

Meer lezen
De toekomst van (digitaal) toetsen
Excellente leraar top 3
Aandacht voor leren leren

maandag 6 mei 2013

De toekomst van (digitaal) toetsen

Laatst had ik een gesprek met een collega over het Cito leerlingvolgsysteem dat bijna iedere school gebruikt. In iedere groep neem je twee keer in het jaar verschillende toetsen af. Het idee is dat je daarmee op een objectieve manier de ontwikkeling van je leerlingen in kaart brengt. Maar ik vind het ook een vrij trage manier. Want als je bij de E5 toets erachter komt dat de leerling in het afgelopen half jaar wel erg achteruit is gegaan, ben je wel rijkelijk laat als je daar iets aan wilt doen. En daarbij komt nog dat de citotoetsen een inbreuk zijn op de normale gang van zaken in iedere klas.

Met een andere (digitale) manier van toetsen, kun je beide bezwaren wegnemen. Als je leerlingen hun werk digitaal laat maken, kan ieder werkmoment (zoals dat nu in schriften gebeurt) een 'toetsmoment' worden.  Als je van grote groepen leerlingen kunt bijhouden hoe ze tijdens de gewone verwerkingsactiviteiten in de les presteren, krijg je daarbij beter zicht op twee dingen:
1. De individuele ontwikkeling van iedere leerling tot op hoog detailniveau.
2. De ontwikkeling die je van iedere individuele leerling mag verwachten (op basis van de data die gegenereerd wordt door grote groepen leerlingen continu te volgen.)

De mogelijkheden om dit te kunnen, lagen altijd ver buiten ons bereik. De data die in de miljoenen schriftjes in Nederland 'opgeslagen' stond, kon nooit toegankelijk gemaakt worden. Het kost de leraar van een groep van 30 leerlingen vaak al de grootste moeite om iedere dag door al die stapels heen te ploegen. Laat staan dat je het zodanig kunt analyseren dat je op geaggregeerd  niveau er zinnige uitspraken over kunt doen. Daar is gewoon de tijd niet voor. En daarom doen we het 'maar' twee keer per jaar. Een keer in januari en een keer in juni.
Maar de tijden veranderen. En de mogelijkheden veranderen mee. Inmiddels komt binnen handbereik dat die data uit die miljoenen schriftjes wel beschikbaar gemaakt kan worden. Je laat leerlingen niet meer werken in schriftjes, maar in online systemen. Steeds meer leerlingen krijgen toegang tot een (eigen) device, noem het een iPad, tablet of computer. Schriften worden om die reden overbodig en onhandig.
De markt van digitale methodes en toetssystemen begint zich te ontwikkelen. En Cito zou zich misschien wel zorgen moeten gaan maken.

Kennisnet heeft deze ontwikkeling uiteraard ook in de gaten. Zij hebben een speciale site ingericht rondom digitaal toetsen. Op die site doen ze twee oproepen.

Oproep voor scholen
De eerste oproep is aan scholen voor voortgezet onderwijs en basisonderwijs. Ze zoeken scholen die willen meewerken in een expertgroep/praktijkgroep rondom digitaal toetsen. Voor het voortgezet onderwijs is er een dag gepland op 17 mei. Voor het basisonderwijs is er een week later een dag gepland op 24 mei. Ze zoeken naar scholen die samen met Kennisnet een stappenplan digitaal toetsen willen ontwerpen.

Oproep voor leveranciers / ontwikkelaars van leersystemen
De tweede oproep is aan leveranciers en/of ontwikkelaars van leersystemen. Kennisnet onderscheidt hierin drie typen leersystemen, nl:
  1. Interactieve toetssystemen
  2. Systemen voor het vastleggen en analyseren van leeractiviteiten (learning analytics)
  3. Adaptieve leersystemen (systemen die zich meer of minder automatisch aanpassen aan het leerprofiel van de leerling).

Ik juich dit initiatief van Kennisnet toe. De ontwikkelingen rondom digitaal toetsen zijn veelbelovend. Maar er moet ook nog veel werk verzet worden. De goede systemen moeten van de betere gescheiden worden. En het is wel goed dat een onafhankelijke partij die inventarisatie doet en de ontwikkeling ervan in de gaten houdt.

Ik schreef net dat Cito zich zorgen zou moeten maken. Ik weet niet of ze dat doen. Wat ik wel zie, is dat sommige systemen het embleem 'powered by Cito' gaan dragen. (Zie bijvoorbeeld Squla of Ambrasoft) Gaat Cito straks in een digitaal toets-ecosysteem ook zo'n stempel drukken op het onderwijs? Of zou dit juist het moment moeten zijn om meer diversiteit in het systeem te krijgen? Hoe staan (andere) educatieve uitgeverijen hierin? Of moeten we meer verwachten van kleinere nieuwe spelers?

En is bijvoorbeeld duidelijk van wie al die data is, waarmee straks gerekend gaat worden? Vragen rondom eigendom van de data, maar ook vragen rondom privacy en identiteitsmanagement spelen bij dit thema een rol. Het klinkt misschien een beetje gek om te zeggen, maar scholen zijn zich niet bewust van 'het goud' waarop ze zitten.


Meer lezen
Mag een school zijn lvs uitbesteden?
Workshop Flipping the Classroom @Innofun
8 manieren waarop technologie ons onderwijs verbetert

donderdag 2 mei 2013

Nearpod niet alleen voor iOS

Nearpod is een tool waarmee je presentaties (lessen) kunt delen met je leerlingen. Mocht je er nog nooit van gehoord hebben, dan is onderstaand filmpje een aardige inleiding.Nearpod wordt gebracht als gratis app op iOS-devices. Het werkt dus op iPods, iPads en iPhones.
De leraar maakt een gratis account aan, en deelt zijn werk door middel van een code met zijn leerlingen.
Echt interessant wordt het pas, als de leerlingen tijdens de les allemaal een eigen device hebben. Hoe je dat voor elkaar krijgt, is een vraagstuk op zich. Je kunt dat doen door BYOD of door de apparaten als school aan te schaffen. Eenmaal 1 op 1 voorzien van apparaten, maakt Nearpod divers gebruik mogelijk. Je kunt je afvragen of je dan nog een digibord nodig hebt. Je kunt zelfs je huiswerk via Nearpod meegeven. Zeker weten dat de leerlingen dat leuker vinden dan suffe werkbladen.

Het grote nadeel van Nearpod vind (vond) ik dat je het systeem alleen kunt gebruiken op iOS systemen. Maar dat is nu dus voorbij. Nearpod is verstandig geworden, en ze hebben tot op zekere hoogte gezorgd dat de dienst beschikbaar is op alle platformen, zelfs via het web.
Ze maken daarbij jammer genoeg gebruik van het freemium-model op een manier die mij niet zo goed uitkomt. Want als je met Windows 8 apparaten gebruik wilt maken van Nearpod, zit je vast aan een Gold of School account. Gratis uitproberen kan overigens wel.
Wat mij betreft zouden ze er verstandig aan doen om te zorgen dat het gratis account ook gebruik kan maken van de webversie. Volgens mij wordt de Nearpod community daar alleen maar groter van, en neemt hun waarde toe.

Meer info vind je op het Nearpod blog:
Enjoy Nearpod... even without iPads
Nearpod School Edition has arrived
Overzicht Free-Gold-School Editions


Gespot via See Genius

Meer lezen
Nearpod maakt werken met iPads in de klas makkelijk
Vragen bij samenwerkend leren
Zit tussen je leerlingen

woensdag 1 mei 2013

Oproep voor ideeën voor onderwijsonderzoek

NRO-logoOp het blogcollectief Onderzoek Onderwijs plaatste Dick van der Wateren een oproep aan docenten en onderzoekers om met ideeën te komen voor onderwijsonderzoek.

Er is voor mij een aantal redenen om op mijn blog ook nog even aandacht te besteden aan deze oproep:
  1. Ik denk dat het onderwijs gebaat is bij goed onderzoek. 'Weten wat werkt' wordt dat ook wel genoemd.
  2. Tegelijkertijd zie ik ook dat veel onderzoek niet 'landt' in de praktijk.
    • In de praktijk worden vaak methoden of aanpakken gebruikt waarvan bewezen is dat ze niet werken.
    • Er is ook onderzoek beschikbaar over wat wel werkt, en dat wordt niet (optimaal) gebruikt.
  3. Onderzoekers zouden meer open moeten staan voor de ideeën uit de praktijk. Er is daar heel veel praktische kennis beschikbaar waarmee ze zich zouden kunnen voeden.

De oproep is bedoeld om bij te dragen aan die verbinding tussen de onderzoekswereld en die van de praktijk. Op het genoemde blog valt hierover het volgende te lezen:

"Oproep tot het aandragen van ideeën voor onderwijsonderzoek

In de zomer van 2012 heeft het ministerie van OCW besloten tot de oprichting van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Het NRO is ingesteld om de afstand tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van het onderwijs te verkleinen. Vanaf 2014 zal het NRO onderzoek naar onderwijs laten uitvoeren. Dit zal deels gebeuren door onderzoeksteams waarin scholen en wetenschappers samenwerken.

Voor de invulling van het onderzoek is het van belang de juiste thema’s vast te stellen. Essentieel criterium is dat de thema’s relevantie hebben voor de onderwijspraktijk: de onderzoeksresultaten moeten bijdragen aan de verbetering en vernieuwing van het onderwijs.

Het NRO hoort graag van onderzoekers en van professionals uit de onderwijspraktijk en het onderwijsbeleid welke thema’s volgens hen de komende jaren op de agenda moeten staan. U kunt uw ideeën aan de hand van onderstaande vragen tot 15 mei 2013 opsturen naar info@nro.nl." Lees verderMeer lezen
De excellente leraar top 3
Onderzoeken iPad gebruik in het onderwijs
Laat geen vingers opsteken