zondag 30 augustus 2009

13 keer opletten bij emailgebruik


Ken je dat? E-mails met spelfouten, te korte, of te lange mails? Of mails die veel te laat beantwoord worden..?

Infoworld geeft in een opsomming 13 doodzonden bij mailgebruik. Ik noem ze hieronder kort. De uitleg vind je daar.
1. Breedsprakigheid
2. Slordigheid
3. Traagheid
4. Onzorgvuldigheid
5. Onherkenbaarheid
6. Ongeregeldheid
7. Onnadenkendheid
8. Vaagheid
9. Uitbundigheid
10. Overhaastheid
11. Onvolledigheid
12. Onmatigheid
13. Onbeleefdheid

Wat ik zelf erg irritant vind, is als mensen het onderwerpveld niet of vaag invullen. Of niet de moeite nemen om twee mails te sturen als het over twee onderwerpen gaat. Lees ook dit artikel bij Lifehacking over het belang van een goede onderwerpregel.


(plaatje van bcdeuileballekes.nl)

Meer lezen
Tijdtheorie
6 manieren om 'ja' te krijgen
Getalinstinct en rekenen

Of abonneer je via RSS of email
>>> Wat is rss?

zaterdag 29 augustus 2009

Perfecte klassefoto's


Schoolfotografen opgelet, want dit berichtje op ComputerTotaal is voor jullie bestemd. Het beschrijft een functie in Photoshop Elements 7 waarmee je in een handomdraai van verschillende mislukte groepsfoto's toch een 1 goede versie kan maken.

Hier vind je een kort filmpje waarin de functie (groupshot) gepresenteerd wordt.

Meer lezen:
Foto's vinden
Fotografeer je droom
Wise clean voor Windows

Of abonneer je via RSS of email
>>> Wat is rss?

zondag 23 augustus 2009

Drie webteams in je klas


Alan November geeft in een film op mobilelearninginstitute.com drie suggesties om de technologische mogelijkheden in je klas te benutten. Hij heeft het over het formeren van teams van leerlingen. Mijn interpretatie is als volgt:

1. Zoekers
Per dag wordt er een zoeker in je klas aangesteld die bij alle vakken zoekopdrachten op internet uitvoert. De relevante resultaten worden door de zoeker opgeslagen zodat die bronnen nadien te raadplegen zijn door de overige leerlingen (en de leraar) uit de klas.

2. Besprekers
Wekelijks wordt er in teamverband door een aantal leerlingen gewerkt aan een verslag over wat ze de week ervoor geleerd hebben. Hij spreekt in de film over het maken van een podcast (die dan door de andere leerlingen op hun mobiele telefoon geluisterd kan worden). Mijn inziens kun je dat verslag ook op andere manieren vormgeven. De kracht zit hem waarschijnlijk in het achteraf (online) kunnen delen van het verslag: er valt te denken aan film, tekst of audio. En dat zou je dan via de schoolwebsite kunnen delen.

3. Notulisten
Niet iedereen maakt aantekeningen voor zichzelf, maar er wordt een team van notulisten (aantekeningenmakers) geformeerd. Die leerlingen zetten hun aantekeningen online via een samenwerkingstool waarna de rest van de klas daar aanpassingen in kan maken.

Hoewel ik nog wel obstakels zie met betrekking tot de praktische uitvoerbaarheid binnen het basisonderwijs, vind ik zijn ideeën niet slecht. En zeker het proberen waard. Eerst maar eens gaan bespreken met de werkgroep mediawijsheid.


(plaatje via mijnkindonline.nl)

Meer lezen
Mediawijsheid verzameling
Testen en toetsen
Dyslexie lettertype

Of abonneer je via RSS of email
>>> Wat is rss?

donderdag 20 augustus 2009

Cognitieve overbelasting (2)


Bij leren is er altijd het gevaar van cognitieve overbelasting. Dan moeten je hersenen meer verwerken dan dat ze aankunnen. En dan wordt er dus niet of nauwelijks geleerd...

In mijn vorige blogpost beschreef ik waar het onderzoek van Mayer op gebaseerd is. In deze blogpost beschrijf ik de suggesties om cognitieve overbelasting te verminderen bij het gebruik van multimedia voor leren.

Aan de hand van 5 problemen die kunnen optreden bij leren met multimedia geeft Mayer 9 suggesties om daar iets aan te doen. Hij beschrijft steeds eerst het probleem en geeft dan bij ieder probleem 1 of 2 suggesties om het op te lossen.

Probleem 1:
Het visuele kanaal wordt overvraagd door 'essential processing'.
Oplossing:
1. Verminderen: verschuif visuele input naar het auditieve kanaal. Zorg bijvoorbeeld voor gesproken taal bij beeld in plaats van tekst bij beeld.

Probleem 2:
Beide kanalen worden overvraagd door 'essential processing'.
Oplossing:
1. Verdeel in stukken: geef de leerling de controle over wanneer hij begint aan het volgende stuk.
2. Zorg voor voorkennis: geef leerlingen eerst les in belangrijke begrippen m.b.t. de leerstof.

Probleem 3:
Een of beide kanalen worden overvraagd door zowel 'essential processing' als 'incidental processing' veroorzaakt door niet terzake doend materiaal.
Oplossing:
1. Snoeien: verwijder interessant, maar niet terzake doend materiaal.
2. Wijs de weg: voorzie het materiaal van signalen over wat belangrijk is en wat niet.

Probleem 4:
Een of beide kanalen worden overvraagd door zowel 'essential processing' als 'incidental processing' veroorzaakt door warrige presentatie.
Oplossing:
1. Uitlijnen: lijn beeld en tekst logisch uit. Zorg dat corresponderende informatie dicht bij elkaar staat.
2. Verwijderen van overbodige delen: vermijd bijvoorbeeld het aanbieden van identieke regels van gesproken en gedrukte tekst.

Probleem 5:
Een of beide kanalen worden overvraagd door zowel 'essential processing' als 'representational holding'.
Oplossing:
1. Synchronisatie: presenteer gesproken tekst bij een animatie zoveel mogelijk gelijktijdig. Hierdoor wordt er minder een beroep gedaan op het (kort) onthouden van informatie.
2. Individualiseer: zorg dat leerlingen getraind raken in het (kort) onthouden van informatie.

Bovenstaande suggesties kunnen van belang zijn bij het ontwerpen van digitaal leermateriaal.


(plaatje van rotary.nl)

Meer lezen:
Wikiwijs... in het onderwijs
Herschreven: talent behouden
Dyslexie lettertype

Of abonneer je via RSS of email
>>> Wat is rss?

dinsdag 18 augustus 2009

Cognitieve overbelasting (1)


Bij leren is er altijd het gevaar van cognitieve overbelasting. Dan moeten je hersenen meer verwerken dan dat ze aankunnen. En dan wordt er dus niet of nauwelijks geleerd...

Getriggerd door een blogpost van Patrick Koning ben ik eens gaan lezen over cognitieve (over)load en de multimedia theorie van Mayer uit 2001 en 2003.
Het tijdschrift COS heeft er een artikel aan gewijd waar Patrick uit citeert.
Er worden twee bronnen genoemd:
- Mayer (2001), Multimedia learning.
- De Westelinck en Valcke (2005), ontwerpen van multimediale leermaterialen.

Na een zoektocht via Google kwam ik hier bij Mayer en hier bij Valcke.
Het gevonden stuk van Valcke lijkt nog niet af. Dus dat laat ik in deze blogpost even buiten beschouwing.

Van Mayer (en Moreno) vond ik dus een stuk dat 'Nine Ways to Reduce Cognitive Load in Multimedia Learning' heet. Interessante materie. De vraag die centraal staat is: 'Hoe kunnen we woorden en beelden zo gebruiken, dat ze betekenisvol leren versterken?' Daartoe hebben ze in 12 jaar tijd een reeks experimenten gedaan.

Hun theorie is gestoeld op 3 aannames over hoe onze hersenen werken:
1. Er bestaan aparte kanalen voor het verwerken van geluid en van beeld.
2. Ieder kanaal heeft een beperkte capaciteit.
3. Leren veronderstelt dat de twee kanalen iets cognitief verwerken.

Over 'het verwerken' hebben ze nog iets te zeggen. Er zijn namelijk 3 soorten van verwerking: (Even in het Engels.)
1. Essential processing. Doelend op betekenis verlenen aan woorden en beelden ( van de leerstof).
2. Incidental processing. Doelend op niet bijkomende geluiden of beelden (achtergrondmuziek bijvoorbeeld).
3. Representational holding. Doelend op het onthouden van woorden en beelden in het werkgeheugen.

Cognitieve overbelasting kan plaats vinden als één of beide kanalen teveel informatie te verwerken krijgt. En het onderzoek van Mayer en Moreno geeft aan de hand van 5 types van overbelasting 9 suggesties om daar iets aan te doen.

Zoals Patrick al schrijft, is het zinvol om daar bij het maken van digitaal leermateriaal aandacht aan te besteden. In een volgende blogpost zal ik de 9 manieren bespreken. Wie niet kan wachten, kan natuurlijk gewoon in het rapport van Mayer kijken... :-)


Meer lezen:
6 manieren om 'ja' te krijgen
Getalinstinct en rekenen
Brain Rules oftewel Brein regels

Of abonneer je via RSS of email
>>> Wat is rss?

Wise clean voor Windows


Computable maakt melding van twee handige gratis programmaatjes om je windowscomputer opgeruimd te houden.

Het gaat omWise Registry Cleaner en Wise Disk Cleaner. Nou heb ik een laptop die inmiddels al weer een beetje op leeftijd begint te komen. Dus heb ik de programmaatjes gebruikt om een kleine schoonmaak te houden.
Mijn conclusie: beide zeer makkelijk in gebruik. Voor een uitgebreide recensie en wat tips verwijs ik naar het artikel in Computable.

Meer info over het downloaden en de eventuele betaalde versie bij wisecleaner.com


Meer lezen:
Microsoft Synctoy
Deelbaar digibord
Meerdere muizen op 1 scherm

Of abonneer je via RSS of email
>>> Wat is rss?

donderdag 6 augustus 2009

Mediawijzer.net: Lekker beroemd


Via mediawijzer.net wordt er (door o.a. Kennisnet) gewerkt aan mediawijsheid. Er wordt met thema's gewerkt. En het thema van nu is 'Lekker beroemd'.
In samenwerking met Kidsweek is er een krant gemaakt die te gebruiken is om het thema met je klas te bespreken. Hier kun je hem bestellen.

Via de site zijn er ook lessen beschikbaar.


(plaatje geknipt uit website mediawijzer.net)

Meer lezen:
Mediawijsheid verzameling
Werkgroep mediawijsheid
Expert op afstand (2)

Of abonneer je via RSS of email
>>> Wat is rss?

zondag 2 augustus 2009

Kopieerbanden Minimumprogramma Rekenen


Bij Driestar Educatief kun je Kopieerbanden Minimumprogramma Rekenen bestellen. Het is bedoeld voor kinderen die op de Cito LVS toetsen langdurig D of E scoren. Die kinderen krijgen dan wel les uit hun gewone methode (Pluspunt, Wereld in Getallen, Rekenrijk o.i.d.), maar in plaats van de oefenstof uit het boek, kunnen ze dan werken uit de kopieerband. Het is een minimumprogramma omdat ze uiteindelijk met dit programma de kerndoelen voor eind groep 6 halen.

Lieven Coppens schrijft trouwens ook over rekenen: de rekenwiki van het Freudenthal Instituut. Daar kun je eens nagaan of je zelf (als meester of juf) genoeg weet van rekenen. :-)


Update 4 april 2010: De link in bovenstaand bericht werkt al een tijdje niet meer. Hier vind je bestelinformatie van het minimumprogramma nu.

(plaatje geknipt uit folder van Driestar Educatief)

Meer lezen
Maatwerk Rekenen, een gebruikersverslag
Rekentoets voor anderstaligen
Spelling foutenanalyses in Excel

Of abonneer je via RSS of email
>>> Wat is rss?