zondag 3 december 2023

Over vorst, bladeren, ruimtepuin, klimaat, bomen en moestuintips

Mooi he? De dag nadat de laatste oogstdag is geweest, viel de eerste vorst. Best een leuke timing.

Afgelopen week kwamen veel mensen de einde-oogst-pakketten ophalen. Ik hoop dat we daar veel mensen blij mee hebben gemaakt. Het droeg in ieder geval bij aan het eindejaarsgevoel dat zo langzamerhand zijn intrede doet. De tuin gaat in winterrust. En ik denk zelf sterk aan een winterslaap. ;-)

Maar helemaal klaar zijn we nog niet op de tuin. Op mijn verzoek stort de groendienst van gemeente Maassluis bergen blad uit de naburige stadsparken bij ons voor de deur. En dat blad verdelen wij dan netjes over de bedden. Daarmee voegen we organische stof aan de bodem en geven we het bodemleven te eten. Dus met groepjes vrijwilligers klaren we deze laatste klus van het seizoen ook nog.

Inmiddels hebben we met de vrijwilligers ook een evaluatie-avond gehad. Iedereen kreeg een klein bedankje en we hebben gezamenlijk teruggekeken op het seizoen.

En wat ook leuk is om te vertellen, is dat de wachtlijst voor volgend jaar maar doorgroeit. Er staan inmiddels al 58 mensen op. Ik zou bijna nog een zelfoogsttuin kunnen starten... Helaas betekent dat wel dat niet iedereen een plekje als oogstgenoot heeft volgend jaar. Het geeft in ieder geval goed aan dat er een grote behoefte is aan dit soort initiatieven. Ik ben blij dat ik aan het realiseren ervan mag bijdragen.

--

De leestips

Is dit de zoveelste fout die de mensheid maakt in zijn streven naar vooruitgang? Straks ontnemen we onszelf de sterrenhemel en brengen we een laag troep rond de Aarde aan die vergelijkbaar is met de plastic soep in onze oceanen. Wauw, wat een vooruitgang…!

Gelukkig moeten we het niet alleen van de (internationale) politiek hebben. Er zijn inmiddels ook allerlei andere krachten aan het werk. Ik hoop dat we het de goede kant op kunnen duwen.

En dan nog vinden we immigratie, woningnood en bestaanszekerheid belangrijker dan klimaat. Hoe kortzichtig kun je zijn?

Mooi initiatief, deze website. Het idee is dat je een boom plant, of geplant hebt, en dat je dan het verhaal achter de boom vertelt. En die verhalen kun je op deze website dus teruglezen.

Hier leggen ze het idee nog een keer uit. Grappig dat ze vinden dat iedereen minstens één keer in zijn leven een boom geplant moet hebben. Ik vind dat een beetje weinig, eigenlijk.  Ik heb er alleen het afgelopen jaar al tientallen geplant. En sommigen inderdaad met een mooi verhaal erachter.

Het is te hopen dat de klimaatagenda overeind blijft. Als de toekomstige coalitiepartijen dat niet doen, creëren ze een probleem waarbij de stikstofcrisis, de woningnood én de toeslagenaffaire verbleken. En dat risico lopen we toch al, omdat wereldwijd nog veel meer klimaatactie nodig is. Alle schouders zouden eronder moeten.

Ik heb niet zoveel met de paus. Maar hij zegt hier wel verstandige dingen. Het is goed dat iemand met zo’n gezagspositie in de wereld op dit onderwerp zijn invloed laat gelden. Bestaat er voor andere gelovigen zoals moslims bijvoorbeeld ook zo’n vergelijkbare positie? Vanuit de islam zal rentmeesterschap toch ook belangrijk zijn?

Voor iedereen met beginnende moestuinaspiraties is dit een hele berg aan relevante informatie. Doe er je voordeel mee, zou ik zeggen.

En hier nog meer informatie per gewas. Onder andere de kiemtemperatuur en de zaaidiepte voor als je zelf wilt opkweken. Ik hoop dat er verder aan gewerkt wordt, want ik mis nog enige gewassen in dit rijtje. Nieuw-Zeelandse spinazie bijvoorbeeld.

Dat heeft volgens mij ook alles te maken met de schaal waarop voedsel tegenwoordig geproduceerd wordt.

Het is een interessant idee om van het uitdaagrecht gebruik te maken. Het mooie ervan vind ik dat bewoners weer in verbinding komen met de zorg voor hun eigen omgeving. En dat ze dat in gezamenlijkheid doen. Dat maakt wijken uiteindelijk prettiger om in te leven.

Goed om te zien dat het herstel van deze populaties is ingezet. En nu maar hopen dat het doorzet.

--

De kijktip

"Als we vooral kijken naar waar mensen vandaan starten, vergeten we vaak te kijken naar hoe ver mensen kunnen komen." Vrij vertaald begint deze spreker met deze uitspraak. Hij denkt dat mensen veel meer potentieel hebben, dan het op het eerste gezicht lijkt. Als je iedere dag een klein beetje van de reis aflegt, kun je echt heel ver komen. Maar veel mensen blijven zitten omdat ze geen vertrouwen hebben in het kunnen afleggen van de reis. Het enige dat je hoeft te doen, is uit je stoel komen en de eerste stap te zetten. En hoe je daar als leider bij kunt helpen, legt hij in deze video uit.

zondag 26 november 2023

Over einde-oogst, parkeren, natuurherstel, pissebedden en oplossingen

Weet je nog? In de zomer (en daarna) was de overvloed van groenten uit de tuin groot. Toen is een samenwerking geboren tussen Hoeve Avondrust en De Groentemeester. Gezamenlijk hebben we het einde-oogst-pakket in het leven geroepen. 

Net als bij de gewone oogst in de zelfoogsttuin betaalde men vooraf een bedrag voor dit pakket. We wisten toen nog niet wat er in zou komen. Maar we gingen er wel voor zorgen dat het pakket zo vol mogelijk werd. Nou, dat is gelukt. Vandaag hebben we ze ingepakt.

We hebben 64 pakketten kunnen maken. Met in ieder pakket 11 producten met groenten en kruiden uit de zelfoogsttuin. Veel van de mensen die zo'n pakket wel zagen zitten, reserveerden er niet één, maar twee. Want hoe leuk is het om één pakket zelf te houden, en er één met de feestdagen weg te geven!

Nu, in de week voor Sinterklaas, staat de pakjeskamer er goed gevuld bij. Komende week kan iedereen die een pakket gereserveerd heeft, hem komen ophalen. Mooi cadeautje voor de komende feestdagen. 

En een mooie afsluiting van een goed seizoen.

--

De leestips

Ja, dit is een probleem dat niet door de markt opgelost gaat worden.

Of toch wel? Ik zou me in mijn gemeente wel eens willen aan bemoeien tegen een serieus lokaal initiatief voor deelmobiliteit. Juist geen anonieme grote partij, maar een kleinschalig initiatief waar de mensen die deelnemen ook de kans krijgen elkaar te (leren) kennen. 

Informatief.

If you can’t beat them, eat them. Dat is hier het motto. Maar dat moet dan wel veilig kunnen. Staart is in dit geval blijkbaar beter dan kop.

Van deze beestjes zijn er dus ook weer heel veel soorten. Er zijn dus ook mensen die deze soorten van elkaar kunnen onderscheiden. Dat vind ik dan weer knap, he…

Ik heb het hier al eens eerder gezegd, maar ik vind dat ARK Rewilding goed werk doet. Zij snappen hoe je de natuur weer in zijn kracht zet.

Klinkt logisch.

--

Geen kijktip deze week.

zondag 19 november 2023

Over klimaatverkiezingen, bosherstel, minder vliegen, tegelwippen en samen groeien

Nog één weekje oogst. Op het land staan nu nog palmkool, prei en spruitkool. Op 27 november is de laatste oogstdag van dit seizoen bij De Groentemeester.

En wat kunnen we terugkijken op een mooi seizoen! In een jaar tijd is er een tuinderij gerealiseerd waar je zelf je eigen gezonde groenten uit het seizoen kan oogsten. Met oogstgenoten, supporters en vrijwilligers vormen we inmiddels een mooie en groeiende gemeenschap die samen deze vorm van voedselproductie mogelijk maakt.

Maassluis heeft daarmee zijn eigen stadslandbouwproject dat het goed doet. En we zijn nog lang niet klaar. Want De Groentemeester is onderdeel van een breder project dat Weij heet. Binnen Weij wordt er een voedselbos geplant en gebouwd aan een streekproeverij om alle heerlijkheden uit de tuin en het voedselbos ook op de kaart te krijgen. Zo hopen we bij te dragen aan ons stukje van de voedseltransitie. Eerlijker, lokaler en beter voor de omgeving. Zowel in ecologische als in sociale zin. We nodigen iedereen uit om daar ook aan mee te doen.

Komende vrijdag (24 november) organiseren we in de Polderij een filmavond. Op deze avond vertonen we 'Together We Grow'. Wie het leuk vindt, is vanaf 19.00 uur welkom. De toegang is gratis, maar een consumptie is wel gewenst. De film start om 19.30 uur. Achteraf willen we nog een nagesprek voeren. We sluiten af omstreeks 21.00 uur. Aanmelden via info@depolderij.nl is omwille van het beperkt aantal plaatsen in de zaal verplicht.

Zie ik je dan?


(De vertoning van de film wordt mogelijk gemaakt door Voedsel Anders. De film is onderdeel van het Food Film Fest 2023. Mocht je deze avond niet kunnen, maar wel nieuwsgierig zijn, dan kun je de film ook op andere plaatsen bekijken. Hier zie je een overzicht voor Zuid-Holland.)

--

De leestips

Een ruime verdubbeling van het aantal mensen dat meeliep bij deze mars. Dat is bemoedigend. 
Ik was er niet bij. Ik ben niet zo van het demonstreren in een grote stad met mensenmassa’s. Ik hoor bij de mensen die liever demonstreren door de keuzes die we maken in ons leven. Mijn betrokkenheid bij voedselbos Vlaardingen is daar een vorm van, maar ook het afscheid bij SCOH als stafmedewerker onderwijs en ict is daar een uiting van. En natuurlijk is het opzetten van de zelfoogsttuin ook een manier om te laten zien dat het anders kan en moet.

Voedselbossen zijn ook bossen. Die combineren de voordelen van een bos met voedselproductie zodat minder landbouwgronden nodig zijn. En in de bebouwde omgeving passen ook veel meer (voedselbos)bomen. We moeten stoppen met denken in ‘of’, en gaan denken in en-en-en.

Daar valt wat voor te zeggen.

Vroeger of later zal krimp toch aan de orde komen. Simpelweg omdat er geen energie genoeg is om wereldwijd zoveel vliegtuigen te laten vliegen. Mijn inziens is het op de lange termijn niet verstandig om je economie te bouwen rondom een sector die daarvoor zó kwetsbaar is.

In de categorie goed nieuws.

En er zijn nog steeds politieke partijen die zeggen dat er geen klimaatverandering gaande is. Weet wat je stemt. Het belangrijkste onderwerp is klimaat. De rest is daaraan ondergeschikt.

Laat je informeren door bijvoorbeeld dit artikel. En weet wat je stemt. Klimaat is het belangrijkste onderwerp. En ik hoop dat genoeg mensen dat ook doorhebben.

Voor wie een eenvoudig en overzichtelijk stemadvies wil als het over klimaat gaat.

En nog wat data uit de wetenschappelijke hoek. Daar zitten wat lichtpuntjes in, maar de algehele conclusie is toch dat we wereldwijd nog een heel uitdaging voor ons hebben liggen. De piekproductie van fossiele brandstoffen is in zicht, maar het afschalen van het gebruik van fossiel moet écht nog veel harder. En dan zijn die protesten op de A12 toch echt wel te begrijpen, vind ik.
Ik zeg het toch nog maar een keer: klimaat is het belangrijkste onderwerp van deze verkiezingen. Weet wat je stemt. 

--

De kijktip

Bij onze beslissingen zouden we veel meer over de generaties heen moeten kijken. Niet: hoe ziet Nederland of de wereld er over vier jaar uit?, maar: Hoe willen we dat de toekomst eruit ziet voor onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
En eerlijk gezegd ziet die toekomst er niet zo best uit. Klimaat en biodiversiteit gaan nog steeds de verkeerde kant op. We zijn het aan de toekomst verplicht om wijzere besluiten te nemen. Eén van die wijzere besluiten kun je komende woensdag zelf nemen. Wat je ook kiest, kies voor klimaat.

zondag 12 november 2023

Over hulp, microbioom, grootouderschap, klimaatrisico's en het verschil maken

Nog maar weer eens een overzichtsfotootje van de tuin. Met het winterklaar maken zijn we een aardig eind op streek. Veel akkertjes liggen in het plastic of staan vol met groenbemesters. Hier en daar staat de laatste oogst nog in de bedden. Maar het einde van het oogstseizoen is in zicht.

Ik hoop dat de gemeente komende week blad kan leveren. De bladval is laat dit jaar. Ze ruimen veel blad in de parken van Maassluis en dat blad kan ik goed gebruiken. Want de resterende bedden zou ik het liefst mulchen met organisch materiaal. We gaan zien of dat lukt. 

Afgelopen vrijdag kregen we nog even een test voor ons drainagesysteem dat (gelukkig) onder de tuin ligt. Er stonden best wat bedden door de vele regen van vrijdagmiddag helemaal onder water. De drainage doet goed werk, want de volgende dag was het meeste alweer weggezakt. Tegelijkertijd moet ik ook constateren dat er nog veel water gaat vallen. November ziet er niet bepaald droog uit. 
De klimaatmodellen zeiden het al. De zomers worden droger en de winters worden natter. Nou dat krijgen we te weten, zeg.

Er is ook goed nieuws! Het vervoeren van het kasje is gelukt. De wanden liggen nu achterin de tuin te wachten tot ze weer in elkaar gezet worden. Een buurman van mijn vader kon een wagen regelen waar het allemaal op paste. En twee oogstgenoten waren bereid om te helpen sjouwen. Met vereende krachten krijg je een hoop voor elkaar. Fijn om mensen om je heen te hebben die willen helpen!

--

De leestips

Alles is met alles verbonden. En de mens staat niet boven de natuur, maar maakt er gewoon onderdeel van uit. Als je goed voor jezelf wilt zorgen, moet je goed voor je (natuurlijke) omgeving zorgen.

Leuk om te lezen. Bij die halte ben ik nog niet, maar als ik terugkijk op hoe snel mijn kinderen groot zijn geworden, is het dichterbij dan ik wellicht denk. De rol van grootouder lijkt me ook een heel boeiende rol om te spelen.

Met deze wetenschap kunnen we twee dingen doen. Stoppen met bomen planten omdat het toch niet helpt. Óf: veel meer bomen planten omdat er veel meer nodig zijn om het te laten helpen. Ik kies dan liever voor dat laatste. Want bomen koelen de omgeving, zijn goed voor de biodiversiteit en fijn om naar te kijken. En trouwens, als er geen droogteperiode is, halen ze natuurlijk wél CO2 uit de lucht.

Informatief. Voor als je van voedselbosplanten houdt.

Dit blog volg ik al een paar jaar. Deze post vind ik erg inspirerend. Het geeft een beeld van wat er voor nodig is om jaarrond uit eigen tuin te kunnen eten. Je moet dan namelijk een wintervoorraad aanleggen.

Is dit nu een teken dat we langzamerhand met zijn allen wakker worden met betrekking tot de maatschappelijke kosten die klimaatverandering met zich meebrengen?

Informatief stukje over pawpaw. Een boom/struik die in veel voedselbossen wordt aangeplant. 

Belangrijk werk.

Weer een interessante bijeenkomst van voedselfamilie Zuid-Holland. Ik weet nog niet of ik ga, maar dat heeft niets te maken met het onderwerp, maar vooral met een volle agenda.

Als denkoefening moet je voor de grap eens de rollen van mensen en bevers in dit artikel omdraaien. Dan zouden bevers praten over mensen die probleemmensen zijn. En dan zouden ze zeggen dat mensen echte territoriumdieren zijn. Er zijn niet genoeg huizen voor mensen dus de enige oplossing is om ze af te schieten. Hoe vervelend de bevers dat ook vinden. Maarja, het gaat natuurlijk wel om mensenwelzijn.

Zorgwekkend.

Nog zo’n teken dat klimaatverandering simpelweg geld kost.

Wat doe jij om te helpen klimaatverandering tegen te gaan?
Laat ik maar beginnen met zeggen dat ik me zorgen maak. Wij doen thuis zuinig met energie, we hebben ons huis geïsoleerd, zonnepanelen aangeschaft, we gebruiken de auto zo min mogelijk en eten lokaal en/of biologisch. Ik heb ook mijn woon-werkafstand flink ingeperkt. Dat heeft ook andere voordelen, overigens.

Niet alleen aan klimaatverandering moeten we iets doen. Verlies van allerlei planten en dieren heeft ook aandacht nodig. Zonder natuur zijn we als mens nergens. We zijn ook gewoon deel van het ecosysteem Aarde. En als dat veramt of wegvalt, houdt het voor ons ook op.

Daarom heeft het dus fluitenkruid. Je kunt van dit voorjaarsbloeiende plantje fluitjes maken.

Ik zou voor dit project zo af en toe best wat monsters willen nemen op het terrein van De Groentemeester en Weij. Zo kunnen we helpen om gegevens te verzamelen. En dan wil ik de resultaten van onze monsters natuurlijk wel teruggekoppeld zien.

De zeespiegelstijging komt er.

--

De kijktip

Kortom: als je iets wil leren, maak fouten. In deze video wordt uitgelegd hoe je het beste fouten maakt om er van te leren.

zondag 5 november 2023

Over groots vereenvoudigen, onderwijskeuze, voedselbossen, klimaat, geefeconomie en bladval

Wat heeft het veel geregend afgelopen week! De regenmeter bij De Groentemeester kan tot 40 mm op een dag meten. Na afgelopen donderdag liep hij bijna over. Er was ruim 45 mm gevallen. Dat betekent dus dat er 45 liter water per vierkante meter is gevallen. Dat is viereneenhalve emmer water. Per vierkante meter. De tuin is ongeveer een halve hectare, 5000 vierkante meter dus. Daarmee is er dus 22.500 liter water gevallen in de tuin. Kortom: best nat dus!

Langzamerhand beginnen we te merken dat de bodem wel echt verzadigd is. Er ligt gelukkig een drainagesysteem onder de tuin. Dat doet nu goed werk, want op een paar plekken na die erg nat en modderig zijn, blijft er geen water op het land staan. Nog niet, in ieder geval. Hopen dat dat zo blijft.

Ondanks de nattigheid blijft de oogst onverminderd groot. Op de foto zie je de oogstlijst van deze week staan. Een aantal groenten komt uit de voorraadkamer. Zo hebben we aardappels, uien, pompoenen en knoflook allemaal al eerder geoogst. Maar veel staat er ook nog op het land. We kunnen nu flink aan de winterwortel, pastinaak en wortelpeterselie. Ook prei, boerenkool, palmkool en knolselderij staan er nog volop. En we zijn bezig met de laatste oogsten van venkel, snijbiet, rucola en veldsla. Tot vorige week hebben we ook nog ruim sperziebonen kunnen oogsten. En zelfs de paprika bleef het buiten erg lang doen. Die laatste twee hebben we afgelopen week maar wel geruimd om de bedden winterklaar te maken.

We gaan nu nog drie weken oogsten en daarna houdt het voorlopig even op. Op 27 november valt de laatste oogstdag. Daarna gaan we de balans opmaken en ons zo langzamerhand voorbereiden op het volgende oogstseizoen. Daar borrelen de ideeën al weer voor boven, maar eerst komt er een periode van rust. Ook fijn!

--

De leestips

Zo kan het dus ook. Aantrekkelijk idee, die geefeconomie.

Goed zo, Maassluis heeft een klimaatburgemeester!

Voor wie nog wat duurzaam stemadvies nodig heeft. Eén ding is hieruit wel meteen duidelijk. Voor aandacht voor duurzaamheid (en daarmee onze toekomst) moet je niet bij de VVD zijn.

Inoreader is inderdaad een handige tool om op de hoogte te blijven. Iedereen zou moeten leren omgaan met rss-feeds. Daar zou het onderwijs een rol in moeten spelen in het kader van mediawijsheid en digitale geletterdheid.

Goede actie van deze minister. Het is belangrijk dat je kiest wat je leuk vindt om te doen. En… staar je niet blind op déze keuze op dít moment. Want je kunt altijd weer opnieuw kiezen. Voor iets heel anders als je dat leuk vindt. Ik weet waar ik het over heb in dat kader.

Zielig dat die miljardairs dan ineens gaan doneren aan de VVD omdat ze bang worden voor de opmars van links. Misschien is het gewoon wel rechtvaardig als rijkdom een beetje eerlijker verdeeld wordt, zou je zeggen. En misschien heeft het kapitalisme in zijn huidige vorm zijn langste tijd gehad?

Voedselbos Vlaardingen doet ook mee aan dit monitoringsprogramma. De eerste resultaten zijn in dit leesbare rapport gepubliceerd.

Niet echt nieuws om vrolijk van te worden. Als dit waar is, wordt snel actie ondernemen nóg belangrijker. Er zou begonnen kunnen worden met het stoppen van alle fossiele subsidies. En als steeds meer mensen de auto nou eens lieten staan… of gaan werken in de gemeente waar ze wonen. En misschien waren de digiborden in klaslokalen energiegewijs toch niet zo’n goed idee. Zomaar een paar voorbeelden waar we vandaag nog mee aan de slag kunnen.

Voor wie wil bijdragen aan een beter beeld over het aantal fietsers in Maassluis. Als we naar mobiliteit in Maassluis kijken, krijgt de auto vaak meer aandacht in de ruimtelijke inrichting. Wat mij betreft moet dat veranderen naar een beeld dat de fietser centraal zet. Deze oproep draagt daar aan bij.

Deze peper staat in veel voedselbossen.  Zo ook in voedselbos Vlaardingen. Het is eigenlijk best een leuk idee om ook zo’n struik bij De Groentemeester neer te zetten.

Het is heel knap wat er met AI-technologie in kaart gebracht kan worden. En misschien ook wel heel nodig. Maar kunstmatige intelligentie heeft ook ontzettend veel energie nodig. Ik zie niet in hoe we ons energieverbruik wereldwijd kunnen verminderen als we zo veel geloof blijven houden in energie slurpende technologie als oplossing. Energiegewijs leven we nu op de pof. Dat houdt een keer op.

Doe in Zuid-Holland nog maar een beetje meer bos. Bijvoorbeeld in het gebied tussen Vlaardingen en Maassluis. Daar passen nog best wat bomen bij. Met Voedselbos Weij gaan we daar ook aan bijdragen.

Interessante discussie die hier vrij genuanceerd is uitgeschreven.

Bij Maassluis zou ook zo’n getijdenpark verschijnen. Maar ik weet eerlijk gezegd niet wat de status is van dat idee. Ik weet ook eerlijk gezegd niet zo goed wat ik me moet voorstellen bij een getijdenpark. Uit dit artikel begrijp ik dat ik over een tijdje in Rotterdam kan gaan kijken hoe dat eruit ziet. Misschien dan toch maar eens langs gaan daar.

Ja, de bladval is laat. Dat valt mij vooral ook op omdat ik blad wil gebruiken om de groentetuin mee te mulchen. Ik heb daar een afspraak over staan met de gemeente. Maar zij kunnen natuurlijk pas blad brengen nadat het gevallen is.
In dit artikel noemen ze trouwens ook dat de herfst steeds later komt, en feitelijk komt het er dan op neer dat de zomer -en daarmee het oogstseizoen- steeds langer wordt. Dat is niet per se nadelig.

--

De kijktip

Interessante video over onze plek in de tijd als mensheid. We zijn de batterij van de aarde aan het opmaken en kunnen hem daarna nooit meer snel genoeg opladen om aan de energiebehoefte van onze tijd te voldoen. Volgens de makers van deze video leidt dat onontkoombaar tot de Grote Vereenvoudiging. 
Het sluit in zekere zin wel aan bij wat ik al langer denk: we gebruiken veel te veel energie om onze leefstijl te kunnen volhouden. We overschrijden constant alle ecologische grenzen en de meeste mensen lijken zich daar niet eens bewust van te zijn. Op een gegeven moment zal de wal het schip keren. En in deze video noemen ze dat dus The Great Simplification. Ik vind het geen gekke gedachte.

zondag 29 oktober 2023

Over een oude kas, ontbossing, klimaatweek, natuurwerkdag en bevers

Kijk eens, wat een gelukkie! 

In de achtertuin van een nicht van mijn moeder stond deze oude kas. Haar vader is onlangs overleden en hij gebruikte deze kas de laatste tijd alleen nog maar als kippenhok. De kippen zijn inmiddels weggedaan en zij wilde ook van de kas af. En via-via hoorde ik dat.  En wat een gelukkie: ik mag de kas hebben als ik hem zelf kom afbreken. 

Ik kan dit kasje goed gebruiken bij De Groentemeester. Ik heb daar al een klein kweekkasje dat ik vorig jaar uit de Maatwerk Moestuin mocht meenemen. En dat kasje heb ik goed kunnen gebruiken voor de opkweek van groenten. In het voorjaar staat hij dan helemaal vol met allerhande voorgezaaide groenteplanten. Ik heb er tuinbonen, peulen, kapucijners, doperwten, NZ-spinazie, mais, paprika, meloen, komkommer courgette en pompoen in opgekweekt. 

Maar ergens in het seizoen kwam ik ook ruimte tekort. Want ik wilde de bloementuin gaan opstarten. Maar ik had eigenlijk geen ruimte voor de trays waar ik ze in wilde voorzaaien.
Komende jaar zal dat dus anders zijn. Want als het lukt om deze kas netjes uit elkaar te halen en op het terrein van De Groentemeester weer op te bouwen, dan heb ik een aparte kas voor de opkweek van bloemen. En die ruimte kan ik dus goed gebruiken. Wat een gelukkie!

...
Het is inmiddels gelukt om vrijwel al het glas er heel uit te krijgen. Het dak is er af. En komende week ga ik de wanden van de kas van elkaar losmaken. Ik ben nog op zoek naar een manier om die wanden in zijn geheel te vervoeren. Als er iemand in mijn netwerk is, die daar middelen voor heeft, houd ik me aanbevolen. De wanden meten maximaal 3.30m bij 2.90m. De afstand waarover het vervoerd moet worden is ongeveer 5 km. Wie helpt?

--

De leestips

Er wordt aan alle kanten meegedacht over hoe we om moeten gaan met de dreigende klimaatverandering. Hoe langer we wachten met effectieve acties, hoe gevaarlijker de toekomst wordt en hoe duurder het zal zijn om het op te lossen. Als het tegen die tijd nog opgelost kán worden.

We zijn er nog lang niet. Mensen vinden het heel moeilijk om goede voornemens daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Laten we hopen dat het uiteindelijk wel lukt. Hoe eerder, hoe beter.

Hopeloos dit. We moeten niet méér gaan vliegen, maar steeds minder. Dit is niet iets waar vliegmaatschappijen trots op moeten zijn. We maken de wereld er niet beter op als we zoveel energie blijven verbruiken.

Dit stukje over rust richt zich wel heel erg op de beoefenaar van een kantoorbaan. Kom eens meewerken in de tuin. En ervaar dat pauze en plicht veel dichter bij elkaar liggen dan je zou kunnen denken.

Er wordt ook iets gedaan tegen de toegenomen ontbossing. Hier wordt een systeem op basis van kunstmatige intelligentie genoemd dat ervoor zorgt dat ontbossing gestopt kan worden voordat het plaats vindt. Dat doet mij denken aan de film Minority Report.

Mooie programma’s van het Wereld Natuur Fonds om de natuur een steuntje in de rug te geven.

Komend weekend zijn de Natuurwerkdagen. Voedselbos Vlaardingen doet daar aan mee. Als je het leuk vindt, kun je ook  komen helpen.

Het is nu de ideale tijd om die lelijke schutting eens te vervangen voor een mooie heg of haag. In dit artikeltje geven ze zelfs een hele lijst van inheemse planten die daar geschikt voor zijn.

Dit herinnert ons eraan dat actie ondernemen werkt. De bever was compleet verdwenen uit Nederland en is inmiddels weer een vrij algemene soort. De natuur is veerkrachtig en met de juiste ingrepen kunnen we haar weer laten floreren.

En nog wat meer achtergrondinformatie over dit opmerkelijke dier. Het blijkt een bondgenoot te zijn in de strijd tegen klimaatverandering en zelfs bij te dragen aan het oplossen van het stikstofprobleem.

Met de juiste maatregelen kunnen we de natuur substantieel helpen om landschappen beter leefbaar te maken. Gelukkig ontstaat daar steeds meer kennis over.

Komende week is het Nationale Klimaatweek. Door het hele land zijn er klimaatburgemeesters actief om mensen te betrekken bij duurzame keuzes die een ieder van ons kan maken. En er worden op veel plekken activiteiten georganiseerd. Doe je ook mee?

--

De kijktip

Fijn om een keer zo’n samenvatting te krijgen. Bizar dat de Britten ooit bedacht hebben dat ze wel even land konden weggeven dat niet eens van hun was. En nu zit de wereld met de gebakken peren.