zaterdag 30 januari 2010

2 oplossingen voor een intranet


Menig schoolbestuur zoekt een digitale omgeving waarbinnen informatie gedeeld kan worden. Informatie die zich richt op medewerkers, ouders (en wellicht leerlingen) en sollicitanten. Maar niet alle informatie is geschikt om zomaar openbaar op internet te zetten. Enig mate van afscherming en/of kanalisering is gewenst.
Ons bestuur is ook bezig met het vormgeven aan deze behoefte om informatie te delen.

Het doel dat er voorlopig mee gediend moet worden, bestaat uit drie dingen:
1. wegzetten van relevante documenten of formulieren voor verschillende gebruikers(groepen).
2. forumfunctie waardoor collega's van verschillende scholen vragen en antwoorden kwijt kunnen.
3. het gebruikersbeheer moet eenvoudig zijn.

Vooralsnog zijn twee opties de revue gepasseerd: Sharepoint en Teachportal.
Ik zal hieronder mijn bevindingen delen, met de hoop dat anderen nog aanvullingen geven.

1. Sharepoint
Sharepoint is ontwikkeld door Microsoft.
Een collegaschoolbestuur werkt al met een portal die op Sharepoint draait. En om die reden werd het eerst naar deze vorm gekeken. Mijn inziens is Sharepoint relatief duur voor het te verwachten gebruik van de portal. Daarbij komt dat het er in mijn ogen allemaal vrij onoverzichtelijk uitziet.
Het mooie van Sharepoint zou zijn dat je de gebruikers van de netwerken op de scholen zou kunnen koppelen aan de portal, een zogenoemde single sign-on. Maar daarvoor moeten alle scholen wel gebruik maken van dezelfe server, of in ieder geval van dezelfde active directory.
Bij ons bestuur hebben we te maken met servers die op de locaties van de scholen zelf staan. Dat betekent dat iedere school zijn eigen active directory beheert. Daarmee wordt single sign-on een onmogelijkheid, want ik heb me laten vertellen dat Sharepoint maar aan 1 Active directory tegelijk gekoppeld kan worden.

2. Teachportal
Teachportal is ontwikkeld door Intrateach.
Oorspronkelijk is het bedoeld om de communicatie op schoolniveau technisch te ondersteunen. Tussen verschillende gebruikersgroepen (directie, leerkrachten, leerlingen, ouders, medezeggenschapsraad, werkgroepen e.d.) kunnen communicatielijnen aangemaakt worden. En alles wordt dan in die omgeving opgeslagen.
Op bovenschoolse niveau kan van dezelfde mogelijkheden gebruik gemaakt worden om de communicatie met de scholen vorm te geven.
De kosten van het systeem zijn minder hoog dan van Sharepoint.
Vooralsnog hebben we nu een proefaccount van 2 maanden aangevraagd om een en ander uit te proberen. Er is in ieder geval een plek waar je documenten kunt wegzetten. Je kunt gebruikers in groepen indelen. En er is een forumfunctie.
Het gebruikersbeheer moet hier handmatig gebeuren. Als je op schoolniveau werkt, schijn je via edex-bestanden gebruikers te kunnen importeren. Op bovenschools niveau kan dat (volgens mij) niet.

We gaan nu eerst aan de slag met het proefaccount van Teachportal. En daarna zien we wel verder.

Heb je als school of schoolbestuur ervaring met Sharepoint en/of Teachportal? Dan nodig ik je bij deze uit om de ervaringen in de reacties hieronder te delen.

Op Frankwatching stonden overigens laatst nog twee interessante artikelen over intranet en online communicatie.
Intranet 2.0 verbind mensen en kennis
Het jaar waarin online communicatie de pioniersfase ontstijgt


(plaatje van nl.wikipedia.org)

Meer lezen
Cloud computing voor de basisschool
Glasvezels
13 keer opletten bij emailgebruik

Of abonneer je via RSS of email
>>> Wat is rss?

zaterdag 9 januari 2010

21 dingen in onbruik in 2020


"Welcome to TeachPaperless. This is a blog meant to help teachers create and maintain SocialTech-integrated Paperless Classrooms. In addition, our community regularly posts and comments on all aspects of paperless, digital, and technological culture as it relates to education."

Dat staat op het blog TeachPaperless. Zij schreven een bericht dat mijn aandacht trok: 21 Things That Will Become Obsolete in Education by 2020.

In het kort (en in het Nederlands; dat vind ik zelf wel prettig) is hun lijstje als volgt:
21 dingen die in het onderwijs in onbruik raken eer het 2020 is.
1. bureaus
2. taalpracticumlokalen
3. computers
4. huiswerk
5. de rol van gestandaardiseerde testen voor toelating
6. gedifferentieerde instructie als teken van goed leraarschap
7. angst voor wikipedia
8. paperbacks
9. aanwezigheidsplicht
10. lockers
11. ICT afdelingen
12. gecentraliseerde instituten
13. organisatie van onderwijs in jaarklassensysteem
14. onderwijs dat faalt in het integreren van sociale technologie
15. betaalde of uitbestede deskundigheidsbevordering
16. huidig systeem van studiepunten
17. 10 minuten gesprekken tussen ouders en leraren
18. typisch cafetaria voedsel
19. uitbestede grafische vormgeving en websitebeheer
20. high school algebra I (Deze vertaal ik niet, want ik snap hem niet.)
21. papier

Je kunt het met items op bovenstaande lijst eens zijn of niet. Dat vind ik eigenlijk niet zo interessant. Wel interessant vind ik het feit dat ze het hebben over veranderingen die typisch 21e eeuws zouden zijn. Dan denk je al gauw aan ICT-gerelateerde veranderingen; veranderingen die technologisch van aard zijn. Maar bovenstaande lijst laat ook zaken zien die maar zijdelings raken aan ICT.
Ik raad aan de volledige blogpost te lezen.
Over wikipedia-angst gesproken: als je wilt weten wat er echt in 2020 gebeurt, klik hier. ;-)

Eén ding staat in ieder geval vast: veranderingen zullen er altijd wel zijn.
Wist je trouwens wat de beste manier is om met veranderingen om te gaan?
Ze zelf bewerkstelligen.


(Plaatje van tuinfreakina130260.web-log.nl)

Meer lezen
Cloud computing voor de basisschool
M2desk, multimediale leerlingtafel
Spelen met computerblokjes

Of abonneer je via RSS of email
>>> Wat is rss?