dinsdag 30 oktober 2012

Gespot in Tijdschrift voor RT

In het vierde nummer van het Tijdschrift voor Remedial Teaching vond ik een paar handige links die ik hier graag wil delen.

Poster in de klas.nl
Op deze website kun je posters bestellen die nogal handig zijn in de klas. Je kunt zien dat de makers goed rond gekeken hebben in het gemiddelde klaslokaal, want je vindt er vooral (mooie) posters die meestal in klaslokalen zijn te vinden in de vorm van zelf uitgeprinte blaadjes. Voorbeelden zijn het metriek stelsel, woorden van de week, en de getallenlijnkaartjes in groep 3 (pdf) (en soms 4).

Gedragsproblemen in de klas.nl
Op deze website deelt de maker Anton Horeweg zijn expertise over het omgaan met gedragsproblemen in de klas. Er is veel informatie te vinden over bijvoorbeeld ADHD, ASS en nld, maar ook over dyslexie en faalangst zijn rubrieken te vinden.
Hij deelt o.a. observatieformulieren, modellen en een literatuurlijst per onderwerp.

Leerhulpmiddelen.com
Dit is gewoon een webwinkel waar ze hulpmiddelen verkopen die vooral geschikt zijn voor individuele hulp of begeleiding aan leerlingen. Voorbeelden zijn een tafelregenboog of breukenschijven in allerlei varianten. Naast hulpmiddelen voor rekenen, bieden ze ook hulpmiddelen voor schrijven en lezen aan.

De website van de LBRT is trouwens ook vernieuwd.


Meer lezen
Gratis dyslexie lettertype via OpenWeb
Letop.be
App om kleurenblindheid te testen

Zie ook mijn andere profielen Of abonneer via Email Rss

maandag 29 oktober 2012

Kritisch over 21st century skills, mag dat?

Terry Freedman van het blog ICT in education laat zich in een blogpost in april dit jaar kritisch uit over de veronderstelde vaardigheden voor de 21e eeuw. Kennisnet heeft voor het Nederlands veld een mooi model samengesteld dat gebaseerd is op internationale bronnen.

Freedman schrijft dat hij vaak het volgende tegenkomt over de toekomst:
I Kinderen die nu voor het eerst naar school gaan, komen rond 2030 op de arbeidsmarkt
II We kunnen niet voorspellen hoe de wereld er over vijf jaar uitziet, laat staan over 20 jaar.
III Daarom moeten we kinderen 21e eeuwse vaardigheden aanleren (kunnen samenwerken enz.)

Zijn kritiek op de gehanteerde modellen richt zich op de volgende punten:

1. Als we niet weten hoe de toekomst eruit ziet, hoe weten we dan welke vaardigheden nodig zijn in die toekomst?

2. Hij zet vraagtekens bij de geformuleerde vaardigheden uit de modellen. Volgens hem is een niet-genoemde vaardigheid misschien wel het meest belangrijk, namelijk: kunnen omgaan met verandering, of voordeel kunnen halen uit verandering.

3. Waarom is samenwerken een vaardigheid van de 21e eeuw? Mensen hebben altijd al moeten samenwerken. Niets nieuws onder de zon. De nieuwigheid zit hem misschien in het virtueel samenwerken. Dat zou kunnen.

4. Verder wil hij bepleiten dat NIET samenwerken ook een vaardigheid zou moeten zijn. Zelfstandigheid bedoelt hij daar mee. Alleen kunnen werken; er alleen voor staan. Dat vereist zelfdiscipline, besluitvaardigheid en bijvoorbeeld ook weten wanneer je moet stoppen met werken.

Na deze vier punten eindigt zijn lijstje, maar als je kritisch gaat kijken vallen er ongetwijfeld nog meer vraagtekens te zetten bij het 21e eeuwse karakter van sommige punten uit het model. Alle genoemde vaardigheden zijn in de 20e eeuw (en misschien daarvoor ook al) belangrijk geweest. De enige vaardigheid waar dat niet (of in mindere mate) voor opgaat is ict-geletterdheid. Die component gaat mijn inziens in de toekomst ook steeds belangrijker worden.
En de vraag daarbij is wel of het onderwijs daar al klaar voor is. Zoniet, dan moeten we daar nodig iets aan doen.


Meer lezen
Waarom gebruiken nog niet alle leraren vanzelfsprekend boeken?
Weerstand tegen veranderen
Ict-bekwaamheid voor leraren (Kennisnet) beschikbaar

Zie ook mijn andere profielen Of abonneer via Email Rss

vrijdag 26 oktober 2012

Gamification principes gebruiken via wiki van ICT Magic

Gamification is een term die steeds vaker valt en er worden verwoede pogingen gedaan om succesvolle toepassingen in het onderwijs te bedenken. Voorbeelden van toepassingen die daar gebruik van maken zijn: Squla en Rekentuin.
Gamification draait erom dat uitgangspunten voor het ontwerpen van spelletjes worden gebruikt om niet-spelsituaties aantrekkelijker en uitdagender te maken. Op Gamification.org is heel veel achtergrond informatie te vinden over dit onderwerp.

Zij hebben ondermeer een lijstje gemaakt waarin een aantal van de meest gebruikte technieken opgesomd en uitgelegd worden. De genoemde technieken zijn:
- achievements / badges
- levels
- leaderboards
- progress bars
- activity feeds
- avatars
- real-time feedback
- virtual currency
- gifting
- challenges and quests
- trophy case
- embedding small mini games within other activities.

Als je meer wilt weten, kijk je hier (iets naar beneden scrollen op de pagina waar je uit komt).

Ik werd nieuwsgierig naar meer info over gamification omdat ik via-via terecht was gekomen op de wiki van ICT Magic. Op die wiki staan vele tools overzichtelijk op een rijtje. En sommige van die tools zijn te gebruiken als je in je klas aan de slag wilt met gamification. Kijk bijvoorbeeld op de bladzijde over klassenmanagement, waar onder andere een verwijzing naar Classbadges staat.
Of neem een kijkje op de pagina met ICT & Webtools, waar een overzicht staat van Game buildertools.

Op 31 oktober organiseert Kennisnet overigens een sessie op De Verdieping over gamification, waar deelnemers zelf aan de slag gaan met het bedenken van gamificationconcepten voor hun eigen onderwijspraktijk.


(bron plaatje: ictcreatief.nl)

Meer lezen
6 experts basisonderwijs en ICT (om te vinden en te volgen)
3 manieren waarop technologie het onderwijs ontwricht
Blended Learning, wat is dat?

Zie ook mijn andere profielen Of abonneer via Email Rss

donderdag 25 oktober 2012

6 experts basisonderwijs en ICT (om te vinden en te volgen)

Er wordt in onderwijsland heel veel gescoopt, geyurld, geretweet of op een andere manier gedeeld. Het gevaar hierbij is dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Nu heb ik niet de illusie dat ik met deze blogpost dat probleem oplos. Sterker nog, misschien draag ik er wel aan bij. Ik ga in deze blogpost namelijk een paar bronnen noemen waarvan ik vind dat leraren in het basisonderwijs in ieder geval kennis genomen zouden moeten hebben. Bij het vinden van (goede) bronnen, gaat het er volgens mij om dat je personen weet te identificeren die relevante zaken delen.
De mensen in onderstaand lijstje hebben mijn inziens hun sporen verdiend.

Jack Nowee
Hij maakt al jaren webpaden. Dat zijn online opdrachten die hij overzichtelijk verzameld heeft in Yurlspagina's. Sinds kort houdt hij ook een blog bij.
- webje.yurls.net
- webpaden.blogspot.com

Marieke van Osch
Zij heeft een overzicht gemaakt van apps die in het basisonderwijs gebruikt kunnen worden. Het overzicht heeft betrekking op iOS, maar wellicht kun je (veel) van de apps ook terugvinden in de Google Play Store en straks de Microsoft AppStore. Verder heeft zij een concept bedacht dat Flapped Classroom heet.
- overzicht iPad apps (versie mrt2012)
- overzicht iPad apps (versie juni 2012)
- Flapped Classroom
- Website: move.nu

André Manssen
Hij houdt al jaren een weblog bij en deelt via meerdere kanalen alles wat hij vindt dat in het basisonderwijs gebruikt zou kunnen worden. Hij heeft ondermeer een wiki gemaakt waarin hij beschrijft hoe je bloggen zou kunnen inzetten in het basisonderwijs. Daarnaast houdt hij ook een yurls bij waarin allerlei klassenblogs verzameld staan. Voor als je naar goede voorbeelden zoekt.
- Weblog 'It's all in the cloud'
- Oude weblog 'Computers in de klas'
- Wiki 'webloggen in het onderwijs'
- Overzicht klassenweblogs
- Overzicht van website die hij bijhoudt

Marije Andringa
Zij verzamelt materiaal dat vooral geschikt is om bij kleuters met ICT aan de slag te gaan. Ze heeft pagina bij Scoop.it, bij yurls, bij Pinterest en een eigen site.
- Kleuters en ict (Scoop.it)
- Eigen site: jufmarije.nl
- Kleuters en het digibord (Yurls)
- Overzicht knutselideeën (Pinterest)

Linda Humme
Zij doet vooral veel rondom digiborden. Ze houdt een yurls bij met allerlei digibordlessen en maakt ook veel lessen zelf. Vooral gericht op bovenbouw.
- Yurls
- lindahumme.nl

Gerard Dummer
Hij schrijft op zijn weblog over ICT gebruik tijdens de opleiding tot leraar basisonderwijs. Daarnaast heeft hij (mee)gewerkt aan een website over het gebruik van Google Earth in de klas en het project Wikikids. Hij deelt zijn presentaties via Slideshare.
- Blog: Gerard Dummer
- Werken met Google Earth
- Slideshare presentaties
- Wikikids.nl en zijn bijbehorende gebruikerspagina


Ik probeer met bovenstaand lijstje allesbehalve volledig te zijn. Suggesties voor aanvullingen zijn welkom in de reacties.


(bron plaatje)

Meer lezen
Ik ben een Edublogger
Leren in netwerken
Aanbevolen blogs

Zie ook mijn andere profielen Of abonneer via Email Rss

dinsdag 23 oktober 2012

Evernote helpt organiseren

Evernote is een programma waarin je notities kunt opslaan. Die notities worden ergens 'in the cloud' opgeslagen en kun je vervolgens op ieder apparaat beschikbaar maken op elk moment.

Een tijd geleden heb ik Evernote serieus in gebruik genomen. In een vorige blogpost beloofde ik om erop terug te komen en dat doe ik dus bij deze.

Wat heb je nodig om Evernote te gebruiken?
1. Eén of meerdere apparaten met internettoegang (computer, tablet, mobiel)
2. Een account bij Evernote. Dat kan gewoon gratis.

Wat krijg je ervoor terug?
1. Online afgeschermde opslag van notities.
2. Mogelijkheid tot delen van de notities. (Gebruik ik overigens nu niet.)

Wat is er (mijn inziens) zo sterk aan Evernote?
1. Je kunt verschillende soorten 'notities' maken: afbeeldingen, geluidsopnamen, tekst.
2. Je kunt je notities organiseren in notitieboeken en voorzien van labels.
3. Alles is volledig doorzoekbaar middels een zoekfunctie.
4. Je notities zijn op al je gebruikte devices direct beschikbaar. (Crossplatform)

Waar gebruik ik het voor?
Inmiddels heb ik binnen onze scholenstichting drie werkplekken. Ik werk op het stafbureau en ik werk op twee scholen als ICT coördinator. Om mijn werk georganiseerd te krijgen, hanteerde ik altijd takenlijstjes op papier. Aan het begin en aan het eind van de dag ging ik die lijstjes dan door, streepte zaken door en schreef sommige delen weer over. Dat kostte relatief heel veel tijd. Dat kon slimmer en sneller. En daar gebruik Evernote (ondermeer) voor.

Ik heb in Evernote vier notitieboeken aangemaakt.
1. Takenlijstjes
2. Aantekeningen
3. Visitekaartjes
4. Verlanglijstjes

In het notitieboek takenlijstjes bewaar ik een overzicht van alle taken die ik moet doen. Dat kunnen heel grote taken zijn, maar ook kleintjes. Aan iedere taak koppel ik bij invoeren een label voor de locatie waar die taak bij hoort. Dus in de praktijk ziet een simpele taak er zo uit:
Titel: digibord computer groep 3a start niet op
Notitieboek: takenlijstjes
Label: Oosterlee
Er is behalve de titel ook een notitieveld, maar daar maak ik maar sporadisch gebruik van.

Het grote voordeel van het invoeren op deze manier, is dat je je taken kunt weergeven op label. Als ik dus op de Oosterlee ben, kies ik alleen het label 'oosterlee' en daarmee krijg ik alleen die taken te zien.
Heel soms heb ik een taak die op meerdere locaties van toepassing is, en dan plak ik aan zo'n notitie gewoon meerdere labels.
Als ik een taak gedaan heb, verwijder ik hem uit de lijst.

Het notitieboek Aantekeningen gebruik ik vooral om ideeën voor blogposts in op te slaan en te bewerken. En de notitieboeken visitekaartjes en verlanglijstjes spreken voor zich, lijkt me. In het notitieboek visitekaartjes zitten alleen maar fotootjes van visitekaartjes die ik hier en daar krijg.

Evernote is veel uitgebreider dan hoe ik het hierboven beschrijf. Er zijn mensen die hun hele adiminstratie erin bijhouden. Je kunt ook notitieboeken delen met eigenaren van andere accounts. En er zijn zelfs speciale versies om je te helpen iets uit je hoofd te leren of je favoriete recepten te organiseren.

Een alternatief voor Evernote zou overigens OneNote (van Microsoft) kunnen zijn. Daar heb ik nog geen ervaring mee opgedaan, maar dat is wel een van de zaken die op mijn takenlijstje staan. In Evernote. :-)


(bron plaatje)

Meer lezen
Op bezoek bij iPadschool
Bloggen met leerlingen
7x online leren voor meesters en juffen

Zie ook mijn andere profielen Of abonneer via Email Rss

woensdag 17 oktober 2012

Kniestuk 2.0

En toen had ik een gat in mijn broek.

Sinds ik in mei dit jaar een iPhone aanschafte, ben ik de waarde van dat ding wel gaan inzien. Ik heb voor mijn verschillende werkplekken verschillende (digitale) agenda's en mailadressen. En daar is een smartphone dan toch wel heel handig voor. Altijd al je agenda's bij de hand.

Verder organiseer ik mijn werk met Evernote. Daar zal ik een andere keer nog wat uitgebreider over schrijven. Voor nu laat ik het er even bij dat ik daardoor takenlijstjes op mijn telefoon heb.

Met het ding bel ik niet zo vaak. Maar daar heb ik hem dan ook niet voor gekocht. Dat is een handige bijkomstigheid.

Maar goed. Een niet zo handige bijkomstigheid was het gaatje in mijn broek. Want de iPhone gaat altijd in de linkerzak en hij past eigenlijk net niet goed, met een slijtplek als resultaat. Dat probleem moet anderen ook opgevallen zijn.
Maar de oplossing was ook gauw gevonden. Mijn vrouw kan aardig met een naaimachine overweg. En ik vroeg haar om met mijn broek een grapje uit te halen. Zie op de foto het resultaat. Kniestuk 2.0 noem ik het maar. :-)Meer lezen
Ziek van je mobieltje (Zembla)
Minder is meer
Blogschema veranderd

Zie ook mijn andere profielen Of abonneer via Email Rss

dinsdag 16 oktober 2012

Waarom gebruiken nog niet alle leraren vanzelfsprekend boeken?

Gerard Dummer heeft een artikel geschreven waarin hij de vraag stelt: 'waarom gebruiken nog niet alle leraren vanzelfsprekend boeken?'

Een boeiend artikel waarin op een leuke manier aan de kaak gesteld wordt hoe raar we eigenlijk omgaan met de invoering en het gebruik van ict in het onderwijs. Waarom accepteren we eigenlijk dat leraren de vaardigheden (nog) niet hebben om ict voldoende effectief te gebruiken?
Nouja, lees en glimlach:

Boeken in de Wereld Om Ons Heen

Hierboven niets zichtbaar? Kijk dan hier of hier.


Meer lezen
Bloggen met leerlingen
'Ict-bekwaamheid voor leraren' (Kennisnet) beschikbaar
Netwijs: Teach like an Champion

Zie ook mijn andere profielen Of abonneer via Email Rss