vrijdag 16 juli 2010

Kennisnet keurt goed


In een vorige blogpost beschreef ik de aanloop naar een ambassadeurstraject voor de ICT coördinatoren van onze stichting. Inmiddels is het 30 juni geweest en Kennisnet heeft alle aanvragen voor de trajecten beoordeeld.

Afgelopen week mocht ik een leuk mailtje ontvangen. Want ons plan is goedgekeurd. En daar ben ik erg blij mee. Vooral omdat er dit jaar maar vier trajecten te vergeven waren.
Komend schooljaar gaan we starten met het traject. Via dit blog zal ik af en toe laten weten hoe het daar mee staat.

Wil je meer weten over ambassadeur zijn? Kijk dan bij Kennisnet.


Meer lezen
Ambassadeursplan
Winkwaves Schoolplein
8 manieren om je digibordbekwaamheid te vergroten

Of abonneer je via RSS of email>>> Wat is rss?

maandag 5 juli 2010

The making of ... Digitaal rapport


Het afgelopen schooljaar hebben we op mijn school gewerkt aan het digitaliseren van het rapport. Dat is een heel proces geweest dat we met een kleine groep collega's geheel uitgedacht en begeleid hebben.

We hanteerden een aantal uitgangspunten:
- We wilden het rapport op een A4-tje kunnen printen, zodat het meegegeven kon worden in een verzamelmap.
- We wilden alleen nog cijfers invoeren in cijferlijsten en de rest moest de computer doen.
- We wilden het doen met de digitale middelen die we al hadden.
- We wilden per groep kunnen bepalen welke vakken wel en welke vakken niet op het rapport kwamen.
- We wilden eenduidigheid door de hele school in layout, vormgeving en beoordelingen.

Hoe hebben we het aangepakt?
We zijn eerst maar eens begonnen met achtergrondinformatie in te winnen. We hebben de publicatie 'Een nieuw rapport, hoe maak je dat?' aangeschaft en zijn gaan informeren naar verschillende rapporten (A4, geprint) bij andere basisscholen. En toen volgde dit stappenplan:

1. Bepaal de items die op het rapport moeten komen.
Wij hebben er voor gekozen om het rapport voor iedere groep (iets) anders te laten zijn. In groep 3 en 4 staat er bijvoorbeeld 'wereldorientatie' op, en bij de hogere groepen is dat gesplitst in 'aardrijkskunde', 'geschiedenis' en 'natuur en techniek'.
Om voor voldoende draagvlak te zorgen hebben we onder alle collega's een vragenlijst uitgezet met de vraag welke vakken ze in welke jaargroepen op het rapport wilden hebben. Op de vragenlijst konden ze ook aangeven op de vakken een cijfer, een woord of een letter als beoordeling moest krijgen. En op welke schaal.

2. Bepaal de layout.
Na analyse en verwerking van die vragenlijsten hebben we een voorbeeld layout gemaakt voor groep 7. In een teamvergadering is die layout besproken. Op een ouderavond is het rapport ter inzage neergelegd en in de medezeggenschapsraad is het ook van commentaar voorzien. Er werden wijzigingen voorgesteld, en die zijn later verwerkt.
Uiteindelijk is gekozen voor een voorblad per leerjaar waarop de leerling een eigen tekening maakt. Daarachter komen dan de rapportbladen. Die zijn bedrukt aan de voor- en achterkant. Wij maakten de layout voor de rapporten in Word 2003.

3. Bepaal het ontwerp van de map.
Bij ons is discussie gevoerd over de map. Moest het een multomap worden? 23-gaats of 4-gaats? Moest het een dossiermap worden? Moest er een plastic hoes omheen?
We hebben gekozen voor een dossiermap waarin de rapportbladen met een snelhechtersysteem vastgezet kan worden. Vooralsnog is er geen plastic hoes. De map is bedrukt met een simpel ontwerp op basis van ons logo.

4. Maak de cijferlijsten.
Met behulp van de gegevens uit de vragenlijsten en de gekozen layout hebben we de cijferlijsten ontworpen. Voor iedere jaargroep maakten we een eigen bestand. Ieder vakgebied kreeg zijn eigen tabblad. Op een algemeen tabblad wordt de leerlingenlijst ingevoerd die dan vanzelf naar alle overige tabbladen getransporteerd wordt.
Dat deden we in Excel 2003.

5. Maak de koppeling tussen de cijferlijsten en layouts.
Daarna hebben we de cijferlijsten en de layouts aan elkaar gekoppeld via afdruk samenvoegen.

6. Zorg dat collega's weten hoe ze de documenten kunnen printen.
Deze stap is de de laatste stap die bij ons op school nog gezet moet worden. Er ging wat mis met het koppelen van de documenten, waardoor de procedure iets ingewikkelder geworden is dan vantevoren voorzien. Bij de volgende rapporten gaan alle collega's hun eigen rapporten printen.


Op het proces kan ik met tevredenheid terugblikken. Ik denk dat we een rapport gemaakt hebben waar een groot draagvlak voor is. Het is een overzichtelijk rapport geworden. En de manier van beoordelen is eenduidiger geworden. Daarbij bespaart het mijn collega's een hoop tijd. Want het enige dat ze nu rond de rapportperiode nog hoeven te doen is zorgen dat de cijfers in het systeem zitten. Geen avonden rapporten schrijven meer dus...

Uiteraard kun je een soortgelijk digitaal rapport ook via derden bereiken. Er is inmiddels een aantal webbased mogelijkheden. Dat bespaart een hoop werk.
Nadeel vind ik wel dat je gegevens uit handen geeft. En dat maakt dat je met die derde partij goede afspraken moet maken over beveiliging en eigenaarschap van de gegevens.
Hieronder een lijstje van dienstverleners die je het een en ander uit handen kunnen nemen. Ik heb met geen van alle ervaring overigens.

- 4uit.nl
- schoolrapport.nl
- gussinklo.nl/digitaalrapport
- signumsoftware.nl

Een digitaal rapport uitprinten schijnt inmiddels ook mogelijk te zijn via Parnassys en Esis.
Heeft iemand hier al ervaring mee?


(Plaatje via telecommerce.nl)

Meer lezen
Ambassadeursplan
Typeles op de basisschool
8 manieren om je digibordbekwaamheid te vergroten

Of abonneer je via RSS of email>>> Wat is rss?