donderdag 24 november 2011

ICT competenties voor leraren

"Om ICT goed toe te kunnen passen in het onderwijs moet voor docenten duidelijk zijn over welke competenties en vaardigheden zij dienen te beschikken. Kennisnet neemt de regie bij het gezamenlijk met de relevante partijen vaststellen van ICT competenties en ondersteunt de lerarenopleidingen bij de integratie van ICT-competenties in het curriculum. Om ervoor te zorgen dat alle docenten aan dezelfde eisen voldoen wordt er gestreefd naar opname in het Lerarenregister en aansluiting bij de Wet BIO.
Resultaat: In 2011 is er een gedeeld beeld van de ICT-competenties waar docenten over moeten beschikken."
(bron: kennisnet)

Op de Onderwijsdagen 2011 ben ik bij een sessie geweest over dit onderwerp onder leiding van Anita Vlonk en Maartje de Reus van Kennisnet. Het was duidelijk een soort feedbacksessie waarin aan de aanwezigen de bruikbaarheid van een concept-voorstel gevraagd werd. Dat vond ik jammer, omdat ik verwacht had dat het voorstel wel zo goed als klaar zou zijn en we de resultaten te zien kregen. Dat was dus niet zo.

In het kort werden er zes elementen genoemd die in die ict competenties zouden terug komen. Die zes zouden dan zijn:
1. Professionele houding
2. Mediawijsheid
3. Arrangeren
4. Onderwijzen (Stimuleren van leren)
5. Monitoren
6. Toetsen

Op ieder onderdeel waren dan indicatoren geformuleerd op drie verschillende niveaus: startbekwaam, ervaren en expert.
Vooral over die indicatoren werd uitgebreid van mening gewisseld. Sommige indicatoren die bij expert stonden, leken volgens de zaal eerder bij startbekwaam te horen en andersom.
Het werd tijdens de sessie in ieder geval duidelijk dat er nog een hoop moet gebeuren voordat er een 'gedeeld beeld' (zoals hierboven geciteerd) ligt.

Toen ik even zocht op de site van kennisnet vond ik deze publicatie en dat lijkt het voorwerk te zijn geweest voor het traject dat ze nu in januari hopen af te ronden. In deze publicatie zijn allerlei modellen die de ict competenties al (deels) beschrijven naast elkaar gezet. Naar aanleiding van de aanbevelingen uit dit rapport wordt nu dan dus een competentieset ontwikkeld die uiteindelijk opgenomen moet gaan worden in het lerarenregister. Tenminste, dat is de conclusie die ik hieruit trek.

Als dat anders is, dan verwacht ik wel een reactie op deze blogpost.:-)
Ik ben benieuwd wat er in januari op tafel komt.


(bron plaatje)

Meer lezen
8 manieren om je digibordbekwaamheid te vergroten
8 manieren waarop technologie ons onderwijs verbetert
10 manieren om mindmaps in te zetten

Of abonneer je via RSS of email >>> Wat is rss?

zondag 20 november 2011

Digischrijven: Juf-In-A-Box

Op weet wat ze gamen las ik een artikeltje over 'juf-in-a-box'. Eerst maar eens even het promotiefilmpje bekijken:Dat ziet er op het eerste gezicht leuk en nuttig uit. Na een bezoek aan de website bleef ik wel zitten met een aantal vragen.
- Moet je er een specifieke tablet voor aanschaffen, of werkt het op meerdere apparaten?
- Hoe zit het met de gebruikersaccounts van leerlingen?
- Kun (moet) je werk instellen, of is het programma adaptief?
- (Hoe) Houdt het leerlingresultaten bij?
- Is er een rapportage programma voor leerkrachten?
- Zijn er al scholen of RT praktijken met ervaring?
- En hoe zit het met de kosten?

Op de site kun je alleen een formulier invullen zodat ze contact met je opnemen.

Via de site van juf-in-box klikte ik verder naar de maker ervan. Dat is RANJ serious games. Zij hebben al veel meer trainings- en educatieve spellen gemaakt, blijkt uit hun portfolio.

De eerste indruk die ik van juf-in-a-box heb, is positief. Ik denk dat het een waardevolle toevoeging kan zijn voor het schrijfonderwijs. En het sluit aan bij initiatieven als Rekentuin en Squla e.d., in die zin dat het een individuelere benadering van de leerling m.b.v. technologie faciliteert.

De tablet die gebruikt wordt, doet me overigens denken aan de M2desk. Daarvan heb ik op de laatste NOT een medewerker gesproken en die vertelde dat zij ook bezig waren met een schrijfapplicatie op hun systeem. Wat de status daarvan nu is, is mij onbekend.

Als je antwoord weet op een van bovenstaande vragen of je wilt op 'zomaar' reageren, dan ben je van harte uitgenodigd dat te doen.
Dat kan via de link hieronder, of via twitter naar @WitBlauwRB.

Meer lezen
Digischrijven
Typeles
Maak een pen voor je iPad

Of abonneer je via RSS of email >>> Wat is rss?

zondag 6 november 2011

Squla: Bobo of Khan academy?

Op zijn blog doet Pierre Gorissen verslag van de online leeromgeving: Squla.

Ik heb zelf nog geen kinderen in de leeftijdscategorie waarvoor Squla bedoeld is, maar een kort bezoek aan de website verraste mij wel in die zin, dat het erg uitgebreid is. Het leek veel uitgebreider dan toen ik er voor het eerst van hoorde.
De doelgroep is groep 4 t/m de brugklas. En heel veel schoolvakken zijn daar via (leuke?) spelletjes te oefenen. Het bijzondere van dit soort omgevingen is, dat er geen tussenkomst van school is.
Moet je daardoor deze initiatieven vergelijken met bijvoorbeeld tijdschriften als de Bobo, of is het een voorbode van een veel grotere verandering die in het onderwijs staat te gebeuren, zoals The Khan Academy voorstaat?

Als je kinderen hebt in die leeftijdscategorie is het in ieder geval zeker de moeite waard om eens te bekijken.

Ik weet niet of er gegevens bekend zijn of het gebruik van zo'n leeromgeving de prestaties van het kind ook bevorderen. Maar gezien de samenwerking die Squla heeft met cito zal daar wel aandacht naar uitgaan.


Meer lezen
Salman Khan
Verkeerslessen op digibord via schoolopseef.nl
Kieskast Online e.a.: Ter leering ende vermaeck

Of abonneer je via RSS of email >>> Wat is rss?