maandag 28 maart 2011

Salman Khan

Er zullen in het onderwijs ongetwijfeld nog veel mensen zijn die nog nooit van de Khan Academy hebben gehoord. Onderstaande TED-talk is voor die mensen de moeite waard om te bekijken.Meer lezen
Sir Ken Robinson
Ontwrichtende innovatie op school
Online live Remedial Teaching

Of abonneer je via RSS of email >>> Wat is rss?

donderdag 24 maart 2011

Leestempo (dyslectische) kinderen kan omhoog?

Leestempo dyslectische kinderen kan omhoog. Dat kopt een artikeltje op www.nwo.nl. Dat is de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Dus dan zal het wel kloppen, denk ik dan.

Het zit zo (ik citeer uit het hierboven gelinkte artikel):
"In het experiment moesten de kinderen met behulp van het programma zinnen zo snel mogelijk lezen waarbij hun leesbegrip gecontroleerd werd. Kinderen werden gedwongen om 10 tot 20% sneller te lezen dan hun normale leestempo doordat de letters van links naar rechts van het scherm verdwenen. Het tempo werd steeds opgevoerd, tenzij ze fouten maakten op de leesbegrip vragen. In vergelijking met de controlegroep die dezelfde zinnen op eigen tempo lazen, bleken de op snelheid getrainde kinderen vlot te kunnen lezen met behoud van leesbegrip. Een adaptief computerprogramma lijkt een veelbelovende aanpak om het leestempo van dyslectische kinderen te verhogen zonder dat dit ten koste gaat van het begrip."

Er is hier dus gebruik gemaakt van een computerprogramma waarbij de leessnelheid geforceerd opgevoerd werd. (Dat kun je trouwens voor jezelf ook met zapreader; is leuk om eens te proberen.) Maar als dat bij dyslectische kinderen of kinderen met leesproblemen werkt, werkt dat dan ook voor alle lezers? En als dat zo is, is het dan niet zaak dat er zo snel mogelijk zo'n programma ingevoerd wordt op de scholen?


Meer lezen
Snellezen
Digischrijven
21 dingen in onbruik in 2020

Of abonneer je via RSS of email >>> Wat is rss?

maandag 21 maart 2011

Kieskast Online e.a.: Ter leering ende vermaeck

Met www.kieskast-online.nl is weer een nieuwe website geopend die zich rechtstreeks richt op leerlingen van de basisschool. Tussenkomst van de basisschool is niet nodig. De kinderen openen zelf een account en kunnen daar voor rekenen, taal, engels en verkeer spelletjes/activiteiten kiezen die ze zelfstandig kunnen doorlopen.

Dit is niet nieuw. Kijk maar naar rekentuin, squla, rekenen-oefenen, schoolopseef of beter spellen.
Voor kinderen (of ouders van die kinderen) is er genoeg te vinden waarmee ze kunnen oefenen met schoolwerk.

Cloud computing maakt dit mogelijk, want het enige dat voor deze applicaties nodig is, is een browser en een internetverbinding. In Nederland mogen we ervan uitgaan dat ieder schoolgaand kind die twee zaken tot z'n beschikking heeft.
Als we kijken naar de tijd die kinderen besteden op de computer dan ligt een doorbraak voor dit soort toepassingen voor de hand. Maar is dat wel zo?

Ik heb zelf geen kinderen van de leeftijd die met deze toepassingen iets kunnen. De een is peuter, de ander kleuter. Ik moet zeggen dat hun opvoeding tot dit moment nog redelijk internetloos verloopt. En de leerlingen op school verdwijnen na schooltijd wat dat betreft bij mij uit mijn vizier.
Wie heeft er ervaringen met zijn eigen kinderen dat dit soort toepassingen wel gebruikt en verwelkomd wordt door de kinderen zelf? Of zijn het de ouders of de school die aangeven dat ze dat maar 'moeten' doen als ze toch op de computer zitten? Omdat dat goed is voor hun ontwikkeling.

Is er iemand die hier iets over kan zeggen?

Meer lezen
Verkeerslessen via schoolopseef
Rekentuin krijgt concurrentie: Wizzworld
Jeugd van tegenwoordig

Of abonneer je via RSS of email >>> Wat is rss?

donderdag 17 maart 2011

Social media count

Geen flauw idee of onderstaande teller echt klopt en waar hij op gebaseerd is, maar als het maar enigszins klopt, vind ik het al indrukwekkend.
Meer lezen
8 manieren waarop technologie ons onderwijs verbetert
ShiftHappens NL-versie
Mediawijs (2)

Of abonneer je via RSS of email >>> Wat is rss?

donderdag 10 maart 2011

Kleuternetwerk en digiprent.nl


In januari las ik op ICT in school dat het kleuternetwerk gratis is geworden. Reden om even een kijkje te nemen.

Daar las ik dat kleuternetwerk onderdeel is van de Onderwijsstudio. En die beheren nog een paar websites. Ze hebben een soort webwinkel voor speelgoed en leermateriaal. En ze hebben een site die Digiprent.nl heet. Op digiprent.nl staan gratis digitale prentenboeken die je via die site of via youtube kunt bekijken. Via kleuternetwerk kun je aan lesmateriaal bij die boeken komen en er zijn ook zogenaamde flipboeken te verkrijgen.

Lees me voor.nl
Overigens zijn zij (uiteraard) niet de enige aanbieders van gratis digitale prentenboeken. Op de website leesmevoor.nl staan veel meer prentenboeken. Of daar ook materiaal bij te bestellen is, weet ik eerlijk gezegd niet.

Meer lezen
Digitale prentenboeken
Gebarentaal in plain English
8 manieren waarop technologie ons onderwijs verbetert

Of abonneer je via RSS of email >>> Wat is rss?

maandag 7 maart 2011

Verkeerslessen op het digibord via Schoolopseef.nl

Op Schoolofseef.nl is veel digibordmateriaal te vinden voor verkeerslessen in het basisonderwijs. Ik citeer:

"Verkeerseducatie voor het basisonderwijs
Website over veilig verkeer en verkeerseducatie
SCHOOL op SEEF staat voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd.

Structurele aanpak van verkeerseducatie
De ontwikkeling van passagier tot zelfstandig verkeersdeelnemer maakt een structurele aanpak van verkeerseducatie noodzakelijk. De fasen van de motorische en de zintuiglijke ontwikkeling van 4-12 jarigen, hun eigen verkeersrol en de interactie daarvan met andere weggebruikers dienen hierbij als uitgangspunt.

Duurzame en kwalitatief hoogwaardige aanpak van verkeerseducatie
Voor de scholen in Zuid-Holland is deze structurele aanpak van verkeerseducatie vormgegeven door middel van het programma SCHOOL op SEEF. Het programma streeft naar een duurzame en kwalitatief hoogwaardige aanpak van verkeerseducatie op basisscholen door:

- actuele theoretische en praktische verkeerseducatie
- een veilige schoolomgeving en school-thuisroutes
- communicatie met ouders
- een planmatige organisatie"


Een oude schoolvriend wees me op deze site. Hij heeft een bedrijf dat deze site gebouwd heeft. Dat is mooi gedaan, vind ik. En de site is uitermate bruikbaar. Ook voor scholen buiten Zuid-Holland.

Meer lezen
Rekentuin krijgt concurrentie: Wizzworld
Bas in de klas op het digibord
8 manieren om je digibordbekwaamheid te vergroten

Of abonneer je via RSS of email >>> Wat is rss?

donderdag 3 maart 2011

Ribbon Hero

Niet alleen Google heeft labs. Office heeft dat ook. Officelabs.
Laatst hoorde ik van een plugin die je kunt downloaden, genaamd Ribbon Hero. Het is bedoeld voor Office 2007 en 2010. En je kunt er op een leuke manier je Office-vaardigheden mee ontwikkelen.
Voor Word, Powerpoint, Excel en OneNote.


Als je de iets te blije meneer aan het begin wil overslaan (ik wilde dat wel, namelijk), kun je starten bij 1:06. Dat schijn je in de insluitcode van de youtube te kunnen opnemen, maar de howto daarvoor heb ik nu even niet bij de hand.

Wellicht is dit programmaatje ook zinvol om in de school te verspreiden om collega's en leerlingen op weg te helpen. Als je tenminste gebruik maakt van Office 2007 of 2010. Is dat bruikbaar?

Downloaden via:
officelabs.com/ribbonhero

Meer lezen
Bas in de klas op het digibord
Online live Remedial Teaching
The making of... digitaal rapport

Of abonneer je via RSS of email >>> Wat is rss?