zaterdag 25 april 2015

Leestips t/m 24 april 2015


De leestips van deze week bevatten weer een aantal mooie artikelen. Onder andere over (ict-)bekwaamheid en professionaliseren, het selecteren van leraren, de invloed van technologie op ons gedrag, onderzoek over het gebruik van digitale prentenboeken en privacy in het onderwijs.

Goed weekend!


Wie is eigenaar van bekwaamheid? - Karin Winters op Karin Blogt
"De beste leraren raken nooit uitgeleerd. Vraag daarom vóór 1 juli de #Lerarenbeurs aan…..toetert het ministerie van OC&W op Twitter. Maar ineens mag je alleen een lerarenbeurs aanvragen als je je geregistreerd hebt in het lerarenregister (indien je reeds een bevoegdheid hebt). Wat mij betreft is dat iets wat wij niet moeten willen." Lees verder...

Traditioneel prentenboek legt het af tegen voorleesapp - Nieuws van de Universiteit Leiden
"Kinderen leren meer van digitale prentenboeken dan van traditionele statische boeken. Vooral taalzwakke kinderen begrijpen een verhaal beter dankzij bewegende beelden. Maar interactieve spelletjes werken juist verstorend. Dat concludeert promovenda Zsofia Takacs. Promotie 22 april." Lees verder...

Over het selecteren van goede leraren - Hartger Wassink op De Professionele Dialoog
"Vandaag was ik lid van de selectiecommissie van de Onderwijstraineeships. (...)
De selectiedag bestond voor mij uit enkele series proeflesjes van 10 minuten en korte selectiegesprekken met de kandidaten. Die selectiegesprekken zijn al pittig, maar de proeflesjes zijn de ware vuurproef. Van de leden van de commissie, meestal volwassenen uit deelnemende scholen, lerarenopleidingen en andere organisaties, wordt gevraagd om zich vooral als leerling te gedragen. (...) En juist dat, dat het zo vanzelf ging, zette me aan het denken. De setting van de proeflesjes was vrij traditioneel. (...) De traditionele setting roept traditioneel gedrag op." Lees verder...

Hoe digitale leermiddelen het onderwijs effectiever gaan maken - Jos Cöp en Albert Rouschop op Leertijd.nl
"Heel veel mensen in en rond het onderwijs zijn driftig op zoek naar voorstellingen van het leren van de toekomst. Het denken over wordt vaak sterk gestuurd door technische mogelijkheden, maar is dat wel terecht? Kunnen digitale leermiddelen het onderwijs wel effectiever maken? En wat zijn dan belangrijke onderliggers en succesfactoren? Dit artikel is geen bloemlezing over technologische snufjes maar veel meer een zoektocht naar veranderende onderwijsvisies die samen met ICT-ontwikkelingen als basis dienen voor het leren in de nabije toekomst. Keuzes die niet gaan over de nieuwste gadgets of digitale walhalla’s, maar over de brug waarmee ICT de onderwijspraktijk, de thuissituaties van leerlingen en de veranderende maatschappij kan verbinden. Een weg naar een andere manier van leren en onderwijzen, beter passend bij wat leerlingen in de toekomst nodig hebben." Lees verder...

Zijn we de gastheer van de technologie? - Joost Steins Bisschop op Frankwatching
"(...) Dat het gedrag van de mens verandert onder invloed van de technologie is niet vreemd. Als de technologie in dienst staat van de evolutie van de mens of ter verbetering van de kwaliteit van het leven hoeven we ons geen zorgen te maken. Het wordt anders als de technologie de mens gebruikt als gastheer om zichzelf – meer technologie dus – te kunnen voortplanten." Lees verder...

De smartphone binnen de klas gebruiken - Wilfred Rubens op te-learning
"De smartphone is vermoedelijk de meest omstreden technologie in relatie tot het onderwijs.  Docent Larry Ferlazzo heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld van een opponent tot iemand die smartphones schoorvoetend in de klas heeft aanvaard." Lees verder...

Big data en leren - Wilfred Rubens op te-learning
"Het gebruik van big data kan bijdragen tot beter onderwijs voor grotere groepen. De Khan Academy is daar een voorbeeld van. Aldus Oxford-hoogleraar Victor Mayer-Schönberger in een keynote tijdens de Next Learning 2015. Victor Mayer-Schönberger gaf aan dat big data en leren eigenlijk een vreemde combinatie zijn, maar toch onlosmakelijk verbonden. Volgens hem kunnen big data zelfs voor een revolutie in leren verzorgen." Lees verder...

Vernieuwde Quickscan geeft persoonlijk advies voor verbetering privacy op school - Kennisnet
"(...) Deze interactieve Quickscan is een geactualiseerde versie van de scan die al langer beschikbaar is. Privacy kan een lastig en vaag begrip zijn. Met de scan komen scholen er binnen een paar minuten achter of zij de juiste afspraken hebben gemaakt over gebruik van internet en sociale media, hoe ze omgaan met leerlinggegevens en of ouders wel op de juiste manier om toestemming zijn gevraagd. Op basis van de antwoorden krijgen gebruikers een persoonlijke rapportage met aandachtspunten en tips waarmee ze aan de slag kunnen." Lees verder...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...