dinsdag 18 augustus 2009

Cognitieve overbelasting (1)


Bij leren is er altijd het gevaar van cognitieve overbelasting. Dan moeten je hersenen meer verwerken dan dat ze aankunnen. En dan wordt er dus niet of nauwelijks geleerd...

Getriggerd door een blogpost van Patrick Koning ben ik eens gaan lezen over cognitieve (over)load en de multimedia theorie van Mayer uit 2001 en 2003.
Het tijdschrift COS heeft er een artikel aan gewijd waar Patrick uit citeert.
Er worden twee bronnen genoemd:
- Mayer (2001), Multimedia learning.
- De Westelinck en Valcke (2005), ontwerpen van multimediale leermaterialen.

Na een zoektocht via Google kwam ik hier bij Mayer en hier bij Valcke.
Het gevonden stuk van Valcke lijkt nog niet af. Dus dat laat ik in deze blogpost even buiten beschouwing.

Van Mayer (en Moreno) vond ik dus een stuk dat 'Nine Ways to Reduce Cognitive Load in Multimedia Learning' heet. Interessante materie. De vraag die centraal staat is: 'Hoe kunnen we woorden en beelden zo gebruiken, dat ze betekenisvol leren versterken?' Daartoe hebben ze in 12 jaar tijd een reeks experimenten gedaan.

Hun theorie is gestoeld op 3 aannames over hoe onze hersenen werken:
1. Er bestaan aparte kanalen voor het verwerken van geluid en van beeld.
2. Ieder kanaal heeft een beperkte capaciteit.
3. Leren veronderstelt dat de twee kanalen iets cognitief verwerken.

Over 'het verwerken' hebben ze nog iets te zeggen. Er zijn namelijk 3 soorten van verwerking: (Even in het Engels.)
1. Essential processing. Doelend op betekenis verlenen aan woorden en beelden ( van de leerstof).
2. Incidental processing. Doelend op niet bijkomende geluiden of beelden (achtergrondmuziek bijvoorbeeld).
3. Representational holding. Doelend op het onthouden van woorden en beelden in het werkgeheugen.

Cognitieve overbelasting kan plaats vinden als één of beide kanalen teveel informatie te verwerken krijgt. En het onderzoek van Mayer en Moreno geeft aan de hand van 5 types van overbelasting 9 suggesties om daar iets aan te doen.

Zoals Patrick al schrijft, is het zinvol om daar bij het maken van digitaal leermateriaal aandacht aan te besteden. In een volgende blogpost zal ik de 9 manieren bespreken. Wie niet kan wachten, kan natuurlijk gewoon in het rapport van Mayer kijken... :-)


Meer lezen:
6 manieren om 'ja' te krijgen
Getalinstinct en rekenen
Brain Rules oftewel Brein regels

Of abonneer je via RSS of email
>>> Wat is rss?

Geen opmerkingen:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...