maandag 1 december 2008

Rekentoets voor anderstaligen


De school waar ik werk is een opvangschool voor anderstaligen kinderen. Dat houdt in dat we een speciale klas hebben waarin die anderstalige kinderen zo snel mogelijk Nederlands leren, zodat ze daarna mee kunnen met de reguliere groepen. Vanaf de start bij ons op school gaat het kind 's ochtends naar de opvanggroep en 's middags naar zijn reguliere groep.

Als het kind op school komt, wordt bepaald wat zijn reguliere groep wordt. Daarvoor wordt gekeken naar de leeftijd van het kind, maar ook naar het startniveau van bijvoorbeeld rekenen. Want als het kind uitstroomt uit de opvanggroep moet hij mee kunnen komen met de reguliere groep op zowel taal als rekenen.

Deze blogpost gaat over het bepalen van het startniveau voor rekenen van deze kinderen. Want dat brengt wat vragen met zich mee.

We hanteren nu de Korte RekenToets van het HCO uit 1988. Dat is kort gezegd een blad met kale sommen die oplopen in moeilijkheid. Hoe verder het kind komt, hoe hoger zijn startniveau. Plus, min, keer, delen, breuken, procenten e.d. worden allemaal getoetst. De totaalscore van deze toets is een dle. En aan dat dle kun je dan ongeveer zien in welke groep het kind zou passen.

Maarja, de toets is al oud. En bij ons eigenlijk een beetje stukgekopieerd. Tijd om de boel eens te evalueren. En dat doen we met een werkgroep rekenen. (Die werkgroep heeft overigens ook nog andere taken.)

Willen we met deze toets verder? Zoja, is er een nieuwe(re) versie?
Zonee, wat is dan het alternatief?

Eerst de alternatieven maar eens op een rij gezet. Via de Toetswijzer van kennisnet vond ik vijf toetsen voor rekenen vanaf groep 3.

 • Rekenen en Wiskunde van cito

 • DLE-test Rekenen en Wiskunde

 • Schoolvaardigheidstoets Hoofdrekenen

 • Tempo-test Rekenen (TTR)

 • Utrechtse Getalbegrip Toets (UGT) - alleen voor groep 3 en 4.


 • Een echt geschikte toets voor groep 3 t/m 8 zit er niet bij. Sommige toetsen toetsen alleen de basisvaardigheden en laten zaken zoals procenten buiten beschouwing. Andere zijn te talig. En het zou toch ook wel mooi zijn als de COTAN zich er positief over uitgesproken heeft.

  Zijn er toevallig lezers met betere suggesties? Of ervaringen van andere opvangscholen? Ik hoor het graag.


  (plaatje via www.nnbh.com)

  Meer lezen
  Maatwerk Rekenen, een gebruikersverslag
  Getalinstinct en rekenen
  Zoeken naar getallenlijnen voor digibord

  Of abonneer je via RSS of email
  >>> Wat is rss?

  Geen opmerkingen:

  LinkWithin

  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...