zondag 4 oktober 2015

Leestips t/m 4 oktober 2015

Al zeg ik het zelf, er staan weer interessante leestips in de opsomming hieronder.

Uiteraard is er commentaar op het rapport(je) dat platform 2032 uitgebracht heeft. Casper Hulshof doet daarvoor een duit een in het zakje op zijn blog. Mocht je zijn commentaar gaan lezen, dan raad ik je aan ook even door te klikken naar het document zelf. En vel je eigen oordeel.

Verder schrijft Wilfred Rubens een artikel met verrassende gegevens over online lezen en lezen van papier. Ik dacht dat onderzoek zei dat het laatste de voorkeur zou verdienen. Niet altijd dus.

Jeroen Bottema voert een innerlijke dialoog over de lectorale rede van Jos Fransen op zijn blog. Interessant leesvoer voor degenen die bezig zijn met de inzet van technologie in het onderwijs om de kwaliteit van datzelfde onderwijs te verhogen.

Erno Mijland behandelt de nieuwe AAP-adviezen voor mediagebruik en schermtijd voor (jonge) kinderen. En Elke Das schrijft in heldere bewoordingen over het leiden en begeleiden van je leerlingen. En er is meer.
Maar we beginnen de leestips met een verwijzing naar Quick Start Guides voor Office 2016. Want Microsoft heeft de nieuwe versie van het Officepakket vrijgegeven. En vanuit de Office365 omgevingen met E3 licenties kan dat pakket nu ook gedownload worden. En dan is het wel handig als je weet hoe het werkt.

Het weekend is al (bijna) voorbij bij het publiceren van deze leestips. Dus rest mij niets anders dan jullie een goede werkweek te wensen.Download our free Office 2016 Quick Start Guides - Office 365 Team op Office Blogs
"To coincide with last week’s release of Office 2016, we put together a set of handy Quick Start Guides that introduce you to the newest versions of Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook and OneNote." Lees verder...

The internet is eating your memory, but something better is taking its place - Saima Noreen op The Conversation
"In the years since the world started going digital, one of the big changes has been that we don’t need to remember very much. Why risk forgetting a partner’s birthday or a dinner date with a close friend when you can commit the details to your computer, laptop, smartphone or tablet and get a reminder at the appropriate time? Paul McCartney gave a useful insight into this in an interview over the summer. He claimed that back in the 1960s The Beatles may have written dozens of songs that were never released because he and John Lennon would forget the songs the following morning." Lees verder...

Is opslag in de cloud dan toch niet gratis? - Pierre Gorissen op ICT&Onderwijsblog
"Ik weet het, bij commerciële bedrijven is niets echt gratis. Je betaald er altijd op de een of andere manier wel voor. Maar van online opslag had ik lange tijd echt het gevoel dat het definitief een “bijproduct” geworden was. Voor iedereen dan met uitzondering ..." Lees verder...

'Hoogopgeleiden niet immuun voor slimme pc's' - Nieuws op Rathenau.nl
"In het begin van het machinetijdperk werden computers en robots nog ingezet om spierkracht te vervangen. Inmiddels vervangen machines echter ook kennis, zegt Kool, in een interview met online publisher 7ditches. “Op korte termijn gaan robots ons werk inpikken”, zegt ze – vooral in het middensegment. En, in tegenstelling tot wat velen denken: “hoogopgeleiden zijn niet immuun voor slimme pc’s. Maar op de lange termijn komen er banen voor terug.” " Lees verder...

Lectorale rede Jos Fransen: Instrumentatie van betekenisvolle interacties #tlt2015 - Jeroen Bottema op Leervlak
"Vorige week donderdag organiseerde het lectoraat Teaching, Learning & Technology van hogeschool Inholland de mini-conferentie Inholland innoveert, met daarin de lectorale rede van Jos Fransen. In zijn rede, Teaching, Learning & Technology: Instrumentatie van betekenisvolle interacties, neemt Fransen niet de technologie maar het leerproces als vertrekpunt: “Het onderwijs kan alleen maar beter worden als de technologie beredeneerd wordt ingezet en dat vereist een nadere verkenning van de complexiteit van leerprocessen.” Een pas op de plaats." Lees verder...

Online lezen leidt vaak tot betere leerresultaten maar niet altijd. Wat te doen? - Wilfred Rubens op te-learning.nl
"Er zijn waarschijnlijk veel aspecten van invloed op de vraag of online lezen effectief is. Daar is meer expertise voor nodig. Dan kunnen we gerichte leesstrategieën ontwikkelen, en de didactiek aanpassen. Anne Niccoli heeft onlangs de resultaten van een onderzoek gepubliceerd waarin zij effecten van lezen op papier heeft vergeleken met lezen via een iPad." Lees verder...

Start Platform Maker Education - Vives.nl
"Platform Maker Education gaat met steun van het Ministerie van OCW het maakonderwijs in Nederland op de kaart zetten. Het Ministerie gaat hiermee het ‘leren door te maken’ een zet in de goede richting geven, waardoor maakonderwijs op meer scholen in Nederland een onderdeel van het lespakket kan worden." Lees verder...

De Verstandige Keuze - Elke Das op Wat een juf ziet
"Mijn bestuur ziet graag dat ik mijn klassenmanagement verander van Leiden naar Begeleiden. Bij "leiden" denk ik aan een reisleider, bij "begeleiden" aan iemand van de Zonnebloem. Kennisoverdracht versus zorg voor de mens, effectiviteit tegenover de softe sector. Terwijl ik het zo opschrijf herken ik de twee tegengestelden: Het is de roep om minder inhoud&onthoud, en meer "wat doe je d'r mee?". Twee stromingen die altijd lijken te botsen, die tegenover elkaar worden gezet." Lees verder...

Van schermtijd naar gezond mediagebruik... nieuwe adviezen van de AAP - Erno Mijland op Alles kan altijd beter
"Het is een terugkerende vraag tijdens ouderavonden over (sociale) media en games: hoeveel schermtijd per dag is nog gezond voor mijn kind? Het is een vraag die niet zomaar te beantwoorden is. Gezond mediagebruik hangt niet alleen samen met (beperking van de) schermtijd. Belangrijke andere aspecten zijn bijvoorbeeld: (...)" Lees verder...

7 secrets to succesful online collaboration - Office 365 Team op Office Blogs
"In a world where more than 30 million people work from home at least one day a week, the virtual workforce is rapidly becoming the rule, rather than the exception. And whether you work from your home office, your favorite coffee shop or your kitchen table, chances are good that online collaboration is critical to just about everything you do. Of course, working with people who may be a city, state, time zone or country away can be tricky, but with a few simple tips, a little patience and (...)" Lees verder...

Het platform onderwijs 2032: hun eerste advies - Casper Hulshof op Onderwijskunde in Utrecht
"Vandaag publiceerde het Platform Onderwijs2032 haar eerste concrete advies, of in ieder geval een voorstel tot een advies. De taak van het platform is zich te buigen over de toekomst van het Nederlandse onderwijs. Het jaar 2032 begint pas over 17 jaar, dus het is natuurlijk aardig om te horen wat er in de glazen bol (die het platform angstvallig verborgen houdt) te zien is. In een document van 10 pagina’s wordt dat duidelijk gemaakt. Eerlijk gezegd, het viel me wat tegen. Het onderwijs in 2032 is hetzelfde onderwijs als nu, maar met wat lichte accentverschuivingen." Lees verder...

Advies: kleuters moeten Engels en digitale vaardigheden leren - Vives.nl
"Leerlingen moeten vanaf groep 1 van de basisschool al Engels krijgen. Dat staat in een advies van het Platform Onderwijs 2032. Het platform werd in het leven geroepen door staatssecretaris Dekker om te onderzoeken welke kennis en vaardigheden leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs moeten hebben om klaar te zijn voor hun toekomst." Lees verder...maandag 28 september 2015

Tijdschrijven met Toggl

SCOH is bezig om alle mailomgevingen van de scholen één voor één te migreren naar een gezamenlijke mailomgeving. Ik heb de schone taak om onze scholen in dat proces te begeleiden. Op het moment 'doen' we twee migraties per week. Eén van de uitgangspunten bij deze hele operatie was dat we deze migraties met de grootste zorgvuldigheid zouden begeleiden. En zorgvuldigheid kost ook tijd. Tijd waarvan we van te voren wel een inschatting van hebben gemaakt, maar waarvan we niet precies kunnen voorspellen of we dat juist gedaan hebben. Daarom hebben we afgesproken dat ik mijn tijd die ik aan dit project besteed schrijf.

Nou heb ik eigenlijk een hekel aan tijdschrijven. Want dat is al een werkje op zich. En als je het dan al druk hebt, schiet dat er te gauw bij in. Des te blijer werd ik ervan toen ik vorige week per ongeluk de tool Toggl tegenkwam.
Toggl is een webdienst die het via een mobiele app heel makkelijk maakt om tijd te schrijven. Je downloadt de app. Je maakt een account aan. En daarna is het een kwestie van met een soort stopwatch de tijd opnemen wanneer je aan het werk gaat. Je kunt die 'opnames' van tijd labelen. En op basis van die labels kun je vervolgens over een bepaalde periode terugkijken hoeveel uur je aan bepaalde taken of werkzaamheden besteed hebt.

Ik heb de tool pas net in gebruik. Dus heel veel te rapporteren valt er bij mij nog niet. Maar ik vond het de moeite waard om het hier even te delen.

zaterdag 26 september 2015

Leestips t/m 26 september 2015

Deze week in de leestips suddert het OECD-rapport nog na. Wilfred Rubens schreef daar over en ook Netkwesties deed een duit in het zakje.

Verder is Microsoft begonnen met het uitrollen van een aantal grote updates. Maurits Knoppert gaf een mooi overzicht op zijn blog, maar ook op OfficeBlogs zelf is daar het één en ander over te lezen.

Karin Winters kwam met een mooi initiatief. Zij wil onderzoek doen naar het leren door middel van het bijhouden van een weblog. Ik heb dat van harte ondersteund. Ik denk dat er door iedereen veel te leren valt als je dingen deelt. De edubloggers geven daar mooie voorbeelden van. Maar onderzoek is er eigenlijk nog nooit naar gedaan.

Verder in deze leestips artikelen over mediawijsheid en onderwijsvernieuwing met behulp van technologie.Onderzoek naar bloggen - Karin Winters op Karin Blogt
"Zojuist heb ik op het nippertje een stimuleringsaanvraag bij Mediawijzer.net ingediend om een onderzoek te doen naar het (informeel)leren door middel van het bijhouden van een weblog.
Ik schreef er al eerder over in het kader van mijn opleiding. Waarom ik dat wil onderzoeken?" Lees verder...

Nationaal Media Paspoort voor kinderen - ICTnieuws.nl
"Vorige week donderdag is het Nationaal Media Paspoort programma voor elke basisschool in Nederland en Vlaanderen gelanceerd: dé doorlopende medialeerlijn en -campagne voor zelfs de allerjongste basisschoolkinderen. Dat is nodig omdat kinderen steeds jonger online zijn via (spel)computers, tablets of mobiele telefoons." Lees verder...

Laurene Powell Jobs has $50M to help update '100 years' old education system - Michael de Waal-Montgomery op Venturebeat.com
"Facebook founder Mark Zuckerberg is known to be championing a push into education, and now so is Laurene Powell Jobs, wife of the late Apple founder Steve Jobs, according to The New York Times. “The [education] system was created for the work force we needed 100 years ago,” she told the Times in an interview Friday. “Things are not working the way we want it to be working. We’ve seen a lot of incremental changes over the last several years, but we’re saying, ‘Start from scratch.'”" Lees verder...

The new Office is here - Kirk Koenigsbauer op OfficeBlogs
"It’s here! Today is the worldwide release of Office 2016 for Windows. This marks a milestone in delivering new value for Office 365 subscribers with a focus on collaboration, apps that work for you, a perfect pairing with Windows 10, and security features businesses will love. It also marks a new model for delivery, where subscribers can expect to get more frequent updates with new features and improvements. Along with Office 2016 for Windows, today we are also releasing Office 2016 for Mac as a one-time purchase option, along with several new and enhanced Office 365 services." Lees verder...

Introducing Office 365 Planner - Office 365 Team op OfficeBlogs
"We are excited to introduce a brand new experience in Office 365—Office 365 Planner, which offers people a simple and highly visual way to organize teamwork. Planner makes it easy for your team to create new plans, organize and assign tasks, share files, chat about what you’re working on, and get updates on progress. Planner can be used to manage a marketing event, brainstorm new product ideas, track a school project, prepare for a customer visit, or just organize your team more effectively." Lees verder...

Leidt een 21ste eeuwse pedagogiek tot goed gebruik van ICT op school? - Wilfred Rubens op te-learning.nl
"Onlangs heb ik aandacht besteed aan het inmiddels geruchtmakende OECD-rapport over de relatie tussen leerprestaties en ICT. Vandaag verscheen in de Volkskrant een opiniestuk waarin Maurice de Hond, net als ik, ook concludeert dat je op basis van dat rapport ICT niet uit het onderwijs kunt bannen. Toch is op zijn betoog ook het nodige af te dingen." Lees verder...

Office 2016 nu officieel beschikbaar voor Windows - Vives.nl
"Office 2016 is officieel uitgebracht voor Windows. Het kantoorpakket, met Word, Excel, PowerPoint en andere applicaties, is sinds vandaag uit de bèta-fase gehaald en voor iedereen te downloaden. De software richt zich vooral op online samenwerken." Lees verder...

Uitgangspunten kwalitatief goede technology enhanced learning - Wilfred Rubens op te-learning.nl
"Het gebruik van ICT voor leren is geen sinecure. Er is geen leertechnologie of app die garandeert dat lerenden ook met succes leren. Maar volgens Laura Moorhead zijn er wel 8 uitgangspunten waaraan ‘technology enhanced learning’ moet voldoen. In deze blogpost geef ik een eigen interpretatie aan deze uitgangspunten en becommentarieer ik ze, indien nodig." Lees verder...

Kindermishandeling 2.0: iPad voor jongere kinderen - Henk-Jan Buist op Webwereld
"In je vormende jaren leren via een tablet is een onnatuurlijke gang van zaken, vindt een kinderpsycholoog. Hij roept mensen op om kinderen met rust te laten en de iPad niet aan jongere kinderen te geven." Lees verder...

Veel nieuwe updates van Microsoft deze week - Maurits Knoppert op Office365 in onderwijs
"Deze week was een hele drukke week. Bijna iedere dag verschenen wel berichten met nieuwe updates vanuit Microsoft. Verschillende nieuwe apps werden gelanceerd en het Office pakket kreeg de officiële release naar versie 2016." Lees verder...

Ict in onderwijs pakt slecht uit voor traditionele toetsresultaten - Peter Olsthoorn op Netkwesties
" Ict bracht geen beter onderwijs, ondanks miljarden die erin zijn gepompt. Pisa onderzocht het effect van ict in onderwijs in de periode 2009-2012. Dat werd direct munitie in het heftige debat over SteveJobsScholen van Maurice de Hond. Waar ligt de nuance?" Lees verder...


vrijdag 18 september 2015

Leestips t/m 18 september 2015

Qua ophef over nieuwsberichten was het het weekje wel. Dinsdag begon het met het publiceren van het OECD-rapport over computers in het onderwijs. De populaire pers interpreteerde dat nogal kort door de bocht, waardoor ik ineens allemaal links naar berichten langs zag komen met de strekking dat computers in het onderwijs niets opleveren en geldverspilling is. In deze leestips is daar uitgebreid aandacht voor. De blogosfeer is gelukkig iets genuanceerder en geeft ook er ook blijk van meer verstand te hebben van het onderwerp.

Woensdag volgde de berichtgeving over iOS9. De belangrijkste wijzigingen vind je bij het artikel van Nu.nl. Niet bij iedereen ging de update meteen goed. Een aantal Ziggo-klanten had ineens geen mobiele verbinding meer, las ik ergens. Maar dat zal allemaal wel weer rechtgezet worden. Mijn eerste indruk van het nieuwe besturingssysteem is eigenlijk positief. Ik vind het vooral fijn dat de omvang ervan is afgenomen, zodat mijn iPad met 16 GB weer wat lucht heeft.

En dan was er nog het bericht van de Haagse Schoolbesturen over de geleidelijke aanpassing van het Sinterklaasfeest dat afgelopen donderdag in het nieuws kwam. Laat ik nou deel uitmaken van zo'n bestuur. Ook hier weer ongenuanceerde berichten. Ik vind niet dat de reguliere pers in zulke gevallen goed werk doet. De koppen lokken polarisatie van meningen uit. Alsof je altijd 'kant' moet kiezen. Journalisten en verslaggevers zouden er goed aan doen om hun rol eens te herzien en te kijken hoe ze door hun berichtgeving de samenleving dichterbij elkaar kunnen brengen. In plaats van uit elkaar te trekken. Welke journalist durft dat aan? Dat vereist een ander denken over 'hoor en wederhoor'. Daarbij zet je mijn inziens niet simpelweg twee uitersten tegenover elkaar om vervolgens toe te kijken hoe die twee elkaar in de haren vliegen. Dat betekent bijvoorbeeld dat je nadenkt over structuren die ervoor zorgen dat mensen elkaar vinden in het gesprek.
Ik heb overigens over die Pietendiscussie geen berichten opgenomen in deze leestips, en dit stukje tekst is puur op eigen titel. Google zelf maar eens. En laat je niet verleiden om stelling te nemen. Zoek naar de gulden middenweg. Leg jezelf een bepaalde genuanceerdheid op. Probeer elkaar te vinden. Misschien help je de samenleving er een beetje verder mee.
Het interessante aan deze hele discussie vind ik dat het ook wel iets te maken heeft met de onderwerpen mediawijsheid en verandermanagement. Misschien dat ik daar nog wel in een andere post op in ga. Voor sommigen is er in ieder geval nog een lange weg te gaan...

Hieronder de leestips. Heb een fijn weekend!


Waarom het overnemen van good practices niet persé tot succes hoeft te leiden - Wilfred Rubens op te-learning.nl
"Bij de invoering van ICT in het onderwijs laten we ons vaak graag leiden door de succesverhalen van andere organisaties. Waarom gaat dat echter niet automatisch goed?" Lees verder...

'Informele communicatie heeft méér impact binnen organisaties' - Personeelslog
"Of het nou om het praatje bij het koffieapparaat gaat of om berichtjes via Whatsapp, informele communicatie wordt steeds belangrijker binnen organisaties. Dat blijkt uit een onderzoek onder interne communicatieprofessionals." Lees verder...

Students, Computers and Learning - Making the Connection - OECD - Jeroen Bottema op Scoop.it Master Leren & Innoveren
"Are there computers in the classroom? Does it matter? Students, Computers and Learning: Making the Connection examines how students’ access to and use of information and communication technology (ICT) devices has evolved in recent years, and explores how education systems and schools are integrating ICT into students’ learning experiences." Lees verder...

Students, Computers and Learning - Making the Connection - OECD iLibrary
"Based on results from PISA 2012, the report discusses differences in access to and use of ICT – what are collectively known as the "digital divide" – that are related to students’ socio-economic status, gender, geographic location, and the school a child attends. The report highlights the importance of bolstering students’ ability to navigate through digital texts. It also examines the relationship among computer access in schools, computer use in classrooms, and performance in the PISA assessment. As the report makes clear, all students first need to be equipped with basic literacy and numeracy skills so that they can participate fully in the hyper-connected, digitised societies of the 21st century." Lees verder...

Oeso-rapport over ict en onderwijs is juist positief - Muriel Warners op 2MW Mediawijs met Muriel Warners
"‘Computer verbetert schoolprestaties niet’ kopte de NOS vanochtend. Omdat ik allerlei mensen volg op Twitter die zich bezighouden met ict in het onderwijs, werd hier natuurlijk veel over gesproken. Maar een echte discussie werd het niet, want we waren het eigenlijk wel eens. Natuurlijk verbeteren computers op zich niets aan het leren en de prestaties van leerlingen. Het gaat erom wat ze ermee doen." Lees verder...

Hoezo? OESO en onderzoeksinterpretatie - Karin Winters op Karin Blogt
"Vanmorgen was het heerlijk levendig op Twitter naar aanleiding van de publicatie van OECD “Students, Computers and Learning, making the connection”. Ik gaf daar (zonder iets gelezen te hebben) het commentaar dat wij onze eigen koppen knutselen en eigen interpretatie meegeven. Dit afhankelijk van onze eigen kleur en voorkeur." Lees verder...

'Als je ict goed toepast, werkt het wél' - Toine Maes op Kennisnet.nl
"Vanochtend kwam de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) naar buiten met een duidelijke boodschap. Het gebruik van computers leidt niet automatisch tot betere prestaties van scholieren. Meer technologie betekent niet vanzelf betere cijfers. Dat is een boodschap die wij in Nederland al lang kennen. Op basis van wetenschappelijk onderzoek weten we dat ict alleen werkt als het op een goede manier wordt ingezet." Lees verder...

OESO negatief over ICT en onderwijs? - eLearning.nl
"Een recent rapport van de OESO - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling – zet vraagtekens bij hoe wereldwijd technologie binnen het onderwijs wordt ingezet. Voor wie er zin in heeft, het meer dan 200 pagina’s tellende rapport is online te lezen. De redactie concludeert dat het rapport vooral laat zien dat wereldwijd het onderwijs nog een lange weg heeft te gaan, als het gaat om het zinvol en effectief inzetten van ICT. Maar eerst wat kale cijfers." Lees verder...

E-learning is succesverhaal in Vlaams basisonderwijs - Johan van den Abeele op Basis ICT
"Gisteren in De Standaard: “De tafels doen ze liever met Bingel”. Een lovend artikel over ICT-integratie in het basisonderwijs. De vaststellingen liegen er niet om: 8 op de 10 leerlingen gebruiken Bingel in de klas en thuis en er zijn al meer dan een half miljard oefeningen gemaakt. Op piekmomenten maken 60.000 leerlingen tegelijk gebruik van de toepassing." Lees verder...

Apple start uitrol iOS 9: De belangrijkste veranderingen - Nu.nl
"Qua ontwerp verandert er weinig in iOS 9. Het systeem richt zich vooral op het verlengen van de accuduur en verbeteren van spraakassistent Siri." Lees verder...

Moeten we ICT maar uit onderwijs verbannen? - Wilfred Rubens op te-learning.nl
"Gisteren was het weer zo’n dag. Terwijl ik druk bezig was met verschillende werkzaamheden, stroomde mijn RSS-feedreader en Twitter-tijdlijn vol met berichten over een OECD-rapport over de (in)effectiviteit van ICT in het onderwijs. Ik presenteer eerst een bloemlezing, en eindig met enkele persoonlijke opmerkingen." Lees verder...

Het 'dat-ding'-effect - Erno Mijland op Alles kan altijd beter
"De lijnen met kinderen en jongeren openhouden is een van de belangrijkste aspecten van mediaopvoeding. Door in gesprek te blijven kun je volgen wat een kind online doet, wat het meemaakt en hoe het omgaat met de leuke en minder leuke kanten. En verzand je minder snel in een loopgravenstrijd als het om het stellen van grenzen gaat. Tijdens ouder- en informatie-avonden over sociale media en gamen heb ik het in dit kader over het 'dat ding'-effect." Lees verder...


vrijdag 11 september 2015

Leestips t/m 11 september 2015

Veel nieuws van de grote techbedrijven deze week. Google Docs heeft nu voice typing, Apple presenteerde nieuwe producten en Microsoft kondigde Office 2016 aan.

Pierre Gorissen gaat in op Windows 10 Continuum, Erno Mijland komt met twee interessante berichten, Hartger Wassink gaat in op het begrip 'handelen' en Wilfred Rubens bespreekt een initiatief van een economiedocent.
Verder ook twee interessante commentaren op artikelen bij Stephen Downes, een verslag van wat er bekend is over de invloed van muziek op het brein door Mark Mieras, en alvast wat ideeën voor de komende kinderboekenweek door Eveline Kaleveld.
En meer. Weer van alles wat dus.

Laat in de comments eens weten wat je van de leestips vindt.

Goed weekend.


This Robot Tutor Will Make Personalizing Education Easy - Stephen Downes op Stephen's web
"Wired is still on the Knewton bandwagon. "Personalizing a lesson means creating even more work than already time-strapped, under-resourced teachers can handle... Jose Ferreira and his company, Knewton, have spent the last seven years working on a way to fix that problem with technology. Today, they’re launching the results of that work: a new, free tool that aims to automate personalized instruction for teachers."" Lees verder...

Google released an amazing speech to text feature in Google Docs - Educational Technology and Mobile Learning
"Voice Typing is another interesting new feature Google released a few day ago. Google Docs’ users can now type with their voice. You can write an entire essay without having to touch the keyboard. You can even use punctuation with voice typing." Lees verder...

Wordt Continuum het geheime wapen van Windows 10? - Pierre Gorissen op ICT&Onderwijsblog
"p de Winbeta.org site zijn een aantal screenshots verschenen van Continuum. Continuum is een feature die je nu nog niet uit kunt testen. De smartphones met Windows 10 die hiervoor geschikt zullen zijn, zijn namelijk nog niet uitgebracht (let op! het gaat dus niet alleen om de upgrade van smartphones naar Windows 10, de hardware moet er geschikt voor zijn). Het idee is eigenlijk simpel en eigenlijk vergelijkbaar met het principe van de “universal” app op iOS:" Lees verder...

O4NT-school: kind centraal - Monique Marreveld op Didactief Online
"Het fenomeen iPadschool kennen we inmiddels allemaal. Maar wat is precies de gedachte achter dit nieuwe onderwijsconcept? We spraken erover met O4NT-directeur Hans Theeboom. 'Een iPad is een middel, geen doel.'" Lees verder...

Een ethisch beginsel als brug tussen praktijk en wetenschap in het onderwijs - Hartger Wassink op De Professionele Dialoog
"Ach, er zitten nog zoveel blogs in mijn hoofd. Over de wetsvoorstellen van Kamerlid Bisschop en minister Bussemaker bijvoorbeeld. En hoe die goed onderwijs niet dichterbij gaan brengen, maar vooral voor meer papier en procedures gaan zorgen. Over het geweldige ‘Why grow up?’ van Susan Neiman dat ik deze zomer las. Over Passend Onderwijs en de lezing die Jo Hermanns daar voor de zomervakantie bij NIVOZ over gaf. Maar zo gaat dat: als ik niet direct een blog schrijf, blijft het onderwerp liggen en verkruimelt het gaandeweg in mijn hoofd. Dan komen er nieuwe thema’s langs. Zoals de Docentendenktank die vandaag bij NIVOZ te gast was. En de CD’s met de ethiek-colleges van Paul van Tongeren die ik onderweg daarnaartoe (en ook weer naar huis) in de auto luisterde. Van Tongeren legde mij nog eens het verschil uit tussen praxis en poiesis. Dat hoorde ik niet voor het eerst, ik heb er bij Gert Biesta ook over gelezen. Het zijn twee Griekse woorden die allebei naar handelen verwijzen." Lees verder...

Kinderboekenweek 2015 - Raar maar waar - Eveline Kaleveld op Kleuters Digitaal
"Dit jaar is het thema Raar maar waar het thema van de kinderboekenweek. Tijdens de kinderwekenbeek staat Natuur & Techniek centraal. Hierbij zocht ik passende apps. En natuurlijk zijn er ook weer een aantal digibordlessen." Lees verder...

Is there a future in online learning? - Stephen Downes op Stephen's web
"Ever practical, Tony Bates addresses the question of whether people can build a career in online learning and concludes that they cannot." Lees verder...

Bovenschoolse communicatie en smoelenboek - Schoudercom
"De makkelijke communicatiemiddelen van SchouderCom zijn nu ook bovenschools te gebruiken. Zo kan er zowel met medewerkers van andere scholen als met medewerkers van de stichting gecommuniceerd worden." Lees verder...

Bewegen op school voor een fit brein - Erno Mijland op Alles kan altijd beter
"Beweging is belangrijk voor lichaam én geest. Op dit moment is onderzoek naar de positieve effecten van beweging op het brein sterk in de aandacht, mede door het werk van professor Erik Scherder. Recent promoveerde Martin Dijkman aan de Open Universiteit op een onderzoek naar de relaties tussen lichamelijke activiteit en schoolprestaties, cognitieve prestaties en mentaal welbevinden. Volgens Dijkman presteren actieve leerlingen beter op taken waarin ze zich goed moeten concentreren dan hun minder actieve leeftijdsgenoten. Zitten is ondertussen de norm in de scholen. Volgens Scherder is 'zitten het nieuwe roken' en moeten we zitten veel meer afwisselen met beweegmomenten." Lees verder...

Quickpost - nieuws van Apple - Pierre Gorissen op ICT&Onderwijsblog
"Vandaag was weer zo’n avond. Zo’n avond waarop ik lekker ergens me in het zweet aan het werken was, en Apple haar nieuwe producten aan de wereld voorstelde.
Er zijn genoeg blogs en blogberichten om achteraf snel even bij te lezen, dus even wat belangrijke punten op een rij (zonder de keynote zelf bekeken te hebben!):" Lees verder...

Office updates for the iPad Pro, iOS9 and WatchOS2 - Office Team op Office Blogs
"Today Apple announced the iPad Pro, iOS 9 and WatchOS 2. We’ve developed a number of new features for Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook and Translator to take advantage of these enhancements. This post provides an overview of some of the most useful new features, including multitasking, inking, intelligent search, wireless keyboard support and updates to Outlook and Translator on Apple Watch." Lees verder...

Onderzoek: fotograferen doet vergeten - Erno Mijland op Alles kan altijd beter
"'We gebruiken camera's als een soort extern geheugen', zegt professor Linda Henkel van de Fairfield University vandaag op de BBC-website. In een boeiend artikel geeft Henkel maar liefst vier redenen waarom ons geheugen minder goed werkt als we (veel) foto's maken van gebeurtenissen." Lees verder...

Digitaal leermateriaal, maar niet adaptief en gepersonaliseerd - Wilfred Rubens op te-learning.nl
"Adaptief en gepersonaliseerd leren zijn behoorlijk trendy als het gaat om ICT en leren. Er is echter ook een initiatief dat daar tegen in gaat, maar wel de kracht van ICT wil gebruiken om leren te versterken." Lees verder...

Wat muziek doet met kinderhersenen - Mark Mieras op Mieras.nl
"Muziekonderzoek is hot. Wetenschappers hebben stijgende belangstelling voor de invloed van muziek op de hersenen. Hun voorlopige conclusie: zingen en musiceren ondersteunt de ontwikkeling van sleutelvaardigheden als luisteren en lezen en stimuleert de emotionele intelligentie. Het Jeugdcultuurfonds Nederland vroeg wetenschapsjournalist Mark Mieras om het onderzoek op een rijtje te zetten." Lees verder...

Office 2016 voor Windows verschijnt op 22 september - Nu.nl
"Office 2016 voor Windows komt op 22 september voor consumenten uit en geeft bedrijven meer controle over updates. Dat meldt Microsoft donderdag. Office beslaat de apps Word, Excel, Powerpoint, Outlook en Onenote." Lees verder...

vrijdag 4 september 2015

Leestips t/m 4 september 2015

Eind van de week. Begin van het weekend. En de leestips hier op WitBlauw zijn er weer.

Dit keer artikelen over privacy. September is immers uitgeroepen tot maand van de privacy. Wellicht een slimmere keuze dan een vorige keer, toen dat in april viel. Aan het begin van het schooljaar is volgens mij een beter moment om daar aandacht voor te vragen.
De PO-raad en Kennisnet bieden hulp aan basisscholen om dat goed te regelen. Daarover twee artikelen.
Opvallend daarnaast is het artikel op Netkwesties. Zij belichten een heel andere kant van privacy. Want aan de ene kant wil de overheid dus dat scholen en ouders het goed regelen met elkaar. Maar aan de andere kant vindt de overheid blijkbaar dat zij het met hun burgers niet zo nauw hoeven te nemen.

Verder komen Wilfred Rubens en Jeroen Bottema met interessante artikelen uit de wetenschappelijke hoek. Over blended learning, en over ict-bekwaamheid en risico's nemen. Jelmer Evers doet een edublog-duit in het zakje met een oproep om op een bijzondere manier te gaan staken. En Eveline Kaleveld komt met een zeer praktisch dingetje: een lettertype dat je in groep 2 en 3 goed kunt gebruiken. Instructies hoe te downloaden bij haar.

Vives geeft nog een nieuwsbericht waarin een collega-schoolbestuur uit mijn 'buurt' wordt genoemd. Zij doen mee aan het Smart Education Hub-programma van Samsung. Daaraan zijn nu weer drie partners toegevoegd. Voor de betreffende schoolbesturen betekent dat gratis gebruik van Rekentuin en andere programma's van Oefenweb op al hun scholen. Dat is boffen.

En dat is niet alles. Kijk hieronder maar. Fijn weekend!


Lettertype voor kleuters - Eveline Kaleveld op Kleutersdigitaal
"Van verschillende kanten krijg ik regelmatig de vraag welk lettertype ik gebruik in mijn digibordlessen. Dit is het lettertype School kx_new. Dit lettertype kun je ook zelf in word zetten en gebruiken als je materialen voor je klas maakt." Lees verder...

Bronnen over blended learning - Wilfred Rubens op te-learning.nl
"De afgelopen tijd ben ik diverse uitgaves tegen gekomen die docenten en onderwijsontwikkelaars kunnen inspireren bij de oriëntatie op het creëren van een mix tussen online en face-to-face leren." Lees verder...

Het primair onderwijs in balans? Denk mee over ICT - PO-raad
"Het primair onderwijs heeft een flinke ambitie als het gaat om de inzet van ICT voor het geven van onderwijs en steeds meer leraren geven les met hulp van ICT. Dit is te lezen in de Vier in balans-monitor 2015 voor het primair onderwijs die Kennisnet samenstelde in opdracht van de PO-Raad.
De Vier in balans-monitor 2015 geeft vijf conclusies over effectieve inzet van ICT in het onderwijs. De belangrijkste resultaten en deze conclusies zijn terug te vinden in een factsheet op de website van Kennisnet." Lees verder...

10 things Teachers Want in Professional Development - Stephen Downes via Stephen's web
"Nice graphic and article depicting what 'teachers want' in professional development. I'm not sure how representative it is, but no matter. What's interesting to me is the gulf between what 'teachers want' in their own development, and what they provide in the classroom. Would they really allow students a "voice and choice" in the subject matter? Would they really provide learning "conducted by professionals with (field) expeerience"? Would they really provide learning experiences that allow them to "collaborate and speak honestly"? I don't know." Lees verder...

25 Ideas for Using Classdojo This Year - Richard Byrne op Free Technology for Teachers
"If you're a ClassDojo user, you probably received the same email I did this morning in which they shared the ClassDojo Idea Board. In case you missed it, the ClassDojo Idea Board small site featuring 25 ways to use ClassDojo. The Idea Board has four sections; getting started, connect parents, engage students, and tips." Lees verder...

Wanneer gaan we staken - Jelmer Evers op Jelmerevers.nl
"Terwijl de politie langzaamaan de druk steeds verder opvoert blijft het zoals gewoonlijk erg rustig in het onderwijs. Wat is dat toch met leraren? Wel veel klagen, maar als  puntje bij paaltje komt ondergaan we een jarenlange nullijn lijdzaam als gewillige slaven. En toch is het hard nodig dat er nu wordt gestaakt. Maar dan net even anders." Lees verder...

Laat minister Plasterk zijn 'Big Brother'-wet inslikken - Menso Heus op Netkwesties
"Midden in de zomervakantie heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken een concept-wetsvoorstel 'ter consultatie' voorgelegd waarmee de grondrechten van elke Nederlander met voeten worden getreden: de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV). Als deze wet er komt, krijgen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten AIVD en MIVD ongekende bevoegdheden om inbreuk te mogen maken op onze privacy." Lees verder...

De rol van de docent bij de implementatie van tablets - Jeroen Bottema op Leervlak.nl
"Op de Onderwijs Research Dagen 2015 presenteerde Hannelore Montrieux haar onderzoek (Montrieux et al, 2014) naar de rol van de docent bij de implementatie van iPads op een school voor secundair onderwijs in Vlaanderen. In het onderzoek maakt Montrieux onderscheid in twee groepen docenten: de ‘instrumentele docenten’ en de ‘innovatieve docenten’. Het onderzoek illustreert op een mooie manier dat succesvolle implementatie van ICT, in dit geval tablets, in grote mate bepaald wordt door de docent, en zijn of haar opvattingen over de rol van ICT in het onderwijs en dat innovatieve inzet van ICT door docenten een transformatief leerproces is." Lees verder...

Privacy goed regelen, hoe doe ik dat? - PO-raad
"Door toenemend gebruik van digitale leermiddelen en digitale systemen worden meer gegevens digitaal opgeslagen, bewerkt en uitgewisseld. Door scholen, maar ook door leveranciers van digitale leermiddelen. Dit biedt veel voordelen, maar scholen moeten wel verantwoord en zorgvuldig omgaan met leerlinggegevens. De nieuwe brochure Privacy op school in 10 stappen, ontwikkeld door Kennisnet, legt uit hoe zij dat kunnen bereiken." Lees verder...

Schrift of scherm: hoe leren kinderen het meest? - Judith Brouwer op EOS wetenschap
"We nemen steeds minder vaak pen en papier ter hand. Computers en smartphones zijn niet weg te denken uit ons leven en duiken ook vaker op in het onderwijs. Is dat een goede trend of moeten we niet te hard van stapel lopen? De wetenschap geeft antwoord." Lees verder...

Risico's nemen bij inzet ICT - Jeroen Bottema op Leervlak.nl
"Het inzetten van ICT voor leren en lesgeven is nog voor veel docenten een flinke verandering. Het leren toepassen van ICT is dan een transformatief leerproces, soms met gevoelens van onzekerheid, frustratie, een gevoel van onvermogen. We weten dat het daadwerkelijk inzetten van ICT in de les voor een groot deel wordt bepaald door de opvattingen en de houding van de docent over onderwijs en technologie, maar ook door de houding van de docent ten opzichte van de verandering. Verandering vraagt het nemen van risico’s, zo stellen Howard en Gigliotti (2015) in hun paper over risk-taking in technology integration. De reacties van docenten op deze risico’s, het gevoel dat ze daarbij krijgen plus de inschattingen die op basis van dit gevoel gemaakt worden, zijn mede bepalend voor de keuze om technologie wel of niet in te zetten." Lees verder...

Drie innovatieve startups worden partner van het Smart Education Hub-programma - Vives.nl
"Het Smart Education Hub-programma (SEH) dat zich richt op het vernieuwen van onderwijs door het gebruik van devices en digitale leermiddelen in de klas heeft drie nieuwe partners toegevoegd. Het gaat om Squla, WizeNoze en Oefenweb. Deze drie startups voegen zich bij de huidige partners van SEH, die bestaan uit KPN, Heutink ict, de vier grote educatieve uitgevers ThiemeMeulenhoff, Noordhoff, Malmberg en Zwijsen, RoboMind, Leeruniek en Innofun. Het SEH-programma kent drie onderdelen: Smart Classrooms, Smart Teachers en Smart Sharing. Er zijn inmiddels drie Smart Education Hubs actief: Laurentiusstichting in Delft (31 scholen), Stichting Sint Josephscholen in Nijmegen (13 scholen) en ASKO scholen in Amsterdam (32 scholen). Binnenkort starten nog twee Smart Education Hubs bij Stichting Openbaar Onderwijs Oost-Groningen (SOOOG) en bij een samenwerkingsverband van vijf onderwijsstichtingen in de gemeente Hof van Twente." Lees verder...


zaterdag 29 augustus 2015

Leestips t/m 29 augustus 2015


De eerste week 'gewoon' werken zit er weer op. Bijzonder hoe snel je weer aan het normale ritme went, vind ik altijd. Maar ook weer lekker.
Op naar de volgende vakantie. ;-)

Zoals al eerder vermeld, zullen de leestips niet meer zo strak en regelmatig op vrijdag verschijnen als voorheen. Ze komen ergens in of rond het weekend. Deze week dus op zaterdagavond.

In deze leestips aandacht voor het aanbod van FiberNL, een interessant bericht over belonen en straffen op HetKind, de aankondiging van de videoclip die hoort bij de kinderboekenweek en twee interessante artikelen op informED. Eén daarvan gaat over het effect van peerteaching door leerlingen. Aanbevelenswaardig.
Wilfred Rubens bespreekt een artikel dat beschrijft dat de verwachtingen die rond ICT-toepassingen geuit worden, vaak een beetje overspannen zijn. En Maurits Knoppert komt met een praktische handreiking om het aanvragen van nieuwe wachtwoorden te stroomlijnen. Handig voor beheerders van Office365-omgevingen.

Voor ieder wat wils dus. Pik eruit wat je kunt gebruiken, en negeer de rest.

Nog een goed vervolg van het weekend gewenst.FiberNL biedt scholen 'gratis' glasvezel - Henk Boot op Computable
"De onafhankelijke Nederlandse aanbieder van internet, telefonie en televisie via het glasvezelnetwerk, FiberNL, biedt scholen een 'kosteloze' glasvezelverbinding. Daarmee lijkt de aanbieder gehoor te geven aan de noodkreet van de PO-raad, die recent bekend maakte dat het met de glasvezelverbindingen in het onderwijs slecht gesteld is. Als tegenprestatie eist FiberNL wel een vooraf bepaald aantal afgesloten abonnementen voor glasvezel in de regio van de deelnemende scholen." Lees verder...

Learning to Ask Better Questions: 12 Tricks - Saga Briggs op informED
"There’s plenty of literature on how to ask other people questions, but what about directing questions to ourselves? We can ask our students all the tricky questions we can think of, hoping to boost their critical thinking skills, but the ability to ask questions oneself–rather than just answering them–separates true learners from the rest." Lees verder...

Als leerlingen betrokken zijn in een activiteit, dan disciplineren zij zichzelf - Rikie van Blijswijk op HetKind
"Straffen en belonen is in de geschiedenis van het onderwijs een geaccepteerd verschijnsel. De leerling dient ‘gedisciplineerd’ te worden en daarbij is de macht van de volwassene groot. Pedagogen als Rousseau, Montessori, Korczak en vele anderen hebben in de loop der tijd afstand genomen van deze aanpak. Zij handelden vanuit respect voor en gelijkwaardigheid aan de ander. En waar wederzijds respect en goede relaties ontstaan, wordt het denken over discipline en straf ook anders." Lees verder...

Raar maar waar videoclip - Yurls weblog
"Kinderen voor Kinderen produceerde ook dit jaar een videoclip bij het thema van de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema Raar maar waar. Naast de videoclip is er een dansinstructie, een karaoke-versie en een lesbrief, maar dit jaar zijn er ook video’s van proefjes die kinderen kunnen doen." Lees verder...

Weer geen 'revolutie' in het onderwijs dankzij ICT - Wilfred Rubens op te-learning.nl
"Keer op keer voorspellen voornamelijk Angelsaksische vertegenwoordigers van de e-learning industrie dan wel publicisten dat een nieuwe technologie, of een door ICT-gefaciliteerde verandering, een revolutie zal veroorzaken in het onderwijs. Eind 2011-2012 was het de beurt aan massive open online courses. Dat blijkt -zoals zo vaak- weer erg tegen te vallen." Lees verder...

Op weg naar de middelmaat - Alfie Kohn over onderwijs en excelleren - Gabriëlle Jumaans en Annemiek Verbeek op Kroost.org
"Excelleren, achterstanden wegwerken, toptalent stimuleren: aan ambitie geen gebrek in de nieuwe onderwijsplannen van het kabinet. ‘Moreel abject beleid’, zegt de Amerikaanse onderwijsonderzoeker Alfie Kohn over het Nederlandse kabinetsbeleid." Lees verder...

Social digital workplace: 6 lessons learned bij KPN [case] - Teun Verheij op Frankwatching
"Werk verplaatst steeds meer naar het digitale domein. Medewerkers willen tools die dat faciliteren: tools om productiever te zijn, minder te hoeven e-mailen en makkelijker samen te werken. Daarvoor hebben we binnen KPN een intern platform, TeamKPN, dat we stap voor stap ontwikkelden van social platform naar een social digital workplace. Ofwel: van alleen communiceren naar communiceren en echt samenwerken. Daar was de tijd rijp voor. Maar daar ging ook wat aan vooraf. De lessons learned én de succesfactoren deel ik hier graag." Lees verder...

Gebruikers zelf hun wachtwoord laten resetten - Maurits Knoppert op Office365 in onderwijs
"Iedere beheerder krijgt regelmatig de vraag om een wachtwoord van een gebruiker te resetten. Op zich is het resetten niet heel veel werk, maar in grotere organisaties kan het veel meer werk worden.
Natuurlijk is met de komst van de admin app voor je telefoon dit proces nog eenvoudiger te regelen. Mooier zou het zijn als je als gebruiker gewoon zelf je wachtwoord zou kunnen resetten als je het niet meer weet. Zo hoef je niemand lastig te vallen en heb je binnen een minuut al een nieuw wachtwoord." Lees verder...

Why Peer Teachers Learn More - Anna Dabrowska op informED
"We’re hard-wired to learn from our interactions with others. Not only do we get information from listening to other people, we also learn a lot from teaching. According to Rolf Ploetzner, and his co authors on the paper Learning by Explaining to Oneself and to Others, “In research on collaborative problem solving and learning, it has repeatedly been demonstrated that teaching frequently leads to more complete and presumably better organized knowledge.”" Lees verder...


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...