zondag 1 januari 2017

Laatste bericht

Ik val maar meteen met de deur in huis. Dit is het laatste bericht dat op dit blog verschijnt.

Ik ben in januari 2008 begonnen met bloggen vanuit een bepaalde nieuwsgierigheid wat 'bloggen' precies was en hoe het mij kon helpen in mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ik heb in de verstreken periode heel veel geleerd. Ook hielp het mij in het vormen en onderhouden van een professioneel netwerk.

Ik leerde door het bloggen wat rss is en daar maak ik nu nog steeds gebruik voor mijn nieuwsvoorziening. Ik volg traditionele kanalen van nieuws eigenlijk helemaal niet meer. Ik leerde heel veel webtools kennen die handig zijn in werk en onderwijs. Ik leerde heel veel over wetenschappelijke modellen rondom onderwijs en ict. Ik stuitte op allerlei rapporten en publicaties over de ontwikkeling van (onderwijs)technologie. Ik leerde nieuwe mensen kennen. Ik ging soms zelfs bij ze op bezoek. Ik deed verslag van studiedagen en masterclasses die ik volgde of verzorgde. Ik deelde (les)materiaal dat anderen goed konden gebruiken. En dat was allemaal leuk.
Na 8 jaar bloggen, soms heel regelmatig en soms wat minder frequent, vind ik het echter mooi geweest. Soms het is goed om ergens gewoon mee te stoppen.

Door een aantal dingen te stoppen, onder andere dit blog, schep ik ruimte om nieuwe dingen te beginnen. Wat die dingen precies zullen zijn, weet ik nog niet. Maar dat komt vanzelf. Onder het motto: Snoei zorgt voor groei.

Mijn blog is te volgen geweest via email, twitter, linkedin, rss en facebook. Of door gewoon af en toe langs te komen op blogger. De bijbehorende facebookpagina heb ik een aantal weken geleden al opgedoekt. Dit bericht wordt via de andere kanalen nog wel doorgezet. Maar hierna houdt dat dus op. Ik weet nog niet of ik het blog laat staan. Voorlopig in ieder geval wel, maar misschien verwijder ik het op den duur wel helemaal. Maar uiteraard niet voordat ik het op de één of andere manier heb opgeslagen voor eigen toekomstige naslag. (Als je daar tips voor hebt, houd ik me aanbevolen, overigens.)

Ik wil al mijn lezers bedanken voor het meelezen en de vele positieve reacties die ik door de jaren heen gehad heb op de berichten die ik schreef. Dit was het dan.

Dag!

vrijdag 30 december 2016

Jaaroverzicht 2016

Zoals ik het de laatste jaren heb gedaan, wil ik ook dit jaar afsluiten. Hieronder volgt het jaaroverzicht 2016 van dit blog.

Ik schreef dit jaar in totaal 44 berichtjes. Dat zijn er fors minder dan het jaar ervoor. Toen schreef ik er 107. En het meest opvallende is misschien wel dat ik er dit jaar 27 in de maand januari schreef en daarna eigenlijk steeds minder. Na de zomervakantie zijn het er met deze erbij maar 4 geweest.

De klad zit er dus behoorlijk in, zou je kunnen zeggen.

Eens even een blik op de statistieken.
Totaal aantal unieke bezoekers dit jaar: 15332
Totaal aantal paginaweergaven dit jaar: 22930
Maand met de meeste paginaweergaven: januari (3425)
Dag met de meeste paginaweergaven: 11 januari (169)

Januari deed het afgelopen jaar beter dan de beste maand van het jaar daarvoor. Maar verder lopen de bezoekcijfers en het aantal reacties terug. De meest voor de hand liggende verklaring daarvoor is dat ik dit jaar steeds minder geblogd heb.

En dan de top 5. Die is ook interessant te noemen.

De top 5 van meestgelezen blogposts van 2016:
1. Studiedag SCOH 2016: ict als middel - 403 weergaven
2. 5+ aandachtspunten voor registreren bij webdiensten - 335 weergaven
3. Werken op de P. Oosterleeschool? - 285 weergaven
4. 7 manieren waarop gamingprincipes kunnen bijdragen aan onderwijs - 269 weergaven
5. Wijsheid van de menigte en klassengrootte - 256 weergaven

De meest gelezen post is een blogberichtje uit september. Mijn werkgever organiseerde toen een studiedag. En samen met een collega/directeur heb ik een onderdeel verzorgd. Daar deed ik verslag over en die post is dus (relatief) veel gelezen.
Verder is de nummer drie ook werkplek-gerelateerd. Ik wist na de zomervakantie al dat ik vanaf januari 2017 niet meer op de P. Oosterleeschool zou werken. Ze wilden me niet kwijt, maar ik vond het tijd om te stoppen. Dat is mijn eigen keuze geweest. Had te maken met een veranderende thuissituatie. Ik heb toen een berichtje geschreven omdat de school naar een opvolger op zoek was. En eigenlijk zijn ze dat nog steeds. Mocht je interesse hebben in één dag los de ict van een basisschool doen, dan zou je contact op kunnen nemen met de school. Wie weet.

Voor nu wens ik iedereen een goede jaarwisseling toe.

maandag 10 oktober 2016

Goede voorbeelden van ict in het onderwijs zichtbaar maken


SCOH wil haar scholen ondersteuning gaan bieden op het beter (gaan) gebruiken van technologie in het primaire proces van onderwijs. Over het 'hoe' wordt op het moment nagedacht. In de voorbereidende stukken hebben we nu onder andere opgenomen dat we de goede voorbeelden op de scholen in de stichting zichtbaar willen maken.
We hebben echter (nog) geen concrete uitwerking in welke vorm we dat het beste kunnen doen.

En toen stuitte ik op de uitgave: 'Practitioner's Guide to Technology Pedagogy and Content Knowledge (TPACK), Rich Media Cases of Teacher Knowledge' (pdf). In die uitgave worden voorbeelden van technologiegebruik beschreven.  Achtereenvolgens beschrijven ze van een casus de volgende onderdelen.
  1. Scenario
  2. Maak kennis met de leraar
  3. De activiteit
  4. De technologie
  5. Klas in actie
  6. Leerlingwerk
  7. Reflectie van de leraar
En voor ons is dat format waarin ze iedere casus beschrijven volgens mij best wel bruikbaar. Eens even verder op broeden...vrijdag 23 september 2016

Werken op de P. Oosterleeschool?

Ik ga er hier toch ook maar even melding van maken.


Ik werk nu nog één dag in de week als ict-coördinator op een school in Moerwijk in Den Haag, de P. Oosterleeschool. De afgelopen jaren heb ik daar met veel plezier gewerkt. Het is een school waar op ict-gebied veel mogelijk is. Maar door omstandigheden in mijn thuissituatie stop ik per januari 2017 op de school met mijn werkzaamheden. Ik blijf wel gewoon stafmedewerker onderwijs en ict bij onze stichting.


Mocht je interesse hebben om mijn taken op de P. Oosterleeschool over te nemen, dan kun je (al een tijdje) solliciteren. De directie van de school heeft ervoor gekozen om ict te gaan onderbrengen bij een andere vacature. Er worden namelijk ook een leerkracht groep 7 en een IB-er voor de onderbouw gezocht. Hopelijk lukt het om iemand voor die functies te vinden die ict er ook bij wil doen. Bij deze verspreid ik de vacature(s) ook in mijn netwerk.


Je moet nu wel snel zijn, want de sluitingsdatum is 26 september voor beide vacatures. En dat is aanstaande maandag al. Meer informatie over de vacatures vind je hier.dinsdag 20 september 2016

Studiedag SCOH 2016: ict als middel

Gisteren vond de gezamenlijke SCOH-studiedag plaats. Alle medewerkers van SCOH en SPCP kwamen samen in het World Forum in Den Haag, dat voor de gelegenheid was afgehuurd voor onze studiedag. Het programma van de dag bestond uit een lezing van Steven Pont over het belang van hechting, twee workshoprondes en een afsluiting door Leo Blokhuis. Uiteraard waren er tussendoor de nodig pauzemomenten om elkaar te kunnen ontmoeten.
 
Tijdens deze studiedag was ik deze keer niet alleen deelnemer, maar ook workshopleider. Samen met mijn collega en vriend Ronald Akkerboom heb ik twee keer de workshop 'ict als middel' verzorgd. In onze workshop ging het ons erom om bij de deelnemers 'het knopje aan te zetten' waardoor ze gingen nadenken over het ict-gebruik in hun les(sen).
Met de boeken 'Expliciete Directe Instructie', 'Kleppen Dicht!' en onderzoek van Marzano in de hand hadden we deze workshop voorbereid. Wat we grofweg gedaan hebben, is een les geven aan de hand van het directe instructiemodel. En bij iedere fase gaven we voorbeelden aan van ict-tools of -middelen die wat ons betreft pasten bij de betreffende fase van de les.
 
Hoe zag dat er uit? In schema:
1. Terugblik - Plickers
2. Orientatie - Answergarden
3. Instructie - PowerPoint, Leraar24, Youtube
4. Begeleide inoefening - Cram, Padlet
5. Zelfstandige verwerking - Padlet
6. Evaluatie - Quickkey
7. Vooruitblik - TPACK-oefening
 
Tijdens de eerste twee fases van de les hebben we Plickers en Answergarden gebruikt. Plickers is een stemtool. Je stelt een meerkeuzevraag en de deelnemers antwoorden door een kaart met een QR-code in de lucht te steken. Je kunt de antwoorden dan scannen met de app 'Plickers' op je iPad of telefoon. Vervolgens kun je de resultaten daarvan op het scherm, dat voorin de klas hangt, tonen. Wij hebben ervoor gekozen om hiermee even 'in te tunen' op de groep. Vragen die we stelden waren bijvoorbeeld:
  • Ken je het directe instructiemodel?
  • Weet je wat TPACK is?
  • Hoeveel apparaten heb je in je klas maximaal tot je beschikking?
Vervolgens hebben we Answergarden ingezet om te inventariseren welke tools en middelen de aanwezigen kenden en gebruikten in hun lessen. Op de inventarisatie zouden we later terugkomen, in de fase van de zelfstandige verwerking. Het mooie van Answergarden is dat het heel snel duidelijk wordt als een antwoord vaker gegeven wordt, omdat dat antwoord dan groter in beeld komt te staan.
 
In fase 3 deed Ronald een instructie waarvoor hij een PowerPoint-presentatie had voorbereid. Hij liep het directe instructiemodel nog eens door en vertelde vervolgens het één en ander over het (ontstaan van het) TPACK-model. De stelling die we daarbij hebben aangehouden is dat je eerst moet zorgen voor een goede les in de zin van het koppelen van de juiste pedagogisch-didactische werkvorm en de vakinhoud. En pas daarna een technologisch component toevoegt. Onder het motto: ict maakt een goede les sterker, maar een slechte les zwakker.
 
Voor de begeleide inoefening (fase 4) hebben we ervoor gekozen om gewoon eens samen met de groep twee tools van dichterbij te bekijken. Ik had daarvoor als eerste de tool 'Cram' gekozen. Dat is een (willekeurige) tool waarmee je sets van flitskaarten kunt maken en (laten) oefenen. En als tweede tool heb ik Padlet besproken. Die twee tools heb ik gekozen omdat je van deze twee tools heel goed het versterkende effect kunt beargumenteren.
Flitskaarten kun je ook op papier maken. En dan zijn ze (denk ik) net zo effectief als digitale kaartjes. Maar het versterkende effect van digitale flitskaarten zit hem in het feit dat je meer kinderen tegelijkertijd kunt bedienen met dezelfde set die je gemaakt hebt, en dat je er eventueel oefenmomenten mee kunt 'programmeren' die optimaal inspelen op kennis over de vergeetcurve.
 
De manier waarop wij Padlet gingen inzetten, had ook op papier gekund. De opdracht (bij de fase van de zelfstandige verwerking) was dat ze de tools die ze genoemd hadden op de pagina van Answergarden moesten gaan indelen bij de fases uit het directe instructiemodel. Ik had een Padlet klaargezet waarop 7 kolommen gemaakt waren, met boven iedere kolom de titel van een fase. De deelnemers moesten in groepjes van vier steeds een tool uit de Answergarden bespreken. En als ze consensus hadden over in welke fase van het directe instructiemodel de tool paste, dan mochten ze hem op de Padlet neerzetten.
Zoals gezegd: met een flapover en stickynotes had dit ook gekund. Waarom dan op deze manier met ict? De meerwaarde tijdens de les zit hem in het voorkomen van het lopen in het lokaal waardoor het een veel rustiger pedagogisch klimaat schept om overleg mogelijk te maken. Daarnaast kun je de Padlet eenvoudiger achteraf delen. Dat was nu voor ons niet zo zinvol, maar er kunnen situaties zijn waarbij je dat wel zou willen.
 
Bij de fase van de evaluatie gebruikten we Quickkey. We hadden een toetsje voorbereid met hier en daar wat 'flauwe' meerkeuzevragen waarvan er steeds één antwoord goed was. Van te voren hadden we antwoordformulieren op naam uitgedeeld waarop de deelnemers hun antwoorden konden invullen. Met de app Quickkey op mijn iPad ging ik vervolgens bij de deelnemers langs om het formulier na te kijken. De app scant de antwoorden en geeft de uitslag direct op het scherm. Een overzicht kun je nadien weer tonen op het scherm voorin de klas.
 
In de eerste workshopronde was de tijd daarna helaas op omdat de opening van de dag was uitgelopen. Dus toen hebben we onze workshop afgerond na de zesde fase. In de tweede workshop konden we ons originele plan afmaken en ook de laatste fase van het DIM-model doen: de vooruitblik. Van tpack.nl hadden we kaartjes gehaald met werkvormen, vakken en tools. De deelnemers gingen met die kaartjes aan de slag om alvast een beetje vooruit te kijken op een les die ze konden gaan geven.
 
Tijdens iedere fase hebben we gepoogd de deelnemers te laten nadenken over het waarom van de inzet van een bepaald ict-middel. De reacties die we achteraf via collega's van sommige deelnemers hoorden, doet ons vermoeden dat we aardig in onze opzet zijn geslaagd.
Het was zeker leuk om te doen. Wie weet voor herhaling vatbaar.

 
 

zaterdag 16 juli 2016

Blogvakantie 2016

Dit blog ligt er de laatste tijd een beetje verwaarloosd bij. Ik weet het. Desalniettemin wil ik even melden dat mijn blogvakantie vandaag begonnen is. De komende weken zullen er hier zeker geen nieuwe berichten verschijnen. Eind augustus of begin september zal ik hier de draad weer oppakken.


Fijne vakantie.

maandag 27 juni 2016

Een lijstje apps dat leidt tot een constatering

Voor degenen die zich zorgen gingen maken: ik ben er nog hoor.


Ik had een collega beloofd om een overzicht te posten van apps die wij momenteel in de onderbouw op onze iPads gebruiken.  Op ons interne netwerk in Office365 had ik al een lijstje gepost, maar daarin stonden alleen namen van apps die ik enigszins gehaast bij elkaar had gezet. En soms is het op basis van alleen een naam wat moeilijk zoeken voordat je de bedoelde app dan ook daadwerkelijk gevonden hebt.
Daarom hierbij het beloofde lijstje. Gewoon de kale namen, maar wel met de links naar de AppStore. Klik en klaar. Tenminste, in de meeste gevallen.


Alfabet
Bobo vormen
#Remix
Rompompom Ik leer letters (niet meer verkrijgbaar)
iMotion
Jop gaat eten
Jop gaat naar school
Jop gaat slapen
Jop zoekt dezelfde – Kerst cadeau
Kodable
LetterPrins
LetterSchool
Matrix Game 1, 2 en 3
Geheugenspel van Gynzy (Lijkt niet meer verkrijgbaar?)
Leer Klokkijken
Mozaïek van Gynzy (Lijkt niet meer verkrijgbaar?)
Pepi Tree
Engels voor kinderen van Mingoville
Slate Math K-1
My First Puzzles: Snake
Tellen (Fun4Kids) (Lijkt niet meer verkrijgbaar?)
Virtuoso


Wat mij opvalt bij het samenstellen van dit lijstje is dat er (tot mijn verbazing) een paar grotere uitgeverijen gestopt zijn met het aanbieden van losse apps in de Appstore. Daar kom je dus achter als je probeert de links op internet te delen zoals hierboven. Want onder de Apple-ID's waarbinnen we de aanschaf hebben gedaan, kun je ze nog gewoon downloaden. Dan merk je het helemaal niet op dat ze niet meer te verkrijgbaar zijn.
De aanbieders die gestopt zijn, zijn Zwijsen, Gynzy en Fun4Kids (gelieerd aan Sanoma).
Zwijsen  had naar mijn mening kwalitatief goede apps ontwikkeld op het gebied van technisch leren lezen. Ik had gehoopt dat ze de apps zouden doorontwikkelen en qua aantal zouden uitbreiden op termijn. Dat zij gestopt zijn vind ik wel een verlies voor het app-landschap, moet ik zeggen.
Gynzy heeft zijn apps waarschijnlijk teruggetrokken omdat ze nu Gynzy iPads aanbieden en daarin vooral hun aandacht en energie richten op Gynzy Kids in app-vorm. Maar dat is mijn interpretatie van wat ik de laatste tijd voorbij heb zien komen aan reclames van Gynzy. Ik heb geen navraag gedaan hierover.
Verder zie ik dat de app van Fun4Kids ook niet meer verkrijgbaar lijkt. Fun4Kids was/is van Sanoma. De betreffende app vond ik leuk gevonden en paste goed bij een tijdschriftenuitgever. Het was een app waarbij je een tekening kon maken door genummerde stippeltjes aan elkaar te verbinden. Bij het verbinden noemde de iPad die telrij dan op. Ik vond dat wel meerwaarde hebben. Ik weet eerlijk gezegd niet of zij ook andere apps teruggetrokken hebben.


Deze constatering kan een toevalligheid zijn of het is een ontwikkeling die betekenis heeft. Die betekenis kan dan gevonden worden in:
1. De app-markt wordt volwassener en je ziet dat er serieuzer aanbod ontwikkeld gaat worden. Apps worden niet meer als losse apps aangeboden, maar zijn een onderdeel van een ecosysteem van een uitgever waarbij (leer)resultaten  opgeslagen kunnen worden in een cloud-omgeving. De apps zullen verbonden gaan worden met de andere software en er komen additionele licentiekosten bij kijken.
2. De iPads zijn over de hype heen en de mogelijkheden van apps werd schromelijk overschat. De uitgevers trekken hun apps terug omdat er niets te verdienen valt.


Wie het weet, mag het zeggen.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...