vrijdag 3 juli 2015

Blogvakantie 2015

Zoals ik in mijn leestips-berichtje al aangaf, gaat dit blog de komende tijd op slot. Met nog een week werken te gaan, start vanaf vandaag mijn blogvakantie.
Al een paar jaar zorg ik er in de zomer voor dat ik zoveel mogelijk loskoppel van de online werkelijkheid.
Mijn blog ligt er dan verlaten bij. Ik lees geen feeds van allerlei andere sites en blogs en alle nieuwsbrieven en notificaties van sociale netwerken gaan 'on hold'. De afwezigheidsassistent van de email van mijn werk zet ik over een weekje aan.

Het is dan tijd voor vakantie, voor rust en afstand nemen. Sinds ik daar in 2012 bewust mee begonnen ben, bevalt het me eigenlijk heel goed.

Ik wens al mijn lezers een goede vakantie.
En ergens aan het einde van augustus pak ik hier de draad weer op. Tot dan!


Leestips t/m 3 juli 2015

Dit zijn de laatste leestips van schooljaar 2015-2016. De 'oogst' van deze week is niet zo groot.
Er is wat nieuws over Dropbox. Ze bieden een nieuwe functionaliteit die 'bestandsaanvraag' heet. Willem Karssenberg vertelt wat je daarmee kan in je onderwijs. En Dropbox wil de sterkte van de wachtwoorden vergroten.
Wilfred Rubens bespreekt een artikel van Audrey Watters. Zij is in dat artikel zeer kritisch over de inzet van ict in het onderwijs. En daarnaast is er een artikel over het belang van slaap, en een verslag van een webinar dat Mark Timmermans volgde bij de OU.

Fijn weekend. Goede vakantie gewenst!Why Your Students (And You) Need Daytime Naps: How Napping Can Dramatically Improve Learning & Memory - Saga Briggs op InformED
"If you hold onto one useful fact today, let it be this: The brain doesn’t need to be conscious to be productive. In fact, it’s often at its most productive when we’re asleep. Cognitive scientists are beginning to understand how beneficial sleep–especially napping–can be for students, and it’s time for educators to pay attention." Lees verder...

Dropbox biedt inlevermap - Willem Karssenberg op Trendmatcher.nl
"Ik zal er zelf niet op vertrouwen als volledige cloudoplossing voor al mijn documenten, maar een Dropbox account is toch wel heel erg makkelijk. Je kunt ermee overal en op elk device over je bestanden beschikken en die delen met anderen. Maar er is nog meer mogelijk. Dropbox biedt nu "Bestandsaanvragen". Daarmee maak je een inlevermap aan waarbij je anderen kunt uitnodigen om bestanden te uploaden naar die map." Lees verder...

Wat motiveert een docent om te gaan leren? - Mark Timmermans op Marktimmermans.nl
"Vanavond heb ik een webinar gevolgd in het kader van een online masterclass (OU). In het webinar werden twee onderzoeken gepresenteerd. Motivatie, leren en innoveren stonden centraal in het webinar. Hieronder een aantal (nieuwe) inzichten die ik graag wil delen: (...)" Lees verder...

Ook Dropbox wil veilige wachtwoorden belonen met extra ruimte - Nu.nl
"Na Google Drive wil ook Dropbox zijn gebruikers belonen voor het doorlopen van een beveiligingstest. Mensen die een check doen krijgen in de toekomst extra gratis opslag." Lees verder...

Moeten we ICT maar uit ons onderwijs verbannen vanwege de 'donkere kanten' ervan? - Wilfred Rubens op te-learning.nl
"Het wordt hoog tijd dat we meer oog hebben voor de aantasting van menselijke en democratische waarden door ICT. De onderliggende ideologie reduceert mensen namelijk tot enen en nullen, tot programmeerbare eenheden. Een consequentie daarvan is om ICT uit het onderwijs te bannen. Aldus criticaster Audrey Watters onlangs tijdens een forumdiscussie. Je zou het niet zeggen, maar ik herken veel uit haar betoog." Lees verder...

maandag 29 juni 2015

Leerlingen in Office 365

Vorige week organiseerde stichting Flore voor pionierende leerkrachten van hun stichting een bijeenkomst over het werken met leerlingen vanuit Office 365. Ik was daar wel in geïnteresseerd en vroeg of ik samen met Maurits vanuit SCOH mocht aansluiten. En dat mocht.
Ik had daar bepaalde verwachtingen bij, maar die pakten anders uit.

Met leerlingen in Office 365 samenwerken is iets dat Microsoft heel erg aan het promoten is. Dat doen ze vooral door OneNote Class Notebook onder de aandacht te brengen. Hierin kun je als leraar een klasomgeving in OneNote opzetten waarin je drie verschillende Notebooks aanmaakt. Je maakt een gedeeld Notebook voor de hele klas, waarin iedereen kan lezen en bijdragen. Dat Notebook is bedoeld om samen te werken in projectvorm. Daarnaast maak je een Notebook aan als inhoudsbibliotheek. Daarin mogen leerlingen lezen en jij kunt bijdragen. Daarin kun je dus lesmateriaal en naslag wegzetten dat de leerlingen nodig hebben tijdens de lessen. Als laatste maak je per leerling een persoonlijk Notebook aan. Daarin kan alleen die ene leerling lezen en schrijven. En jij kunt dat ook in ieder persoonlijk Notebook. Ze zien elkaars werk niet. Hierin kunnen de leerlingen hun opdrachten maken en inleveren. En jij kunt het dan nakijken.
Voor het opzetten van die omgeving heeft Microsoft een tool gemaakt die het aanmaken van de Notebooks voor je doet: de OneNote Class Notebook Creator

Mijn verwachting was eigenlijk dat stichting Flore deze omgeving voor een paar klassen ingeregeld had en daar de aftrap van ging doen tijdens de bijeenkomst. Maar dat was niet zo. Zij vliegen het vanuit een andere hoek aan.
In Office365 heb je namelijk ook een functionaliteit die 'groepen' heet. En Microsoft is heel erg bezig om die functionaliteit uit te bouwen. Flore gaat daarmee aan de slag. Zij hebben simpelweg voor iedere klas een 'groep' in Office 365 aangemaakt. En zo'n groep heeft een gedeelde OneDrive waarin ze allemaal kunnen lezen en schrijven. In die OneDrive zijn dan mapjes aangemaakt per leerling zodat het werk van een leerling in ieder geval in een eigen map komt te staan. Die functionaliteit zorgt er verder voor dat er een gedeelde klasagenda is, en ook dat er makkelijk gechat en gemaild kan worden met elkaar. En dit is waar zij nu eerst ervaring mee op gaan doen.
Ik vond het vrij origineel om het op deze manier te gaan organiseren. Het maakt gebruik van standaardfunctionaliteit uit de Office365 omgeving en is ook simpel op te zetten door een leraar die een beetje thuis is in Office365. Vooral de gedeelde agenda werd door de aanwezige leraren goed ontvangen.

Ik ben zeer benieuwd naar de ervaringen met deze manier van werken. Een vraag die wij bijvoorbeeld stelden, was hoe je ervoor zorgt dat de profielinformatie van leraren (zoals bijvoorbeeld 06-nummers) afgeschermd kan worden voor leerlingen, terwijl dat voor de collega's wel zichtbaar blijft. En zo zijn er nog wel meer vragen te stellen en te beantwoorden.

Wordt vervolgd.


Ben jij ook bezig met de invoering van Office 365 en je wilt kennis uitwisselen, neem dan eens contact op. Wie weet valt er iets zinvols te organiseren.vrijdag 26 juni 2015

Leestips t/m 26 juni 2015

Lees ik dat nou goed? Office 365 maakt twee nieuwe diensten voor het onderwijs: School Information Sync  en Class Dashboard. Het lijkt erop dat ze op termijn voor Basispoort willen gaan spelen. Of interpreteer ik dat nou verkeerd? We zullen zien.

Verder in deze post aandacht voor toetsen (Frans Droog gaat in op formatieve toetsing en Didactief schreef een kritisch artikel over de COTAN), maar er is ook aandacht voor pesten. Het blijkt zo te zijn dat 'gewoon' pesten meer impact heeft dan cyberpesten. Wilfred Rubens schrijft daarover, én over onderwijsinnovatie.
En dan is er ook nog een artikel over de wetenschap achter het brein en leren (op informED).
Bovendien kwam Kennisnet met de twee jaarlijkse Vier-in-balans-monitor.

Genoeg interessant leesvoer dus. Fijn weekend!Grotere leerwinst door begeleiding leerkrachten bij gebruik formatieve toetsen - Frans Droog op Droog's leren delen
"In mijn ontwikkeling als docent ben ik een steeds grotere voorstander geworden van het gebruiken van formatieve toetsen en probeer ik deze dus ook zoveel mogelijk toe te passen in mijn eigen praktijk. Ook probeer ik de kennis hierover, en mijn ervaringen hiermee, zoveel mogelijk te delen met mijn directe collega’s op school, collega’s die ik waar dan ook tegenkom, en hier op mijn blog." Lees verder...

Here's What Scientists Aren't Telling Us About Learning - Saga Briggs op informED
"It’s rare for educators to be kept in the scientific loop, and rarer still to encounter research that might actually compel us to change our teaching habits. But these ten findings are the real deal– the gamechanging brain science we like to hear and the practical guidelines we can follow to integrate it into our daily routine. Let’s make a point to stay in the know and use what we can." Lees verder...

Geleerde lessen op het gebied van onderwijsinnovatie - Wilfred Rubens op te-learning.nl
"In de loop der jaren zijn heel wat onderwijsinnovatieprojecten uitgevoerd. Welke lessen kunnen we daar uit trekken? Eén ding is zeker: de ‘menselijke factor’ speelt hierbij een grote rol. Gisteren lag de meest recente editie van Onderwijsinnovatie op de spreekwoordelijke mat. In deze editie staan twee artikelen over innovatieprojecten." Lees verder...

Puur cyberpesten emotioneel minder schadelijk dan 'persoonlijk' pesten - Wilfred Rubens op te-learning.nl
"Ik heb altijd gedacht dat cyberpesten meer schade kon aanrichten dan ‘persoonlijk’ pesten. Het is immers heel lastig om online sporen uit te wissen, waardoor pesterijen je heel lang kunnen achtervolgen. Puur cyberpesten blijkt echter minder schadelijk te zijn dan ‘persoonlijk’ pesten." Lees verder...

The Secret to Succesfully Implementing Edtech? Put Old Tech First - Saga Briggs op informED
"he U.S. now spends more than $3 billion per year on digital content for public education, but a recent post on Education Week highlighted a “mountain of evidence” indicating that teachers have been “painfully slow to transform the ways they teach, despite that massive influx of new technology.” Other studies have shown that student learning isn’t changing very quickly, either. What’s going on here? One problem is that, even if teachers have the very best intentions, the concept they’re trying to teach through edtech often gets absorbed by the edtech." Lees verder...

Teachers, create your OneNote Class Notebook form Office 365 App Launcher or OneNote.com/classnotebook - OneNote Team op OfficeBlogs
"Last month, we announced the summer rollout of a number of top requested features for OneNote Class Notebooks, OneNote Staff Notebooks and OneNote across platforms to Office 365 customers. One of our promises was that we are making OneNote Class Notebooks more discoverable for teachers to save them time. That’s why we recently put the OneNote Class Notebook app in the My Apps page for every teacher with Office 365 Education in the U.S. and made it accessible to them via a simple link with additional resources at onenote.com/classnotebook." Lees verder...

Vier in balans-monitor - Kennisnet
"Elke twee jaar brengt Kennisnet de Vier in balans-monitor uit. De monitor geeft inzicht in de laatste stand van zaken, beschrijft nieuwe ontwikkelingen en toont de inzet en opbrengsten van ict in het onderwijs. De monitor is opgebouwd langs de bouwstenen van het Vier in balans-model: visie, deskundigheid, inhoud en toepassingen, en infrastructuur." Lees verder...

Who Said Teachers Don't Have a Sense of Humor? - Larry Cuban op School Reform and Classroom Practice
"Instead of cartoons this month, I am posting a series of photos about teacher humor. Of the 30-plus photos that I saw, these are the ones that made me laugh. Enjoy!" Lees verder...

Wie toetst de toetsmaker? - Jessie van den Broek, Monique Marreveld en Bea Ros op Didactiefonline.nl
"In Nederland worden de meeste toetsen voor het basisonderwijs en psychologische tests beoordeeld door de COTAN. Op de werkwijze van de COTAN is onder makers van onderwijstoetsen kritiek. Bovendien is de COTAN er afgelopen jaar bij de belangrijkste toets PO - de eindtoets – door tijdsdruk nauwelijks aan te pas gekomen. Tijd voor verandering?" Lees verder...

Hebben we een hardnekkig geloof in de valse beloften van technologie? - Wilfred Rubens op te-learning.nl
"Er zijn nog steeds gelovigen die menen dat ICT het onderwijs revolutionair zal veranderen. Ook al is er in honderd jaar geen technologie geweest die dit daadwerkelijk heeft gedaan. Dat geldt in het bijzonder voor de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs. De Law of Amplification zou zelfs van toepassing zijn." Lees verder...

Coming soon-new ways to achieve more in your classroom - Shanen Boettcher op OfficeBlogs
"Today, we are announcing the first phase of a Preview program for two new Education services: Microsoft Class Dashboard and Microsoft School Information Sync, which will be available to Office 365 Education users at no additional charge. Class Dashboard and School Information Sync simplify connections between systems, and simplify communication and collaboration between teachers and students. As a result, teachers have more time to focus on what they love—engaging with students—using Microsoft Office tools that they use every day." Lees verder...


zaterdag 20 juni 2015

De 11 onderdelen van ieders timemanagement systeem

Afgelopen donderdag mocht ik voor het lectoraat Dovenstudies van de Hogeschool Utrecht een sessie verzorgen over efficiënter werken. Ik heb daar een presentatie gehouden over een timemanagement-systeem in 11 onderdelen.
In 2009 kwam ik op het spoor van het denkmodel en schreef daar toen deze blogpost over. Inmiddels heb ik op meerdere gelegenheden wel eens wat verteld over het systeem dat ik zelf nu ook al jaren hanteer. Het helpt mij enorm om mijn werk behapbaar te houden. En ik hoop dat het degenen die naar mijn presentatie(s) hebben geluisterd, er ook iets aan hebben.

De sessie van afgelopen donderdag was voor mij aanleiding om de powerpoint die ik eerder wel eens gemaakt had geheel te herzien. En het leek mij een goed idee om dat hier dan ook maar weer te delen. Bij de downloads vind je de presentatie terug. Voor de belangstellenden.

Maar uit welke 11 onderdelen bestaat dat systeem nu? Welnu, hier komen ze.

1. Vastleggen
2. Legen
3. Verwijderen
4. Meteen doen
5. Agenderen
6. Bewaren
7. Lijstjes
8. Verstoringen
9. Schakelen
10. Waarschuwingen
11. Evaluatie

Als je ze zo op een rijtje ziet, kun je je natuurlijk nog steeds moeilijk een voorstelling maken van de onderdelen. Want één zo'n woordje zegt niet zoveel. Dat begrijp ik ook wel.
Maar geloof me, het is de moeite waard om je eens te verdiepen in de verschillende onderdelen. Het mooie is namelijk dat iedereen al een timemanagement-systeem heeft, maar soms ben je het je gewoon niet bewust. Deze elf onderdelen geven je inzicht in hoe jouw systeem er nu voor staat, en bieden ruimte voor verbetering.

Mocht je geïnteresseerd zijn in de presentatie dan kun je hem downloaden. Zoek je meer verdieping dan kun je hier terecht (mijn originele bron). En ik zou het zelfs leuk vinden om er iets over te komen vertellen. Neem dan even contact op. Dat doe ik niet op basis van offerte of opdracht. Maar gewoon omdat ik het leuk vind. Waardebepaling mag achteraf plaatsvinden. (Eventuele reiskosten krijg ik wel graag vergoed, nu ik er over nadenk...Nouja, we komen er wel uit...)


Hoe zorg jij eigenlijk dat je je werk zonder al te veel stress gedaan krijgt? Laat eens weten...

vrijdag 19 juni 2015

Leestips t/m 19 juni 2015

De leestips van deze week bevatten verwijzingen naar naar artikelen met een veelheid aan onderwerpen. Zo is er gewoon technologienieuws zoals van Microsoft dat Minecraft geschikt heeft gemaakt voor de Hololens, en dat van Apple dat de beveiliging van hun sleutelhanger niet op orde heeft.
Daarnaast ook aandacht voor games en gamification, privacybescherming, én een belangrijk item over het publiceren in wetenschappelijke tijdschriften. Daar schijnt een onwenselijke situatie te zijn ontstaan.

Wilfred Rubens vertelt over zijn eerste ervaringen met de Apple Watch. Pierre Gorissen heeft een tip voor Excel2013. Teije de Vos vraagt aandacht voor een bericht van de onderwijsinspectie. En Albert Lubberink schrijft over een presentatietool.

Genoeg te lezen dus. Voor ieder wat wils.

Goed weekend.Handig: voornaam en achternaam splitsen in Excel 2013 - Pierre Gorissen op ICT&OnderwijsBLOG
"Ik weet niet hoe lang de feature al in Excel zit, maar de voorlaatste keer dat ik hem nodig had nog niet. Het scenario is als volgt: ik had een Excelbestand met namen van personen en hun mailadressen. Ik wilde ze een mail sturen via de mailmerge optie van Word.Maar de namen stonden met voornaam + achternaam in één cel (zie de afbeelding) en ik wilde de mail starten met “Beste <>”. Ik moest de cel dus splitsen." Lees verder...

EU-lidstaten akkoord over betere databescherming burger - Nu.nl
"EU-lidstaten zijn het maandag eens geworden over betere databescherming voor burgers, met name op internet. Zij vinden onder meer dat internetters het recht moeten krijgen om data te kunnen laten wissen, het zogenoemde recht om vergeten te worden. Bedrijven mogen gegevens alleen houden als ze kunnen aantonen dat dit nog nodig of relevant is." Lees verder...

Presenteren vanaf je smartphone - Albert Lubberink op Technologie in het onderwijs
"Vorige week (11 juni) kondigde Google de nieuwe app aan bij Google Presentaties – het presentatieprogramma van Google. Met deze app kun je de presentatie  rechtstreeks vanaf je smartphone of tablet geven en aansturen. De sprekersnoties blijven zichtbaar op het scherm van je eigen apparaat. De uitbreiding is geschikt voor iOS en Android. Je kunt presentaties via Chromecast of Airplay aansturen." Lees verder...

Speciale Hololens-versie van Minecraft onthuld - Nu.nl
"Minecraft voor Hololens maakt het op die manier mogelijk om de game zonder scherm te spelen door de wereld op een wand te projecteren. De spelwereld kan echter ook als 3d-weergave op een tafel worden getoond, waarbij spelers een overzicht krijgen van de gehele omgeving. Zij kunnen inzoomen of de binnenkant van gebouwen bekijken." Lees verder...

The web will either kill science journals of save them - Julia Greenberg op Wired
"SCIENTIFIC RESEARCH IS awesome—we read it, we build upon it, we innovate with it, and we love it. But the process of getting research from the scientists who spend months or years with their data to the academics who want to read it can be messy. It takes a long time. It’s expensive. And the researchers involved give their work away for free—as do the peer-reviewers who approve it. Many researchers have long believed publishing power has evolved to lie in the hands of a few big companies, like, say, Reed-Elsevier and Springer. But none had ever done a study to see if that was true." Lees verder...

De effectiviteit van serious gaming - Hans Reitzema op Blended Learning, een bloggende verkenning
"Serious gaming en gamification zijn helemaal hip aan het worden in het onderwijs. Is dit een zinvolle innovatie die didactisch gezien effectief is, of is het alleen maar leuk? TNO onderzocht (al in 2013) vijf serious games van vijf gamemakers op vijf verschillende scholen." Lees verder...

'Wachtwoorden in iCloud-sleutelhanger te stelen door ernstig lek' - Nu.nl
"Door een ernstig beveiligingslek in zowel iOS als OS X zijn wachtwoorden die staan opgeslagen in de wachtwoordbeheerder van Apple, de iCloud-sleutelhanger, te kraken. Dat stellen onderzoekers van Indiana University en de Georgia Institute of Technology in een paper (pdf). De onderzoekers rapporteerden het lek al in oktober aan Apple, dat hen om zes maanden tijd vroeg om het lek te dichten. Het lek is echter nog altijd niet gedicht, aldus de onderzoekers." Lees verder...

Mijn eerste ervaringen met de Apple Watch - Wilfred Rubens op te-learning.nl
"wee weken geleden is mijn Apple Watch gearriveerd. Sinds die tijd heb ik dit apparaat vrij intensief gebruikt. Wat zijn mijn ervaringen tot nu toe?" Lees verder...

What Happens When Kids Go Cold Turkey from Their Screens for 5 Days? - Yalda Uhls op Larry Cuban on School Reform and Classroom Practice
"We all stare at screens more than we would like to, and many of us rely on these tools to communicate with others, even during times when we should be spending quality time with our families and friends. So, does all this time staring at screens, which may take time away from looking at faces, change the nature of what we learn about the social world? Our study at the Children’s Digital Media Center@LA, at UCLA, asked this question. We compared two groups of approximately 50 6th grade children each over a period of five days. One group had no access to screens of any kind, while the other did." Lees verder...

Wat verwacht de inspectie van de school? - Teije de Vos op Testen en Toetsen
"In de komende nieuwsbrieven gaan we met enige regelmaat een algemeen onderwerp over het toezicht bespreken. Want wat mag de inspectie van scholen en besturen verwachten? En ook: wat kan een school van de inspectie verwachten? Deze keer over registratie en verantwoording." Lees verder...

Games vs Game-based Learning vs Gamification - Pranjalee Thanekar op Upside Learning
"(...)The simplest definition of games would be ‘activities in which participants take part for enjoyment, learning or competition’. The chief advantage of games in learning is the drive and engagement they create, and the fun-factor they bring in, that makes a boring task interesting. So, does that mean all games are a part of learning? Probably not. But, games can be designed in a way to deliver learning content, which essentially is Game-based learning." Lees verder...

woensdag 17 juni 2015

Eindeloze mogelijkheden om tafels te oefenen

Eén van de leerstofonderdelen waarvoor heel makkelijk digitaal lesmateriaal ontwikkeld kan worden, is het onderdeel van de tafels van vermenigvuldiging. In groep 4 en 5 komen die aan de orde. Meestal begint men met een introductie van het herhaald optellen om samen met de leerlingen tot de conclusie te komen dat het uit het hoofd kennen van de tafels wel erg makkelijk is als je vaak herhaald moet optellen.
Steevast zie je dat er met de tafel van 2 gestart wordt. De tafels van 1, 5 en 10 volgen daarna snel. En als die er eenmaal in zitten, dan komen de tafels 6 t/m 9 aan de beurt. Ik heb wel eens ergens gelezen dat gemiddeld genomen 6x8 de moeilijkste som is. Maar of dat waar is?

Op internet zijn er eindeloze mogelijkheden om de tafels te oefenen. Ik ga hieronder niet proberen een zo volledig mogelijke lijst daarvan te maken. Dat is bij voorbaat al een verloren race. Ik kies vijf mogelijkheden die ik naar voren zou willen schuiven als favorieten. Om verschillende redenen.

Rekentuin Tafelspel
Oefenweb heeft een applicatie ontwikkeld die Rekentuin heet. De kinderen onderhouden hierin verschillende tuintjes met bloemen. En dat doen ze door sommen te maken. Maak je regelmatig en veel sommen, dan krijg je heel mooie tuintjes. Vergeet je te oefenen, dan verdorren je tuintjes. Het mooie aan de applicatie is dat het aanbod aan sommen volledig adaptief is. Dat betekent dat een kind nooit echt veel te moeilijke sommen zit te maken, en nooit veel te makkelijk.
Sinds kort (begin juni) heeft Rekentuin er een nieuw tuintje bij dat door het kind onderhouden kan worden. En dat tuintje is het Tafelspel.
Ik raad deze mogelijkheid aan omdat het kind via deze applicatie adaptief zijn tafels kan oefenen. Meer info.

Ambrasoft Tafeltoppers
Het meestgebruikte methodeonafhankelijke softwarepakket voor taal en rekenen is -denk ik- toch wel Ambrasoft. Het is inmiddels ingelijfd door Noordhoff Uitgevers en de applicatie is volledig webbased gegaan op het platform mijnklas.nl. Daardoor hebben ze de schoolsoftware kunnen uitrusten met een mogelijkheid om de leerlingen ook thuis te kunnen laten werken met de software zonder dat ouders daarvoor een aanschaf hoeven te doen. Ze kunnen gewoon gebruikmaken van de licentie die de school heeft. De school moet alleen brieven uitdelen waarmee de ouders de accounts kunnen activeren. Eenmaal geactiveerd kun je gebruik maken van dezelfde omgeving als op school. Eén van de onderdelen van Ambrasoft heet Tafeltoppers, dat is een landelijke wedstrijd tussen leerlingen van verschillende scholen.
Ik raad deze applicatie aan omdat het de grens tussen school en thuis helpt slechten. Meer info.

9-box.net
Dit is een applicatie die ook volledig op het web draait. Het is gratis beschikbaar. En het sterke punt hiervan is dat de tafelsommen in willekeurige volgorde geoefend worden, maar dan op zo'n manier dat je ze haast wel hardop moet dreunen. Volgens mij een zeer effectieve manier van oefenen. Ik schreef er eerder over in deze blogpost.
Ik raad deze applicatie aan om de eenvoud van het idee en de toegankelijkheid. Meer info.

Tafelkluis
Ik kwam via Brightcenter in aanraking met de app Tafelkluis. Deze app laat het kind tafels oefenen door kluizen te kraken. Je kunt die kluizen alleen kraken als je dynamiet tot ontploffing brengt. En dat doe je weer door de tafelsommen goed op te lossen. Het mooie aan deze iPad-app is dat hij gekoppeld kan worden aan Brightcenter. Daarmee is het ineens geen losse app meer waarin de vorderingen van het kind niet bijgehouden worden, maar kun je de voortgang van ieder kind in de app monitoren.
Ik raad deze app aan omdat ze hebben nagedacht over de ontsluiting van de leerresultaten in de app. Meer info.

Arcademic Skillbuilders Grand Prix Multiplication
Op de betreffende website is een veelheid aan educatieve games te spelen. Eén van die spelletjes is een racewedstrijd tussen vier autootjes. Jij bent de bestuurder van één autootje en het is je taak de auto als eerste over de finish te krijgen. Dat doe je door razendsnel tafelsommetjes op te lossen. Bij ieder goed antwoord geeft het autootje een beetje gas.
Je kunt dit spel tegen de computer spelen, maar ook in een kleine competitie tegen vier andere kinderen uit je klas. Eén van de deelnemers creëert dan een multiplayer-spel en de anderen joinen dat spel.
Ik raad deze online game aan omdat het een motiverende benadering geeft van het (meestal saaie) oefenen van tafels. Meer info.


Met welke oefenstof laat jij je leerlingen tafels oefenen? En waarom op die manier?

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...