zondag 17 maart 2024

Over Google Maps, klimaatrisico's, vlees, ecosystemen, waterbesparing, bomen planten en het lokale vliegveld

Afgelopen week bekeek ik het pinnetje van de zelfoogsttuin op Google Maps. En tot mijn grote verrassing zag ik dat ze de satellietfoto hadden aangepast. Waar eerst nog een groot groen grasveld van de voormalige ijsbaan te zien was, was nu de zelfoogsttuin verschenen. Mooi toch?

Ik ben natuurlijk ietsje bevooroordeeld, maar ik vind het er meteen een stuk gezelliger uit zien met al die akkertjes in verschillende natuurtinten.

Het is dan ook gelijk leuk om te kijken of je kunt achterhalen van wanneer die foto is. Aan de drie zwarte vlakken aan de rechterkant te zien, stonden de vruchtgewassen nog niet in de grond. En helemaal links, aan de kant van het clubgebouw is net het begin van de bloementuin aangelegd. Dat zijn die paar zwarte streepjes die haaks op de rest van de tuin staan. Het vak waar de stokbonen stonden, is ook nog niet beplant. Dus op basis daarvan denk ik dat deze foto van ongeveer begin mei 2023 is.

De tuin ziet er nu al weer anders uit. We hebben er wat teeltvakken in de rand bijgemaakt en alle gewassen verschuiven volgens de vruchtwisseling grofweg één vak naar links. Inmiddels zijn de tuinbonen geplant en zijn de snijbiet en spinazie gezaaid. Komende week hoop ik de uien en de peulen de grond in te krijgen, en de radijs en raapstelen te kunnen zaaien. Langzaam zal de tuin weer groen gaan kleuren.

Vind je het leuk om het nog wat meer in beeld te volgen?
Of volg ons op Instagram.

--

De leestips

Klimaatbeleid zou (ook) een rechtse hobby moeten worden. Veiligheid, economie en internationale samenwerking worden geschaad als er te weinig gedaan wordt.

Dit is een prisoner’s dilemma. Die wereldwijde minimumbelasting is natuurlijk alleen effectief als alle landen in de geest ervan handelen. Maar als er ook maar één land is dat een regeling verzint om het te omzeilen, dan verliest iedereen. Dit gaat dus om vertrouwen.

Het is verstandig om ons te realiseren dat we zouden moeten opereren binnen ecologische grenzen. Het planetaire klimaatsysteem staat onder druk.

Wat je al niet kan onderzoeken. 

Don’t look up.

De moeite van het proberen waard. 

Het is maar net hoe je het bekijkt. Misschien zijn die grondprijzen er omheen wel belachelijk hoog. Van mij zouden ze Zestienhoven sowieso mogen ombouwen tot woonwijk. Liefst met stadslandbouw erin verwerkt. En doe die stadslandbouw dan een pachtprijs van 12 cent per vierkante meter. Ofzo.

--

De kijktip

Informatief betoog van deze meneer. De manier waarop veel van het reguliere vlees wordt geproduceerd, deugt niet. En dat laat hij hier zien. Aan het eind doet hij echter een pleidooi voor alternatieven als vleesvervangers en kweekvlees. Maar daar ga ik niet in mee. Ik denk dat we dieren zouden moeten inzetten om ecosystemen te verbeteren. Grote grazers zijn bijvoorbeeld nodig om (natuur)gebieden open te houden. En in teeltsystemen kan de mest en de activiteit van dieren de bodem verbeteren. Het gaat er dan wel om dat we die dieren op de juiste manier inzetten. En dat we daar dan ook vlees, eieren en zuivel aan over houden, is mooi meegenomen.
Verder ben ik niet overtuigd van vleesvervangers en kweekvlees omdat dat onnatuurlijke, bewerkte producten zijn. En steeds meer onderzoek laat zien, dat bewerkt (fabrieks)voedsel helemaal niet zo goed voor je gezondheid is op de lange termijn. Ik eet dus liever onbewerkt en natuurlijk voedsel. En daar vallen vlees, eieren en (een beetje) zuivel ook onder, wat mij betreft.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten