zondag 4 oktober 2015

Leestips t/m 4 oktober 2015

Al zeg ik het zelf, er staan weer interessante leestips in de opsomming hieronder.

Uiteraard is er commentaar op het rapport(je) dat platform 2032 uitgebracht heeft. Casper Hulshof doet daarvoor een duit een in het zakje op zijn blog. Mocht je zijn commentaar gaan lezen, dan raad ik je aan ook even door te klikken naar het document zelf. En vel je eigen oordeel.

Verder schrijft Wilfred Rubens een artikel met verrassende gegevens over online lezen en lezen van papier. Ik dacht dat onderzoek zei dat het laatste de voorkeur zou verdienen. Niet altijd dus.

Jeroen Bottema voert een innerlijke dialoog over de lectorale rede van Jos Fransen op zijn blog. Interessant leesvoer voor degenen die bezig zijn met de inzet van technologie in het onderwijs om de kwaliteit van datzelfde onderwijs te verhogen.

Erno Mijland behandelt de nieuwe AAP-adviezen voor mediagebruik en schermtijd voor (jonge) kinderen. En Elke Das schrijft in heldere bewoordingen over het leiden en begeleiden van je leerlingen. En er is meer.
Maar we beginnen de leestips met een verwijzing naar Quick Start Guides voor Office 2016. Want Microsoft heeft de nieuwe versie van het Officepakket vrijgegeven. En vanuit de Office365 omgevingen met E3 licenties kan dat pakket nu ook gedownload worden. En dan is het wel handig als je weet hoe het werkt.

Het weekend is al (bijna) voorbij bij het publiceren van deze leestips. Dus rest mij niets anders dan jullie een goede werkweek te wensen.Download our free Office 2016 Quick Start Guides - Office 365 Team op Office Blogs
"To coincide with last week’s release of Office 2016, we put together a set of handy Quick Start Guides that introduce you to the newest versions of Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook and OneNote." Lees verder...

The internet is eating your memory, but something better is taking its place - Saima Noreen op The Conversation
"In the years since the world started going digital, one of the big changes has been that we don’t need to remember very much. Why risk forgetting a partner’s birthday or a dinner date with a close friend when you can commit the details to your computer, laptop, smartphone or tablet and get a reminder at the appropriate time? Paul McCartney gave a useful insight into this in an interview over the summer. He claimed that back in the 1960s The Beatles may have written dozens of songs that were never released because he and John Lennon would forget the songs the following morning." Lees verder...

Is opslag in de cloud dan toch niet gratis? - Pierre Gorissen op ICT&Onderwijsblog
"Ik weet het, bij commerciĆ«le bedrijven is niets echt gratis. Je betaald er altijd op de een of andere manier wel voor. Maar van online opslag had ik lange tijd echt het gevoel dat het definitief een “bijproduct” geworden was. Voor iedereen dan met uitzondering ..." Lees verder...

'Hoogopgeleiden niet immuun voor slimme pc's' - Nieuws op Rathenau.nl
"In het begin van het machinetijdperk werden computers en robots nog ingezet om spierkracht te vervangen. Inmiddels vervangen machines echter ook kennis, zegt Kool, in een interview met online publisher 7ditches. “Op korte termijn gaan robots ons werk inpikken”, zegt ze – vooral in het middensegment. En, in tegenstelling tot wat velen denken: “hoogopgeleiden zijn niet immuun voor slimme pc’s. Maar op de lange termijn komen er banen voor terug.” " Lees verder...

Lectorale rede Jos Fransen: Instrumentatie van betekenisvolle interacties #tlt2015 - Jeroen Bottema op Leervlak
"Vorige week donderdag organiseerde het lectoraat Teaching, Learning & Technology van hogeschool Inholland de mini-conferentie Inholland innoveert, met daarin de lectorale rede van Jos Fransen. In zijn rede, Teaching, Learning & Technology: Instrumentatie van betekenisvolle interacties, neemt Fransen niet de technologie maar het leerproces als vertrekpunt: “Het onderwijs kan alleen maar beter worden als de technologie beredeneerd wordt ingezet en dat vereist een nadere verkenning van de complexiteit van leerprocessen.” Een pas op de plaats." Lees verder...

Online lezen leidt vaak tot betere leerresultaten maar niet altijd. Wat te doen? - Wilfred Rubens op te-learning.nl
"Er zijn waarschijnlijk veel aspecten van invloed op de vraag of online lezen effectief is. Daar is meer expertise voor nodig. Dan kunnen we gerichte leesstrategieĆ«n ontwikkelen, en de didactiek aanpassen. Anne Niccoli heeft onlangs de resultaten van een onderzoek gepubliceerd waarin zij effecten van lezen op papier heeft vergeleken met lezen via een iPad." Lees verder...

Start Platform Maker Education - Vives.nl
"Platform Maker Education gaat met steun van het Ministerie van OCW het maakonderwijs in Nederland op de kaart zetten. Het Ministerie gaat hiermee het ‘leren door te maken’ een zet in de goede richting geven, waardoor maakonderwijs op meer scholen in Nederland een onderdeel van het lespakket kan worden." Lees verder...

De Verstandige Keuze - Elke Das op Wat een juf ziet
"Mijn bestuur ziet graag dat ik mijn klassenmanagement verander van Leiden naar Begeleiden. Bij "leiden" denk ik aan een reisleider, bij "begeleiden" aan iemand van de Zonnebloem. Kennisoverdracht versus zorg voor de mens, effectiviteit tegenover de softe sector. Terwijl ik het zo opschrijf herken ik de twee tegengestelden: Het is de roep om minder inhoud&onthoud, en meer "wat doe je d'r mee?". Twee stromingen die altijd lijken te botsen, die tegenover elkaar worden gezet." Lees verder...

Van schermtijd naar gezond mediagebruik... nieuwe adviezen van de AAP - Erno Mijland op Alles kan altijd beter
"Het is een terugkerende vraag tijdens ouderavonden over (sociale) media en games: hoeveel schermtijd per dag is nog gezond voor mijn kind? Het is een vraag die niet zomaar te beantwoorden is. Gezond mediagebruik hangt niet alleen samen met (beperking van de) schermtijd. Belangrijke andere aspecten zijn bijvoorbeeld: (...)" Lees verder...

7 secrets to succesful online collaboration - Office 365 Team op Office Blogs
"In a world where more than 30 million people work from home at least one day a week, the virtual workforce is rapidly becoming the rule, rather than the exception. And whether you work from your home office, your favorite coffee shop or your kitchen table, chances are good that online collaboration is critical to just about everything you do. Of course, working with people who may be a city, state, time zone or country away can be tricky, but with a few simple tips, a little patience and (...)" Lees verder...

Het platform onderwijs 2032: hun eerste advies - Casper Hulshof op Onderwijskunde in Utrecht
"Vandaag publiceerde het Platform Onderwijs2032 haar eerste concrete advies, of in ieder geval een voorstel tot een advies. De taak van het platform is zich te buigen over de toekomst van het Nederlandse onderwijs. Het jaar 2032 begint pas over 17 jaar, dus het is natuurlijk aardig om te horen wat er in de glazen bol (die het platform angstvallig verborgen houdt) te zien is. In een document van 10 pagina’s wordt dat duidelijk gemaakt. Eerlijk gezegd, het viel me wat tegen. Het onderwijs in 2032 is hetzelfde onderwijs als nu, maar met wat lichte accentverschuivingen." Lees verder...

Advies: kleuters moeten Engels en digitale vaardigheden leren - Vives.nl
"Leerlingen moeten vanaf groep 1 van de basisschool al Engels krijgen. Dat staat in een advies van het Platform Onderwijs 2032. Het platform werd in het leven geroepen door staatssecretaris Dekker om te onderzoeken welke kennis en vaardigheden leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs moeten hebben om klaar te zijn voor hun toekomst." Lees verder...Geen opmerkingen:

Een reactie posten

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...