dinsdag 9 april 2013

Onderzoeken iPad gebruik in het onderwijs

Richard Byrne (van het blog Freetech4teachers.com) zette 5 'Studies of iPad Use in Education' op een rij. Twee daarvan hadden betrekking op het primair onderwijs.

1. iPads for Learning - In Their Hands field trial
In dit onderzoek werden 700 iPads ingezet op 9 verschillende scholen. Ze wilden weten of de iPads de capaciteit hadden om:
  • het onafhankelijk en zelfgestuurd leren van de leerlingen te vergroten
  • de motivatie en betrokkenheid van leerlingen te vergroten
  • het vermogen van leraren om tegemoet te komen aan de individuele (leer)behoeften van leerlingen te verbeteren
  • de opbrengsten te verbeteren
  • het leren buiten het klaslokaal uit te breiden
  • ouderbetrokkenheid te verbeteren.
Dat zijn mooie doelen om aan te werken. De algemene conclusie van het onderzoek is dat iPads daar zeker aan kunnen bijdragen, maar dat het uiteindelijk gaat om de kwaliteit van lesgeven en de geboden ondersteuning die bepalen of de inzet effectief is.
Verder lezend over dit onderzoek kwam ik de volgende interessante documenten nog tegen:
21 Steps to 1-to-1 Success. Hierin worden 21 stappen beschreven waar aandacht aan besteed kan worden tijdens het invoeren van een 1 op 1 project. Een van die stappen is aandacht geven aan de professionalisering van de leraren (stap 10). In het tabletproject dat wij komend schooljaar gaan doen, zie ik deze stap voor me als een van de belangrijkste stappen om te realiseren.  Ze geven in dit document twee bronnen waaruit je kunt putten voor ondersteuning voor deze stap.
1-to-1 Showcase
Professional Learning in Effective Schools
Deze beide bronnen heb ik nog niet uitgebreid bekeken, maar lijken wel de moeite waard.

2. Reading with iPads - The Difference Makes a Difference
In het tweede onderzoek werd de iPad als e-bookreader gebruikt, in 2010, vlak na de introductie van de eerste iPad. Het onderzoek behelsde de invloed op het lezen van teksten door leerlingen tussen 10 en 13 jaar oud. Ze hadden daarvoor twee klassen van 22 leerlingen die ze met elkaar vergeleken.
De bevindingen van dit onderzoek laten zien dat het doen van goed onderwijsonderzoek niet meevalt. De auteur rapporteert namelijk dat er veel variabelen een rol spelen en dat het bijna niet mogelijk is om genoeg variabelen uit te sluiten om goede conclusies te formuleren. Zij beschrijven wel een aantal ervaringen waar anderen iets aan kunnen hebben als het gaat om het gebruik van tablets.
  • Afleiding ligt op de loer.
  • Scores gaan niet per definitie omhoog. Dat heeft waarschijnlijk eerder te maken met de afstemming van de didactische inzet en het klasseklimaat op de technologie, dan met de technologie zelf.
  • iPads kunnen ook een beperkende invloed op didactische werkvormen hebben. Leerlingen moesten aan tafels zitten in dit project. En daardoor was een discussie in een open kring niet mogelijk. Dit hinderde de leraar die deze werkvorm veel gebruikte tijdens zijn lessen.
Verder liepen zij aan tegen technische zaken zoals de kwaliteit van het draadloze netwerk en synchronisatie- en oplaadproblemen. Over die laatste zaken kun je van te voren nadenken. En misschien zijn er inmiddels al weer meer en betere alternatieven beschikbaar dan rond de tijd van dit onderzoek.


(bron plaatje)

Meer lezen
Zit tussen je leerlingen
Edmodo en tablets
Waar moet je op letten bij invoeren tablets?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...