zondag 11 maart 2012

Controle op je digitale schaduw

Webwereld plaatste afgelopen week een column met de naam 'En de Minority Report Award gaat naar...'. Aanleiding is de uitreiking van de Big Brother Awards. Met de Big Brother Awards worden elk jaar personen, bedrijven en overheden te kijk gezet die het afgelopen jaar bij uitstek controle op burgers en inbreuken op privacy hebben bevorderd.

Verder schrijft Webwereld: "Wat opvalt in deze twee lijsten [genomineerden van de Big Brother Award, RB] is hoe breed het begrip privacy is ingestoken. Het verwijst hier naar het onnodig opslaan van gegevens, het ontbreken van een deugdelijke beveiliging, etnisch profileren, het verslechteren van de juridische positie van burgers en verdachten, intrusieve surveillance en de afbraak van de onschuldpresumptie."

Het artikel vraagt aandacht voor het gebruik van gegevens voor risicoprofilering: "In tijden van Big Data is het mogelijk om op basis van je al die verzamelde gegevens, je digitale schaduw, voorspellende profielen te maken."
Ze geven een aantal mogelijke consequenties van risicoprofilering voor de gewone burger:


- Op basis van gegevens in het Elektronisch Kind Dossier kan besloten worden dat een (jouw) gezin tot een risicogroep hoort.
- Op basis van een risicoprofiel kan besloten worden dat iemand (jij) bij de grens extra gecontroleerd wordt.
- Op basis van gegevens uit verschillende systemen krijg iemand (jij) al dan niet een goedkopere of duurdere verzekering aangeboden.

De voornaamste kritiek die geuit wordt op deze gang van zaken is dat de burger zelf amper controle heeft op de samenstelling van zijn eigen risicoprofiel. Je hebt (veelal) geen inzicht in de gegevens, en de algoritmes waarmee gerekend wordt.
En wie denkt dat we altijd nog het College Bescherming Persoonsgevens (CBP) hebben, komt waarschijnlijk bedrogen uit. Tenminste als je dit artikel op nu.nl moet geloven. Het CBP lijkt simpelweg niet groot genoeg voor onze informatiesamenleving.

Ook onderwijs verzamelt veel gegevens over leerlingen en gezinssituaties. Ik vraag me af of ieder schoolbestuur in kaart heeft welke gegevens er in de organisatie rondzwerven en gedeeld worden. Zijn ouders cq leerlingen altijd op de hoogte van gegevens die opgeslagen en gedeeld worden? Kunnen onderwijsorganisaties aantonen dat ze voldoen aan de Wbp. Veel is geregeld onder het vrijstellingenbesluit. Maar is dat in alle gevallen dekkend?
Een ding staat wat mij betreft vast. Het onderwijs verzamelt gegevens waarmee risicoprofielen opgesteld kunnen worden. Maar de vraag blijft: worden die gegevens gebruikt om die profielen op te stellen? En willen we dat wel?

En (hoe) houdt de burger (in dit geval de ouders of de leerlingen) controle op zijn digitale schaduw?


(bron plaatje)

Meer lezen
Welke technologie gaat ons onderwijs veranderen?
Waldorfscholen weren technologie?
De glazen bollen van Gartner en Horizon

Zie ook mijn andere profielen Of abonneer via Email Rss

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...