vrijdag 9 maart 2012

Leren in netwerken

Twee interessante publicaties met betrekking tot het leren in netwerken wil ik hier aanbevelen.

Leidinggeven aan lerende netwerken
"Bijna iedereen heeft al wel eens met netwerken te maken gehad, of je nou zelf een netwerkje van nabijgelegen scholen bent begonnen, of meegedaan hebt
in een intervisienetwerk na je opleiding of een ib- of ICT-netwerk. Maar wat
zijn eigenlijk de criteria van een goed functionerend netwerk? En hoe weet
je of je daaraan zelf een effectieve bijdrage kunt leveren? En gaat het bij al
die netwerken uiteindelijk niet veel meer om de mensen die erin meedoen
en de mate waarin je je erin kunt professionaliseren, dan om de snelheid (en
vluchtigheid) van het internet?

Voor schoolbesturen en scholen wordt opbrengstgericht werken steeds
belangrijker. Vaak gaat het gesprek van schoolleiders en bovenschools leidinggevenden daarom over de resultaten van de leerlingen. Uit de literatuur
blijkt nu dat netwerkleren een positief effect heeft op leerlingresultaten:
schoolteams die systematisch reflectieve professionele gesprekken voeren
over opbrengsten van hun onderwijs, genereren hogere opbrengsten (Stoll,
Earl & Timperley, 2009)."
(bron)
Dit is te lezen op de website van APS, een toonaangevend onderwijsadviesbureau dat zich bezighoudt met het professioneel begeleiden en adviseren van docenten en management van scholen en onderwijsinstellingen.
De (eerste) publicatie waar het hier om gaat, is 'leidinggeven aan lerende netwerken'.

Leernetwerken
Verder heb ik onlangs ook het boek 'Leernetwerken' gekocht en gelezen. Dat is een publicatie die geschreven is door medewerkers van de Open Universiteit.
De beschrijving van Bol.com zegt het volgende hierover:
"De 21ste eeuw vraagt een nieuwe benadering van innovatie en leren. Het leren vindt steeds meer plaats in (geografisch verspreide) verbanden die met behulp van technologische ondersteuning kennis met elkaar delen en verder ontwikkelen. Met als resultaat meer snelheid en meer kwaliteit in de innovatie van producten, diensten en werkwijzen. Eén manier om hier concreet vorm aan te geven is het creëren van leernetwerken. Dit boek definieert leernetwerken en beschrijft de voorwaarden en mogelijkheden om leernetwerken op te starten en verder te ontwikkelen. De auteurs hebben daarbij rijkelijk geput uit hun ervaringen met opdrachtgevers en uit (eigen) onderzoek. Dit boek is bestemd voor professionals die in bedrijven en organisaties verantwoordelijk zijn voor het vraagstuk van kennisontwikkeling en voor het leer- en opleidingenbeleid."
Door een blogpost van Wilfred Rubens werd ik attent gemaakt op dit boek.

Ik ben geïnteresseerd geraakt in dit onderwerp sinds het schoolbestuur waar ik voor werk een ambassadeursgroep van ICT coördinatoren heeft opgericht. Dat is een ICT-netwerk dat middels een subsidie van Kennisnet gefaciliteerd wordt om kennis uit te wisselen en samenwerking te bevorderen. Meer informatie op de site van Kennisnet.
Wij zitten nu in ons tweede en laatste jaar. Kennisnet moet ook bezuinigen en daarmee vervallen de subsidies om nieuwe netwerken op te starten. Volgend schooljaar hebben we de intentie om met het netwerk door te gaan, maar dan moet het door het bestuur zelf gedragen worden, ook financieel.


(bron plaatje)

Meer lezen
Kennisnet keurt goed
Ambassadeursplan
Sociale netwerken

Zie ook mijn andere profielen Of abonneer via Email Rss

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...