zondag 11 september 2011

De glazen bollen van Gartner en Horizon

Jaarlijks zijn er twee clubs die proberen de toekomst te voorspellen met betrekking tot nieuwe technologie. Dat zijn Gartner met de Hype Cycle for Emerging Technologies en Educause met het Horizon report. Er zijn ongetwijfeld meer clubs die dat doen, maar deze twee ken ik dan toevallig.

Gartner
Het rapport van Gartner gaat uit van het model dat nieuwe technologie altijd de hype cycle doorloopt. Die hype cycle bestaat uit 5 fases.
1. Technology Trigger
2. Peak of inflated Expectations
3. Trough of Disillusionment
4. Slope of Enlightenment
5. Plateau of Productivity

Zij schetsen bij iedere technologie waar die technologie zich bevindt op de hype cycle en over hoeveel jaar hij mainstream zal zijn. Dit rapport stellen ze jaarlijks bij en richt zich op de maatschappij als geheel.

Het hele rapport kan samengevat worden in het nevenstaande plaatje.
De pdf is hier te vinden (tegen betaling).
(bron van het plaatje)

Horizon
Daarnaast heb je dus nog het Horizon report dat voornamelijk focust op technologie die in het (hoger) onderwijs van belang is. Het Horizon report wordt samengesteld door een samenwerking van the New Media Consortium en Educause Learning Initiative.
In het rapport worden 6 technologieën genoemd en beschreven waarbij een uitspraak gedaan wordt over de tijd die het nodig heeft om mainstream te worden. Zij noemen dat time-to-adoption.

Zij noemen:
Over 1 jaar Electronic Books en Mobiles
Over 2 tot 3 jaar Augmented Reality en Game-Based Learning
Over 4 tot 5 jaar Gesture-Based Computing en Learning Analytics

Verder benoemen zij een aantal Key Trends en Critical Challenges die van invloed zijn op de adoptie van bovenstaande technologie.
Als Key Trends noemen zij ondermeer de [1] 'eeuwige' beschikbaarheid van resources en relationships over het internet, de [2] verwachting van mensen dat ze kunnen werken en leren waar en wanneer zij maar willen, en [3] het feit dat technologie steeds vaker 'cloud-based' is.
Als Critical Challenges geven zij ondermeer op: [1] digitale mediawijsheid wordt steeds belangrijker in alle beroepen, [2] kunnen lerenden en onderwijsgevenden de snelheid van de ontwikkeling van de technologie bijhouden, en [3] hoe gaan onderwijsinstellingen om met het spanningsveld tussen (de kosten van) de invoering van nieuwe technologie en de verhoging van de kwaliteit van het onderwijs.

Meer lezen op dit blog
iPads gebruiken in het onderwijs
Salman Khan
Cloud Computing voor de basisschool

Of abonneer je via RSS of email >>> Wat is rss?

Geen opmerkingen:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...