maandag 2 maart 2015

Waar onderwijstechnologie goed voor is

Op InformED doet Sara Briggs een bijdrage die '10 Most Powerful Uses of Technology for Learning' beschrijft. Een lijstje om in je achterhoofd te hebben, als je weer eens plannen gaat maken voor het gebruik van technologie in je onderwijs. Toch heb ik ook wat kanttekeningen.

De zaken die zij opsomt zijn de volgende:

1. Faciliteren en stimuleren van kritisch denken
Zij splitst dit op in het denken in analogieën, het kunnen uiten van je gedachten, het kunnen doen van (gedachte)experimenten en probleem oplossend te werk gaan.

2. Mobiel leren
Het beschikbaar stellen van mobiele devices zoals telefoons of tablets wordt hier in één adem genoemd met 'een leven lang leren'. Het beschikbaar maken van de technologie zou ervoor zorgen dat ontspanning en leren veelal in het verlengde van elkaar plaatsvinden. Vooral informeel leren wordt dan gestimuleerd. Hoewel dit zeker het geval is, ligt ook afleiding m.i. sneller op de loer.

3. Toegang tot onderwijs
Technologie kan ervoor zorgen dat de toegang tot onderwijs makkelijker geregeld wordt. Vooral op plaatsen waar geen school is, of de andere infrastructuur ontbreekt (levering van lesmateriaal bv.), zouden baat hebben bij de introductie en het gebruik van technologie. Ik moet dan vooral denken aan het 'hole in the wall-experiment' van Sugata Mitra. In dit artikel wordt de X-prize challenge genoemd die er op gericht is zo goedkoop mogelijke, maar robuuste technologie naar die plaatsen te krijgen.

5. Doorlopende feedback
Technologie maakt het mogelijk om leerlingen één-op-één heel gerichte feedback te geven. Dat kan de motivatie bevorderen en het kan de prestaties doen groeien. Dat vereist volgens mij nog wel een verdere doorontwikkeling van het lesmateriaal dat hier nu voor gebruikt wordt. Maar de potentie hiervan is enorm.

6. Onbegrensd en onmiddellijk leren
Door middel van technologie kun je heel snel het antwoord op een diversiteit aan vragen krijgen. Ieder antwoord is een zoekopdracht ver weg. De stelling is hier dat we sneller kunnen leren omdat we minder moeite hoeven te doen om het antwoord op veel vragen te vinden.

7. Maken en bijdragen
Mijn eigen blog is hier een voorbeeld van. Ik schrijf dingen op om het zelf beter te kunnen onthouden. Maar daarnaast zorgt het er ook voor dat ik bijdraag aan de ontwikkeling van anderen. Jij zit dit immers ook te lezen. Het biedt ook mogelijkheden om door te praten via reacties of als ik jou van de week een keer tegenkom.

8. Sociale verbondenheid
Ik zou hier snel denken aan de gewone sociale media dit het makkelijker maken om met een grote groep contact te onderhouden. In het artikel focussen ze vooral op een voorbeeld van bejaarden die door middel van technologie meer sociale verbondenheid ervaren en minder eenzaamheid. Ik vraag me dan wel af welke technologie ze precies bedoelen. Want dan zou het ook kunnen gaan om bijvoorbeeld een rollator of een scoot-mobiel die ervoor zorgen dat die oudjes de deur uit kunnen. En wat dat dan met leren te maken heeft?

9. Bewustzijn dat je deel uit maakt van een grote wereld.
In het Engels noemen ze het 'global awareness'. Het besef dat je deel uitmaakt van een (veel) grotere wereld dan alleen je eigen omgeving. Door middel van technologie zijn mensen (sociale netwerken/mail), spullen (online winkels) en plaatsen (streetview van Google maps) veel toegankelijker. Meer kennis van de wereld maakt je minder bekrompen en meer 'open minded'.

10. Beter begrijpen van leerprocessen
Leerprocessen kunnen tegenwoordig door computers gesimuleerd worden. Onderzoek naar leerprocessen wordt hierdoor makkelijker omdat je niet alles met een echte proefpersonen hoeft te onderzoeken. Je kunt met simulatie eerst een voorselectie maken en daarna het onderzoek met echte proefpersonen starten. Dat maakt gerichter onderzoek mogelijk.
Daarnaast denk ik dat de wereld van big data en learning analytics ons ook nog wel de nodige informatie gaan opleveren. Als leerlingen gebruik maken van digitaal lesmateriaal kan in potentie alles wat de leerling in interactie met dat lesmateriaal doet, onderzocht worden.


Kanttekeningen
Zoals ik al zei heb ik wat kanttekeningen bij dit lijstje.
De eerste opmerking is dat de nummering niet klopt. Het zijn eigenlijk 9 dingen die ze opnoemt. Nummer 4 mist.
Daarnaast vind ik mobiel leren en onbegrensd en onmiddellijk leren wel erg dicht bij elkaar liggen. Het zijn twee facetten van hetzelfde ding volgens mij.
En dat geldt eigenlijk ook voor sociale verbondenheid en het bewustzijn dat je deel uit maakt van een groter wereld.
In Nederland is bovendien punt 3 van minder belang dan in sommige buitenlanden. Hier heeft iedereen eigenlijk al toegang tot (goed) onderwijs. Daar maakt technologie niet zo'n groot verschil in.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...