donderdag 5 september 2013

Rubrics, een uitleg en vier tools

In Onderwijskunde als Ontwerpwetenschap wordt in thema 10 (evaluatie) ingegaan op het gebruik van Rubrics (een goede Nederlandse vertaling ontbreekt blijkbaar). Ik las (o.a.) dit boek in de zomervakantie als voorbereiding op de master die ik vanaf morgen ga volgen. Ik wil in deze blogpost duidelijk maken wat rubrics zijn, in welke omstandigheden ze nuttig zijn en welke tools er beschikbaar zijn op internet om zelf rubrics te maken.

Wat zijn Rubrics?
Rubrics zijn een tool om te kunnen komen tot een evaluatie van de beheersing van vaardigheden. Het ondersteunt dus bij de beoordeling van 'hoe goed' iemand ergens in is. Een voorbeeld van een rubric is hier te vinden. De link verwijst naar een document dat de competentieniveaus voor mediawijsheid beschrijft. Je ziet dat er in de linkerkolom competenties genoemd worden waarvan je wilt dat ze aanwezig zijn. Vervolgens worden in de kolommen daarna verschillende niveaus aangeduid waarop iemand zou kunnen functioneren.
In Onderwijskunde als Ontwerpwetenschap worden verschillende kwaliteitscriteria genoemd waaraan goede rubrics zouden moeten voldoen (ik citeer).
"Goede en bruikbare rubrics:
- bevatten een waarderingsschaal die de criteria waaraan leerlingen moeten voldoen beschrijven in kwalitatieve termen. (...)
- zijn gebaseerd op een waarderingsschaal die van hoog naar laag loopt. (...)
- voorzien docenten van zodanige beschrijvingen van de prestatieniveaus dat ze tot betrouwbare oordelen kunnen komen. (...)
- kunnen zowel gebruikt worden om een vaardigheid in zijn geheel te beoordelen, als om de verschillende onderdelen van een vaardigheid te beoordelen.
- kunnen zowel generiek als taakspecifiek ingezet worden. (...)
- kunnen longitudinaal zijn: de rubric meet vooruitgang gedurende een bepaalde periode."

Wanneer is het gebruik van rubrics nuttig?
Bij vormen van self-assessment en bij peer assessment zijn rubrics handig in het gebruik. Als ze duidelijk geformuleerd zijn, kan een leerling zelf inschatten op welk niveau hij/zij functioneert. En wat er nog moet gebeuren om het eindniveau te halen. Met dit gegeven kan gezegd worden dat vormen van mastery learning gebaat zijn bij duidelijk rubrics die door de leerlingen zelf gehanteerd kunnen worden.

Welke tools zijn beschikbaar?
Op ForAllRubrics kun je zelf rubrics maken en online invullen. Er zijn zowel leraaraccounts als schoolaccounts mogelijk. De leraaraccounts zijn gratis te gebruiken. Ze bieden ook een app voor de iPad.
Op Rubrics4teachers zijn veel gratis voorbeelden te vinden van rubrics. Je kunt ze vrij gebruiken. Op deze site is het niet mogelijk om zelf rubrics te maken.
Op de site van 4teachers.org vind je Rubistar. Daar kun je een account aanmaken, waarna je zelf rubrics kunt samenstellen en kunt bewaren. Verder kun je ook rubrics van anderen doorzoeken.
iRubric lijkt een beetje op de eerstgenoemde tool. Ook hier kun je na het aanmaken van een gratis account zelf rubrics maken. Ze hebben ook een app en er zijn ook schoolaccounts mogelijk.


bronnen

  • Valcke, M., (2010), Onderwijskunde als Ontwerpwetenschap, Een inleiding voor ontwikkelaars van instructie en voor toekomstige leerkrachten.
  • Lepi, Katie (2013, 08, 18), 3 Rubric Makers That Will Save You Time And Stress [weblogpost]. Retrieved form http://www.edudemic.com 
  • afbeelding: http://nli2010beijing.wikispaces.com/Rubric+Building

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...