vrijdag 4 september 2015

Leestips t/m 4 september 2015

Eind van de week. Begin van het weekend. En de leestips hier op WitBlauw zijn er weer.

Dit keer artikelen over privacy. September is immers uitgeroepen tot maand van de privacy. Wellicht een slimmere keuze dan een vorige keer, toen dat in april viel. Aan het begin van het schooljaar is volgens mij een beter moment om daar aandacht voor te vragen.
De PO-raad en Kennisnet bieden hulp aan basisscholen om dat goed te regelen. Daarover twee artikelen.
Opvallend daarnaast is het artikel op Netkwesties. Zij belichten een heel andere kant van privacy. Want aan de ene kant wil de overheid dus dat scholen en ouders het goed regelen met elkaar. Maar aan de andere kant vindt de overheid blijkbaar dat zij het met hun burgers niet zo nauw hoeven te nemen.

Verder komen Wilfred Rubens en Jeroen Bottema met interessante artikelen uit de wetenschappelijke hoek. Over blended learning, en over ict-bekwaamheid en risico's nemen. Jelmer Evers doet een edublog-duit in het zakje met een oproep om op een bijzondere manier te gaan staken. En Eveline Kaleveld komt met een zeer praktisch dingetje: een lettertype dat je in groep 2 en 3 goed kunt gebruiken. Instructies hoe te downloaden bij haar.

Vives geeft nog een nieuwsbericht waarin een collega-schoolbestuur uit mijn 'buurt' wordt genoemd. Zij doen mee aan het Smart Education Hub-programma van Samsung. Daaraan zijn nu weer drie partners toegevoegd. Voor de betreffende schoolbesturen betekent dat gratis gebruik van Rekentuin en andere programma's van Oefenweb op al hun scholen. Dat is boffen.

En dat is niet alles. Kijk hieronder maar. Fijn weekend!


Lettertype voor kleuters - Eveline Kaleveld op Kleutersdigitaal
"Van verschillende kanten krijg ik regelmatig de vraag welk lettertype ik gebruik in mijn digibordlessen. Dit is het lettertype School kx_new. Dit lettertype kun je ook zelf in word zetten en gebruiken als je materialen voor je klas maakt." Lees verder...

Bronnen over blended learning - Wilfred Rubens op te-learning.nl
"De afgelopen tijd ben ik diverse uitgaves tegen gekomen die docenten en onderwijsontwikkelaars kunnen inspireren bij de oriĆ«ntatie op het creĆ«ren van een mix tussen online en face-to-face leren." Lees verder...

Het primair onderwijs in balans? Denk mee over ICT - PO-raad
"Het primair onderwijs heeft een flinke ambitie als het gaat om de inzet van ICT voor het geven van onderwijs en steeds meer leraren geven les met hulp van ICT. Dit is te lezen in de Vier in balans-monitor 2015 voor het primair onderwijs die Kennisnet samenstelde in opdracht van de PO-Raad.
De Vier in balans-monitor 2015 geeft vijf conclusies over effectieve inzet van ICT in het onderwijs. De belangrijkste resultaten en deze conclusies zijn terug te vinden in een factsheet op de website van Kennisnet." Lees verder...

10 things Teachers Want in Professional Development - Stephen Downes via Stephen's web
"Nice graphic and article depicting what 'teachers want' in professional development. I'm not sure how representative it is, but no matter. What's interesting to me is the gulf between what 'teachers want' in their own development, and what they provide in the classroom. Would they really allow students a "voice and choice" in the subject matter? Would they really provide learning "conducted by professionals with (field) expeerience"? Would they really provide learning experiences that allow them to "collaborate and speak honestly"? I don't know." Lees verder...

25 Ideas for Using Classdojo This Year - Richard Byrne op Free Technology for Teachers
"If you're a ClassDojo user, you probably received the same email I did this morning in which they shared the ClassDojo Idea Board. In case you missed it, the ClassDojo Idea Board small site featuring 25 ways to use ClassDojo. The Idea Board has four sections; getting started, connect parents, engage students, and tips." Lees verder...

Wanneer gaan we staken - Jelmer Evers op Jelmerevers.nl
"Terwijl de politie langzaamaan de druk steeds verder opvoert blijft het zoals gewoonlijk erg rustig in het onderwijs. Wat is dat toch met leraren? Wel veel klagen, maar als  puntje bij paaltje komt ondergaan we een jarenlange nullijn lijdzaam als gewillige slaven. En toch is het hard nodig dat er nu wordt gestaakt. Maar dan net even anders." Lees verder...

Laat minister Plasterk zijn 'Big Brother'-wet inslikken - Menso Heus op Netkwesties
"Midden in de zomervakantie heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken een concept-wetsvoorstel 'ter consultatie' voorgelegd waarmee de grondrechten van elke Nederlander met voeten worden getreden: de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV). Als deze wet er komt, krijgen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten AIVD en MIVD ongekende bevoegdheden om inbreuk te mogen maken op onze privacy." Lees verder...

De rol van de docent bij de implementatie van tablets - Jeroen Bottema op Leervlak.nl
"Op de Onderwijs Research Dagen 2015 presenteerde Hannelore Montrieux haar onderzoek (Montrieux et al, 2014) naar de rol van de docent bij de implementatie van iPads op een school voor secundair onderwijs in Vlaanderen. In het onderzoek maakt Montrieux onderscheid in twee groepen docenten: de ‘instrumentele docenten’ en de ‘innovatieve docenten’. Het onderzoek illustreert op een mooie manier dat succesvolle implementatie van ICT, in dit geval tablets, in grote mate bepaald wordt door de docent, en zijn of haar opvattingen over de rol van ICT in het onderwijs en dat innovatieve inzet van ICT door docenten een transformatief leerproces is." Lees verder...

Privacy goed regelen, hoe doe ik dat? - PO-raad
"Door toenemend gebruik van digitale leermiddelen en digitale systemen worden meer gegevens digitaal opgeslagen, bewerkt en uitgewisseld. Door scholen, maar ook door leveranciers van digitale leermiddelen. Dit biedt veel voordelen, maar scholen moeten wel verantwoord en zorgvuldig omgaan met leerlinggegevens. De nieuwe brochure Privacy op school in 10 stappen, ontwikkeld door Kennisnet, legt uit hoe zij dat kunnen bereiken." Lees verder...

Schrift of scherm: hoe leren kinderen het meest? - Judith Brouwer op EOS wetenschap
"We nemen steeds minder vaak pen en papier ter hand. Computers en smartphones zijn niet weg te denken uit ons leven en duiken ook vaker op in het onderwijs. Is dat een goede trend of moeten we niet te hard van stapel lopen? De wetenschap geeft antwoord." Lees verder...

Risico's nemen bij inzet ICT - Jeroen Bottema op Leervlak.nl
"Het inzetten van ICT voor leren en lesgeven is nog voor veel docenten een flinke verandering. Het leren toepassen van ICT is dan een transformatief leerproces, soms met gevoelens van onzekerheid, frustratie, een gevoel van onvermogen. We weten dat het daadwerkelijk inzetten van ICT in de les voor een groot deel wordt bepaald door de opvattingen en de houding van de docent over onderwijs en technologie, maar ook door de houding van de docent ten opzichte van de verandering. Verandering vraagt het nemen van risico’s, zo stellen Howard en Gigliotti (2015) in hun paper over risk-taking in technology integration. De reacties van docenten op deze risico’s, het gevoel dat ze daarbij krijgen plus de inschattingen die op basis van dit gevoel gemaakt worden, zijn mede bepalend voor de keuze om technologie wel of niet in te zetten." Lees verder...

Drie innovatieve startups worden partner van het Smart Education Hub-programma - Vives.nl
"Het Smart Education Hub-programma (SEH) dat zich richt op het vernieuwen van onderwijs door het gebruik van devices en digitale leermiddelen in de klas heeft drie nieuwe partners toegevoegd. Het gaat om Squla, WizeNoze en Oefenweb. Deze drie startups voegen zich bij de huidige partners van SEH, die bestaan uit KPN, Heutink ict, de vier grote educatieve uitgevers ThiemeMeulenhoff, Noordhoff, Malmberg en Zwijsen, RoboMind, Leeruniek en Innofun. Het SEH-programma kent drie onderdelen: Smart Classrooms, Smart Teachers en Smart Sharing. Er zijn inmiddels drie Smart Education Hubs actief: Laurentiusstichting in Delft (31 scholen), Stichting Sint Josephscholen in Nijmegen (13 scholen) en ASKO scholen in Amsterdam (32 scholen). Binnenkort starten nog twee Smart Education Hubs bij Stichting Openbaar Onderwijs Oost-Groningen (SOOOG) en bij een samenwerkingsverband van vijf onderwijsstichtingen in de gemeente Hof van Twente." Lees verder...


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...