maandag 3 februari 2014

Ambassadeursdag ict-ers SCOH

Vijf keer in een jaar komen we bijeen. En afgelopen donderdag was het weer zo ver. Ooit begonnen we onder de hoede van Kennisnet in het ambassadeursprogramma dat toen nog bestond. De ict-coördinatoren verzamelen zich tegenwoordig in een schoolgebouw van SCOH en brengen daar de dag met elkaar door. De sfeer is altijd goed en de dagen worden gewaardeerd. Het is prettig om met gelijkgestemden bezig te kunnen zijn rondom bepaalde thema's. Deze keer waren de onderwerpen gecentreerd rondom de inzet van tablets en social media. 

Tabletproject P. Oosterleeschool
Op één van mijn eigen scholen, zijn we bezig met een tabletproject. De twee groepsleerkrachten van de groepen 8 werden door hun directie in de gelegenheid gesteld om te komen vertellen over hun bevindingen tot nu toe. Wat volgde was een uitgebreide rapportage over de toepassingen en werkvormen waarmee nu geëxperimenteerd wordt in die groepen. De kracht van het project ligt mijn inziens voor een deel bij het feit dat het gelukt is om de collega's die voor de groep staan, eigenaar te maken van het project. Het is geen project van de ict-er, en niet van de directie. Zij bepalen zelf hoe ze de tablets inzetten, zij evalueren de activiteiten en geven aan waar ondersteuning wenselijk is.
Uit de zaal kwam op een gegeven moment de vraag hoe dit project samen te vatten is. Kun je heel kort samenvatten waar het project om draait? Waar kijk je vooral naar als je met tablets aan de slag gaat?
Mijn antwoord daarop was het woordje: feedback. Ik denk dat je met inzet van deze technologie feedback efficiënter, sneller en met een betere kwaliteit bij de leerling kan krijgen. Maar tegelijkertijd kun je door deze technologie ook gebruik maken van feedback die je als leraar van de klas krijgt.

Workshops ict-bekwaamheden en Mediamasters
Bijna iedere bijeenkomst van ict-coördinatoren bevat ook een onderdeel dat door de deelnemers zelf verzorgd wordt. Meestal draaien er twee sessie tegelijk naast elkaar. De groep gaat dan in tweeën en na een half uur wisselen de groepen. Daardoor heb je een kleiner groepje aan wie je de presentatie of workshop geeft en dit geeft meestal meer gelegenheid tot interactie.
Deze keer hadden we een sessie over ict-bekwaamheden. Eén school uit ons midden werkt met een model waarin de bekwaamheden van de collega's ingeschaald worden op een niveau van brons, zilver of goud. Hoe ze tot die indeling gekomen zijn en hoe dat uitwerkt in de praktijk, daar vertelden ze over. Op die school werkt het erg goed. De documenten zijn gedeeld via onze besloten Facebookgroep.
Andere bronnen om met ict-bekwaamheid aan de slag te gaan zijn de speciale site van Kennisnet en de Kennisbasis ICT 2013 van ADEF (pdf).
De andere sessie ging over Mediamasters. Een paar scholen hebben in november meegedaan met dit project. Een week lang krijgen leerlingen uit groep 7 opdrachten en activiteiten voorgeschoteld. Na een korte presentatie van één van de scholen volgde een gesprek over mediawijsheid in meer algemene zin.
Twee opmerkingen die gericht waren aan de organisatie van Mediamasters: 
1. Waarom een week in november, in een tijd die voor de meeste basisscholen toch al druk is?  Wie heeft bedacht dat dat een goede week zou zijn voor zo'n project?
2. Waarom is de omgeving van Mediamasters maar een week beschikbaar? Een voordeel van ict is toch dat het plaats- en tijdonafhankelijk ingezet kan worden? Voor Mediamasters kan dat toch ook opgaan?

Discussie Social Media
Na de lunch is onze programmamanager ICT aangeschoven voor een discussie over social media. In Socrative hadden we wat stellingen en vragen klaargezet rondom dit thema. De ict-coördinatoren reageerden eerst op de stellingen via hun eigen device. Daarna werden de resultaten op zo'n stelling op het scherm getoond en volgde er (eventueel) een gesprek. Dit was een erg prettige werkvorm. Inhoudelijk hebben we het hierdoor gehad over een belangrijk thema. En voor sommigen was het meteen een eerste kennismaking met hoe socrative in de praktijk ingezet kan worden. En dan snijdt het mes aan twee kanten. De bevindingen van dit gesprek worden meegenomen bij het formuleren van een protocol dat als kader gaat dienen voor de inzet van social media binnen SCOH.

Eduapp
's Middags mocht Richard Bergmans aansluiten in zijn rol als co-founder van eduapp.nl. Hij kwam ons een en ander vertellen over het gebruik van dit platform.

Werksessie
Afsluitend organiseerden we nog een werksessie. Op iedere bijeenkomst is er gedurende een half uur tot een uur ruimte om individueel aan eigen werk te werken. De meerwaarde om dat op die plek te doen, is dat je je eigen (soms heel praktische) vragen kunt neerleggen bij het netwerk dat daar realtime en in reallife tot je beschikking is.  En daar wordt gretig gebruik van gemaakt.

Achteraf heb ik nog even via onze besloten Facebookgroep gevraagd hoe men de dag ervaren had. Conclusie: er werd teruggekeken op een zinvolle en leerzame dag.

Geen opmerkingen:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...