woensdag 9 mei 2012

Het Nieuwe Werken niet voor iedereen handig

Even voorop gesteld dat het ikzelf graag gebruik maak van mogelijkheden die Het Nieuwe Werken biedt, wil ik graag de aandacht vestigen op een artikel op Sync.nl met de titel: Het Nieuwe Werken is niet voor iedereen een vooruitgang.

Daarin wordt gezegd dat mensen die meer behoefte hebben aan structuur niet profiteren van Het Nieuwe Werken. Dat zou blijken uit een onderzoek dat in dat artikel genoemd wordt.

"Mensen met een geringe behoefte aan structuur geven aan dat zij extra gemotiveerd raken door de vrijheid en flexibiliteit van het nieuwe werken. Maar mensen met een grotere behoefte aan structuur raken niet extra gemotiveerd, en hun creatieve prestaties nemen niet toe. Slijkhuis: ‘Veel werkgevers denken dat íedereen op vrijheid en autonomie zit te wachten. Mijn onderzoek laat zien dat dat niet klopt.’

Liever een duidelijke chef
Het nieuwe werken verandert de manier waarop leidinggevenden feedback geven. Zij oefenen minder toezicht uit op de manier van werken, maar sturen vooral op de geboekte resultaten. Deze andere manier van leidinggeven werkt niet voor alle medewerkers even goed, zo blijkt uit een veldstudie. Mensen met een geringe behoefte aan structuur raken gedemotiveerd door controlerende praktijken van hun leidinggevende. Maar mensen die behoefte hebben aan structuur, stellen het juist op prijs wanneer hun werkwijze stap voor stap wordt gecontroleerd."
(bron)

Het onderzoek richt zich op werksituaties. Het zijn werknemers die bevraagd zijn. Maar mijn nieuwsgierigheid gaat uit naar wat dit zegt over leersituaties. Wat zou dit kunnen zeggen over leerlingen in de klas?
Er wordt op veel plekken op het internet beweerd dat scholen anders georganiseerd zouden moeten worden. Leerlingen die eigen leerdoelen najagen, de motivatie neemt dan toe. Geef ze de tools en ze gaan zelf wel leren. Zet leerlingen in hun kracht, is de gedachte daarachter.

Maar wat als die kracht door leerlingen gevonden wordt in de structuur die school hen biedt, in de vorm van jaarklassen, opgave van welke les er aan de beurt is, en gewoon je werk doen? Wat als leerlingen in de structuur die de leraar of de school hen biedt juist de kracht vinden om hun schoolwerk vol te houden en af te maken?
Mijn conclusie is dan dat we het helemaal niet zo slecht doen. Voor die groep leerlingen.


(bron plaatje)

Meer lezen
Filterbubbles niet gewenst
Controle op je digitale schaduw
Leren in netwerken

Zie ook mijn andere profielen Of abonneer via Email Rss

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...