woensdag 14 april 2010

Typeles op de basisschool


In oktober heb ik een artikeltje geschreven over typeles voor kinderen. Ik kreeg hier van Roderick Rensenbrink een uitgebreide reactie op. Inmiddels heb ik toestemming van hem om zijn reactie letterlijk over te nemen als nieuwe blogpost. Zeer de moeite waard om even te lezen.

"Als vader van twee zoons en vice-voorzitter van de ouderraad van een basisschool streef ik al jaren naar typlessen op het rooster. Het verbaast mij nog steeds hoeveel weerstand daar tegen bestaat, terwijl het eigenlijk zo vanzelfsprekend is. Een basisschool behoort basisvaardigheden te onderwijzen, zoals lezen en schrijven. Leerlingen zullen een leven lang voor 96% van wat zij schrijven gebruik maken van een computer. Toetsenbordtraining ligt dus voor de hand, maar wat dat betreft laat men de jeugd massaal aanmodderen. Kinderen mogen zichzelf typen aanleren en doen dat dus volstrekt verkeerd. Terwijl handmatig schrijven in het primair onderwijs methodisch wordt bijgebracht, wordt het machineschrijven schromelijk verwaarloosd. Dat komt waarschijnlijk omdat de beleidsmakers zelf typen met twee of vier vingers en, zoals de meeste mensen, vinden dat ze zich daar heel goed mee kunnen redden. Tot ze een cursus blindtypen hebben gevolgd. Elke volwassene die een serieuze typcursus heeft gevolgd heeft achteraf spijt dat niet veel eerder te hebben gedaan. Blindtypen levert niet alleen een enorme tijdwinst op, maar draagt ook bij tot de inhoudelijke kwaliteit van het geschrevene. Wie blind typt kan zich immers volledig concentreren op de boodschap aangezien de bediening van het toetsenbord een automatisme is geworden. Het aanleren van deze basisvaardigheid wordt onze kinderen nu onthouden. Dat wil zeggen: ouders mogen het zelf regelen, met een cursusje op CD-ROM en het risico dat het leerrendement nihil is omdat er nergens zoveel kaf tussen het koren zit als in de typbranche. Daar bestaat geen keurmerk en ik moet het eerste vergelijkend onderzoek van typcursussen nog lezen op internet.

Dat vergelijkend onderzoek hebben we als ouderraad dus zelf maar opgezet. We hebben een aantal webbased typcursussen voor kinderen bekeken, te weten TypeTopia, TypeSkills, Ticken en TypeStars. Webbased, omdat kinderen, als ze achter de computer zitten, toch vooral op internet bezig zijn en we verwachten dat online typtrainingen op dit gedrag inspelen. Het eigenlijke onderzoek is overigens uitgevoerd door mijn zoons en twaalf andere kinderen uit de bovenbouw. De kids kregen een week om de proeflessen te doen, die op de verschillende websites worden aangeboden. TypeTopia en TypeStars bleken veruit favoriet. Wij ouders (en het onderwijsteam op school) zijn vooral gecharmeerd van TypeStars, omdat deze cursus als enige internet niet alleen gebruikt als distributieplatform, maar de communicatiemogelijkheden van het web integreert in het leerproces. Cursisten kunnen online studiegroepjes opzetten en scholen beschikken binnen TypeStars over een eigen forum. Daarmee is TypeStars niet alleen een typcursus, maar ook een introductie tot sociale netwerken op internet. Als kinderen chatten of actief zijn op een forum wordt hun typvaardigheid geanalyseerd en de oefenstof van de typlessen aangepast! Iets dergelijks hebben we bij geen enkele andere cursus aangetroffen.

Omdat de school typlessen in eerste instantie niet zag zitten, waarbij vooral het kostenaspect en tijdgebrek als argumenten werden aangevoerd, heeft de ouderraad op eigen initiatief TypeStars (www.typestars.com) aangeschaft. De school draagt wel bij door het computerlokaal en een leerkracht (op vrijwillige basis) beschikbaar te stellen. Inmiddels heeft de eerste lichting TypeStars-cursisten het diploma op zak, waarbij zowel ouders als leerkrachten aangenaam zijn verrast door de snelheid, maar vooral het gemak en het plezier waarmee de kinderen zich het blindtypen eigen hebben gemaakt. Van extra belasting van het onderwijsteam bleek geen sprake omdat de leerlingen vooral buiten schooltijd met TypeStars hebben geoefend. De cursus staat voor één uur per week op het rooster. Als ouderraad gaan we onze bevindingen publiceren op internet als een handleiding voor ouders die, net als wij, vinden dat in het internettijdperk middelen beschikbaar moeten worden gesteld om blindtypen als basisvaardigheid te onderwijzen op elke school.
Roderick Rensenbrink"


Er is nog niet bekend waar de handleiding gepubliceerd gaat worden. Wellicht zou Kennisnet hier ook een rol in kunnen spelen?


(plaatje van typestars.com)

Meer lezen:
Typeles
Winkwaves schoolplein
M2Desk, multimediale leerlingtafel

Of abonneer je via RSS of email
>>> Wat is rss?

1 opmerking:

Judith zei

Jah, ik kan me hier zo in vinden! Toen mijn kinderen in groep 7 en 8 van de lagere school zaten wilde ik ook graag dat ze leerden typen! Helaas zag ik een online programma thuis niet zo zitten, vanwege de benodigde discipline :)

In overleg met de directeur ben ik toen begonnen met het geven van een typeles na schooltijd. En dat sloeg zo aan dat het jaar daarop allemaal ouders naar me toe kwamen om hun kind op te geven. Help!

Nou ja, om een lang verhaal kort te maken, de toen bestaande online programma's waren nogal duur en ik heb toen mijn eigen programma laten maken, Gigakids.

En nu help ik anderen om ook met dit programma typeles te geven. En door de ervaring door de jaren heen kan ik hen natuurlijk veel tips en aanwijzingen geven over het geven van een typecursus. Want fysieke lessen hebben toch wel heel veel voordelen.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...