donderdag 21 maart 2013

Schrijven blijft belangrijk vanwege 'embodied cognition'

Hoewel je steeds meer geluiden hoort dat we het leren schrijven maar compleet moeten inruilen voor leren typen, ben ik die mening niet toegedaan. Sommige dingen zijn nu eenmaal handiger of prettiger op papier.
Maar onderzoek lijkt ook steeds meer te laten zien dat in het leren van letters zelf ook een argument zit om kinderen te leren schrijven.
Ik citeer een klein stukje van het blogcollectief onderzoekonderwijs:

"De auteurs gaan in op verschillende vormen van ‘embodiment’: bij lezen en schrijven, bij geheugen voor gebeurtenissen, en bij conceptueel geheugen van objecten en getallen. Met name wat zij zeggen over lezen en schrijven is interessant voor het talenonderwijs. De auteurs tonen aan dat leren schrijven met de hand een beter geheugen voor de vorm van letters oplevert dan typen. Dat wordt verder ondersteund door gegevens uit ander artikel in hetzelfde tijdschrift (van James en Engelhardt). Nu weet ik dat schrijven met de hand als activiteit op scholen langzamerhand naar de achtergrond verdwijnt. Heel normaal, volgens sommige juffen (getuige dit journaalitem van 2 februari jl.), maar eigenlijk niet zo handig, dus. Met de hand leren schrijven levert meer letter- en tekstbegrip op dan typen. De andere onderwerpen in het artikel zijn ook interessant, maar meer zijdelings gerelateerd aan onderwijs. Het blijkt bijvoorbeeld zo te zijn dat het lezen van een woord dat met geluid geassocieerd is (‘telefoon’) tijdens het lezen ervan die sensorische hersengebieden activeert die met het daadwerkelijk horen van een telefoon te maken hebben. Voor het lezen over acties geldt hetzelfde: die brengen activatie in de motorische hersenschors teweeg. Tenslotte laat onderzoek naar ons conceptuele geheugen voor getallen zien hoe belangrijk het leren tellen met de vingers is voor een beter begrip van cijfers: hoe je als kind omgaat met het tellen op je vingers blijkt invloed te hebben op je gevoel voor getallen als volwassene! Het zijn fascinerende inkijkjes in een vakgebied dat nog een lange weg te gaan heeft, maar nu al tot toepassingen in het onderwijs kan leiden."

Verder schijnt het met de slordigheid van de handschriften ook wel mee te vallen. Mensen die daar regelmatig over klagen, worden tegengesproken in dit artikel, dat zich baseert op een onderzoek dat cito gedaan heeft.


(bron plaatje)

Meer lezen
Schrijven met de hand helpt leren lezen
Over schrijftechnologie
Focus op schrijven

Geen opmerkingen:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...