vrijdag 7 januari 2011

Ambassadeurstraject, wat hebben we tot nu toe gedaan?

Dit schooljaar zijn de ambassadeurs van SCOH al twee keer bij elkaar geweest. In juli kreeg ik het bericht dat ons ontwikkelplan goedgekeurd werd door Kennisnet. En daar was ik, als coördinator van de club, erg blij mee. In die blogpost schreef ik dat ik zo nu en dan iets zou schrijven over het traject. Bij deze een korte samenvatting.

Binnen onze stichting werken 38 scholen samen aan goed onderwijs. Van die 38 scholen neemt de meerderheid deel in het ambassadeurstraject. En er neemt ook 1 school van een andere stichting deel. 5 keer komen de ICT coördinatoren bij elkaar om elkaar bij te praten en bij te laten praten over ICT en onderwijs.
Een van de doelen is om de samenwerking tussen de scholen te bevorderen. En als je wilt samenwerken, is het wel handig dat je elkaar kent.

Op 5 oktober hebben we een dag gedaan. En op 8 november. Wat hebben we gedaan op de twee afgelopen dagen?

5 oktober
Workshop zoeken en vinden onder leiding van Ivo Wouters. Dit was een workshop waarin ingegaan werd op mediawijsheid.
Didactiek en digibord onder leiding van Jan van Stormbroek. Jan heeft ons meegenomen in de wereld van theorie en praktijk van het gebruik van het digibord.

8 november
Presentatie over de stand van zaken m.b.t. e-readers. Wietse van Bruggen van Kennisnet heeft ons hierover bijgepraat.
Presentatie over cloud computing. Michael van Wetering hield hierover een interessante presentatie.
Presentatie van de Tiktegel. Iemand van Serious Toys kwam hierover vertellen.
's Middags hebben we nog een workshop 'van visie naar doelen' gedaan, o.l.v. Peter Wessel (onze coach) en ondergetekende.

Vooruitblik
De eerst volgende ambassadeursdag is op 20 januari. We gaan dan werken rond het thema coaching.

Iedere ambassadeursdag wordt geëvalueerd door middel van vragenlijsten aan de deelnemers. En daaruit valt (tot nu toe) te concluderen dat de deelnemers erg tevreden zijn over de dagen.

Meer lezen
Kennisnet keurt goed
Ambassadeursplan
7 manieren om je expertise in de etalage te zetten

Of abonneer je via RSS of email >>> Wat is rss?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...