maandag 29 september 2014

Nieuws over Snappet onrechtvaardig

Op NOS.nl verscheen 10 dagen geleden een bericht over het vermeende misbruik van gegevens door een onderwijs-app. Wellicht heb je het bericht gelezen; het ging over Snappet. Snappet is een stichting die de inzet van tablets mogelijk maakt, op een manier die voor basisscholen behapbaar is.
Even kort door de bocht is dit wat ik van Snappet weet: zij leveren de (android-)tablets met voorgeïnstalleerde apps aan de scholen. De tablets zijn in bruikleen en worden geen eigendom van de school. De gebruikte apps leveren digitale oefeningen bij de meest gebruikte methodes voor rekenen en taal. Dat gaat zover dat je van die methodes de werkschriften in principe niet meer nodig hebt. Je kunt de sommen en opdrachten op de tablets laten doen. Dat heeft verschillende voordelen. Voordeel voor de leerlingen is dat ze direct feedback op iedere opdracht krijgen. Voordeel voor de leraar is dat hij niet hoeft na te kijken, maar wel realtime de vorderingen van zijn leerlingen kan bijhouden. Voordeel voor de school is dat ze het (vrijwel) kostenneutraal kunnen 'aanschaffen'. Tot zover het goede nieuws.

Want Snappet ligt onder vuur. Eerst door de uitgevers van de traditionele methodes. Die zouden waarschijnlijk willen dat ze het zelf bedacht hadden. (Waarom doen ze dat eigenlijk niet?) De uitgevers hebben Snappet aangeklaagd dat Snappet inbreuk zou maken op het copyright. Ik weet eerlijk gezegd niet precies hoe dat is afgelopen, maar ik heb daar niets meer over gehoord. Ik vermoed dat de uitgevers van de methodes aan het kortste eind hebben getrokken.

Maar nu ligt Snappet dus opnieuw onder vuur. Deze keer komen ze in het nieuws met vermeend misbruik van onderwijsgegevens. Ze zijn doorgelicht door het CBP en dit rapport kwam daaruit. Snappet blijkt volgens de analyse van het CBP niet geheel te voldoen aan de wet bescherming persoonsgegevens.
Ik weet niet zo goed wat ik daarvan moet vinden. Ik heb daar een beetje een dubbel gevoel over. Want enerzijds vind ik dat een leverancier van digitale middelen zijn zaakjes op orde moet hebben met betrekking tot privacy en uitwisseling van gegevens. En Snappet dan dus ook. Er is vanuit dat perspectief niets mis met de kritische noot die het CBP kraakt.
Maar anderzijds vind ik er een zekere onrechtvaardigheid in schuilen dat Snappet zo in het nieuws komt. Ze worden aan een schandpaal genageld die ze niet verdienen, en daarnaast is het een beetje symboolpolitiek. Snappet is een kleine speler op de softwaremarkt. Zij moeten de zaakjes wel op orde hebben of krijgen, want anders loopt hun bestaansrecht gevaar. Zij zijn bij lange na nog geen gevestigde partij in de onderwijsmarkt. Daarmee lijkt dit rapport van het CBP meer op een schaakzet op het speelbord van de markt voor lesmateriaal.
Basisscholen zijn veelal niet toegerust om weloverwogen keuzes te maken op het terrein van privacy. Het zou welkom zijn als het CBP andere pakketten ook eens doorlichtte. Helaas heb ik het CBP nog geen rapport zien uitbrengen over Parnassys, Esis, Basispoort, of OnderwijsTransparant. Daar gaan gegevens in om van veel meer leerlingen dan de leerlingen van (maar) 400 scholen. Ik zou graag zien dat het CBP pakketten van die orde van grootte eens doorlichtte.

En dat brengt me dus bij de vraag: waarom heeft het CBP nu juist Snappet bij de lurven gegrepen?

(In het rapport staat dat het CBP dat op eigen initiatief heeft gedaan, maar ik denk dan: je weet nooit hoe de hazen lopen...)

Meer lezen over dit onderwerp:
IPON.nl: CBP constateert overtreding wet bij Snappet
EV.nl: CBP constateert overtreding wet bij Snappet (en neemt systeemgegevens mee op een USB-stick)
PO-raad.nl: Snappet past informatievoorziening aan over digitaal leermateriaal
Kennisnet.nl: Wat je als school kunt leren van de uitspraak over Snappet


Geen opmerkingen:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...