maandag 4 maart 2013

Blogboek, heen-en-weer-schrift met voor- en nadelen

Op het speciaal onderwijs blog van Kennisnet las ik een berichtje over Blogboek.com. Het is een platform (op internet) dat op initiatief van de ouders van een leerling gebruikt kan worden als heen-en-weer-schriftje. Het blog vertelt dat een heen-en-weer-schriftje de communicatie tussen ouders en een leerkracht op dagelijkse basis mogelijk maakt, maar dat een hindernis daarbij is dat er vaak niet genoeg tijd is om een verslag van de dag op tijd in het schriftje te krijgen. En daar kan Blogboek dan verandering in brengen.
Ouders maken een account aan en voeren daar de gegevens van hun kind in. Ze kunnen binnen de gratis licentie maximaal twee professionals (een leraar en een remedial teacher bijvoorbeeld) toegang geven tot het blogboek. Er is ook een betaalde standaard licentie. Dan kun je een onbeperkt aantal professionals toegang geven en je kunt binnen de applicatie kiezen welke informatie je met wie deelt.


Voordelen
Ik zie een aantal voordelen:

1. Altijd en overal beschikbaar
De ouders en de leraar kunnen altijd en overal inloggen. Ten opzichte van een heen-en-weer-schriftje is dat een voordeel, want je bent niet gebonden aan een klein tijdsvenster waarbinnen je het verslag moet maken (tussen einde van de dag en het moment waarop de leerlingen naar huis gaan).

2. Er zit structuur in de communicatie
Blogboek hanteert namelijk 3 mogelijke informatietypen: profiel, doelen en metingen. En als je iets toevoegt aan het blogboek moet je dus kiezen welke informatietype je hanteert.

3. Ouderbetrokkenheid
Omdat het account door de ouders opgezet moet worden en hun eigendom is, werk je automatisch aan de ouderbetrokkenheid.


Nadelen
Ik zie echter ook een aantal nadelen:

1. Altijd en overal beschikbaar
De gegevens staan weliswaar beveiligd op een server, maar daarmee is nog niet gegarandeerd dat de informatie alleen door geautoriseerde mensen benaderd kan worden. De stichting achter Blogboek huurt serverruimte bij een externe partij. De afspraken met die externe partij staan niet op de website vermeld. Of zaken als geheimhoudingsverklaringen en verklaringen voor goed gedrag e.d. geregeld zijn, laat zich raden. Ook over de maatregelen die getroffen zijn voor de beveiliging wordt niet meer gezegd dan: 'we gebruiken https'.

2. Er zit structuur in de communicatie
Omdat er gebruik wordt gemaakt van een format met drie informatietypen loop je het risico dat je ook volgens die structuur gaat denken. Misschien wil je wel geen doelen stellen, maar alleen volgen. Of de ouders willen wel metingen doen, en de leraar niet. Dat leidt af van het oorspronkelijke doel: communicatie voeren over hoe het met het kind gaat.

3. Ouderbetrokkenheid
Om met Blogboek te kunnen werken is al een mate van ouderbetrokkenheid nodig omdat het account door ouders moet worden gestart. Als die ouderbetrokkenheid er nog niet is, is email laagdrempeliger om mee te beginnen. Wel moet je je dan realiseren dat dat nog minder veilig is dan Blogboek.


De stichting achter Blogboek is Stichting InKlus. Ze hebben een privacyreglement en algemene voorwaarden op de site van Blogboek gezet. Mijn advies zou zijn om die eerst goed door te lezen, voordat je de dienst gaat gebruiken.
Realiseer je altijd welke gegevens je online zet, en welke toestemmingen je geeft voor het gebruik van die gegevens.


Meer lezen
Panopticon, een documentaire over privacy
Methodelink, is gratis wel gratis?
Wegblijven bij Facebook

1 opmerking:

Johannes Wolters zei

Beste Remko,

Wat leuk dat je de tijd hebt genomen om Blogboek te bekijken en er een artikel aan te wijden. Dank je wel.

Ik zag een paar punten in je artikel waar ik graag even op wil aanvullen of reageren.

Je noemt de structuur in Blogboek (profiel, doelen, metingen) bij zowel positief als negatief. In Blogboek kun je elkaar naast deze structuur ook berichten sturen. Aan de ene kant 'privéberichten' aan een of meerdere personen, een soort e-mailen. Aan de andere kant een 'nieuwsbericht' direct op home dat voor alle personen die toegang hebben te lezen is. Vergelijkbaar met een prikbord bericht op Facebook.

Door deze verschillende manieren is het mogelijk om op de manieren te communiceren zoals bij de ouder en hulpverleners passen. Omdat we niets 'verplicht' willen stellen, wat belemmerend kan werken, zoals jij -terecht- opmerkt.

Verder kun je specifieke personen aan doelen of metingen koppelen om er voor te zorgen dat duidelijk is wie waar aan werkt. Anderen kunnen het 'volgen' zoals je het noemt. In de betaalde versie kun je ook onderdelen afschermen omdat ze privé zijn, of om overzichtelijk te houden wat voor de betrokkenen relevant is.

Je kunt een gratis versie aanmaken om het zelf eens te bekijken. Als je wilt kunnen we er ook eens telefonisch doorheen lopen.

Verder neem ik je kanttekeningen over de privacy en beveiliging mee. Goed om te lezen hoe dit door een kritisch persoon wordt gezien. Ik realiseer me dat we duidelijker moeten vermelden hoe we omgaan met de punten die je noemt. Want uiteraard wordt Blogboek alleen een succes als alle gebruikers er van overtuigd zijn dat hun gegevens bij ons niet gelezen worden door anderen, en veilig zijn opgeslagen.

Nogmaals dank voor het reviewen van Blogboek. Ik stel het op prijs als je naar mijn opmerkingen zou willen kijken en je artikel zou willen updaten. Omdat ik het belangrijk vind dat mensen een goed beeld krijgen van Blogboek.

Ik hoor graag van je.

Met hartelijke groet,
Johannes Wolters

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...