vrijdag 18 juli 2008

Vier in Balans monitor 2008 gelezen


Mijn vakantie is gisteren begonnen en daardoor had ik ineens tijd over om de Vier in Balans monitor te lezen.

In hoofdstuk 2 (over Onderzoek naar de opbrengsten van ict-toepassingen) wordt er gesproken over:
- Digitale prentenboeken (zie mijn eerdere post)
- Gebruik van simulaties
- Digitale schoolborden (kijk hier en hier)
- Gebruik van games (zie bijvoorbeeld leerspellen.nl)
- Toepassen van web 2.0
- Kostenplaatjes
- Laptop per leerling (zie ook dit
artikel bij wrubens)

Dit zijn blijkbaar de items waar onderzoek naar gedaan is m.b.t. de opbrengsten van ict.

Ik zou veel gedetailleerdere informatie willen hebben over de resultaten van het gebruik van leerlingvolgsystemen, kennisdeling en professionalisering m.b.v. ict, en informatie over software van uitgevers van methodes.
Verder valt op dat leraren en management heel verschillende denken over de stand van zaken m.b.t. tot ict in hun school. De monitor laat die verschillen mooi zien in een grafiek, maar oorzaken worden niet of nauwelijks genoemd. En daar ben ik nou juist zo nieuwsgierig naar.
Wat mij betreft gaat dit rapport niet diep genoeg. Maar dat heeft er misschien ook mee te maken dat zowel basisonderwijs, als voortgezet onderwijs en het mbo besproken worden in dit rapport.
Een oud-collega (en goede vriend) van mij heeft wel eens gezegd: "In de beperking ligt de meester". Misschien moest de monitor per onderwijssoort opgesteld worden om daadwerkelijk het publiek te vinden dat ze zoeken.

(plaatje uit rapport geknipt)

Geen opmerkingen:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...