woensdag 16 mei 2012

Test- en Toetsscore Liniaal, handig hulpmiddel

Op de website van het Regionaal Expertisecentrum (REC) Midden/Zuidwest Nederland Cluster 2 staat een handig hulpmiddel voor remedial teachers of intern begeleiders. Ik heb het over de Test- en Toetsscore Liniaal (xls), te vinden helemaal onderaan de lijst van downloads op voornoemde site.

Jacques Visker is de maker ervan en in zijn toelichting schrijft hij het volgende:

"Doel
De TTSL is bedoeld om het rapporteren over leervorderingen te vergemakkelijken:
De toetsuitslag (vaardigheidsscore) wordt in een oogopslag omgezet in het prestatieniveau A t/m E en in het didactisch leeftijdequivalent.
Door uit te gaan van de vaardigheidsscore is een vergelijk met een volgend of vorig toetsniveau mogelijk.
Met een druk op de knop wordt het leerrendement (de leerachterstand) berekend: tabblad LA (DL-DLE).
Toets- en testuitslagen van leerkracht, logopedist en psycholoog zijn aan elkaar te relateren: (Deviatieschalen).
De vergelijking met een leeftijdgenoot in het regulier onderwijs is visueel gemaakt.

Gebruiksmogelijkheden
Zet na de toetsafname de ruwe score met behulp van de handleiding om in de schaalscore.
Deze kent bij Cito verschillende benamingen: vaardigheidsscore, toetsscore, schaalscore, CLIB (Cito leesindex voor begrijpend lezen) en CILT (Cito index voor leestechniek/-tempo). Bij de Klepeltoets, de EMT (Brus) en het PI-dictee vormt het netto aantal goede antwoorden de schaalscore.
Klik in de TTSL op het tabblad van de toets de behaalde schaalscore aan. Links is nu het rijnummer gemarkeerd. Klik op dat nummer en de hele rij is gemarkeerd. Nu zijn links het DLE en het functioneringsniveau en rechts het prestatieniveau af te lezen. Rondom het prestatieniveau van de afgenomen toets zijn tevens die van de vorige en volgende toets af te lezen (extrapolatie). Zet na het aflezen de cursor weer op zijn parkeerplaats (C linksboven).

Toetsen en testen drukken ontwikkelingsniveaus uit in verschillende maateenheden (A t/m E, percentielen, quotiënten en standaardscores). Op het tabblad ‘Deviatieschalen’ wordt een onderlinge relatie mogelijk door de diverse toets- en testniveaus uit te drukken in één maat: de standaarddeviatie (die de afwijking van het gemiddelde aangeeft).

Als DL en DLE bekend zijn, is op het tabblad ‘LA’ de relatieve leerachterstand (het leerrendement) te vinden.

Gebruiksrecht
De TTSL omvat de reken-, lees- en spellingtoetsen die gebruikt worden in de scholen van REC MZw.
De TTSL bevat gegevens die vallen onder het auteursrecht. De scholen van REC MZw hebben door de aankoop van de toetsen het recht deze gegevens te gebruiken.
De TTSL is bedoeld voor gebruik door medewerkers van de scholen en diensten in REC MZw. De maker van de TTSL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het onoordeelkundig of foutief gebruik van de TTSL door personen buiten REC MZw."


Je moet waarschijnlijk het excelbestand even openen om chocola te kunnen maken van bovenstaande tekst, maar dat het een handig hulpmiddel kan zijn voor collega's die veel met zorgleerlingen werken, staat vast.
Ik zou zeggen, doe er je voordeel mee.


(bron plaatje)

Meer lezen
Leren in netwerken
Blended Learning, wat is dat?
Learning to teach online

Zie ook mijn andere profielen Of abonneer via Email Rss

Geen opmerkingen:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...