maandag 30 september 2013

Zoeken naar bronnen voor wetenschappelijk onderzoek

Voor de master die ik in september gestart ben, moet ik dit semester drie producten opleveren. Het is de bedoeling dat ik een paper schrijf naar aanleiding van een literatuurstudie, dat ik een onderzoeksplan ontwikkel voor een probleem uit mijn praktijk, en dat ik een onderwijsontwerp maak voor gebruik in mijn eigen praktijk. Het onderzoeksplan en het onderwijsontwerp worden nu nog gezien als 'vingeroefening'. Ik moet wél de plannen maken, maar ik hoef ze níet uit te voeren. Het is in die zin dus een theoretische exercitie.

Voor alle drie de opdrachten is het nodig om wetenschappelijke literatuur te selecteren zodra je je onderwerp weet. Afgelopen week zijn mijn onderwerpen beter in beeld gekomen (waarover ik later ongetwijfeld iets zal schrijven hier) en dat maakt het relevant om te gaan kijken van welke websites ik gebruik kan maken om relevante bronnen te vinden. Aangezien ik het lijstje toch ging maken, kan ik het net zo goed ook hier posten. Misschien heeft een ander er ook wat aan.
Ik heb tot nu toe het volgende lijstje:

Narcis.nl
"NARCIS biedt toegang tot wetenschappelijke informatie waaronder (open access) publicaties afkomstig uit de repositories van alle Nederlandse universiteiten, KNAW, NWO en diverse wetenschappelijke instellingen, datasets van een aantal data-archieven, alsmede beschrijvingen van onderzoeksprojecten, onderzoekers en onderzoeksinstituten. "

Google Scholar
"Google Scholar biedt een eenvoudige manier om te zoeken op wetenschappelijke literatuur. U kunt zoeken in de meest uiteenlopende disciplines en bronnen vanuit één zoekvak: artikelen, proefschriften, boeken, samenvattingen en artikelen van academische uitgeverijen, professionele organisaties, voorpublicaties, universiteiten en andere wetenschappelijk organisaties. Met Google Scholar kunt u wereldwijd de meest relevante wetenschappelijke onderzoeksrapporten zoeken."

Tijdschrift Onderwijsinnovatie
"Het kwartaalblad OnderwijsInnovatie (OI) wordt uitgegeven door de Open Universiteit en behandelt onderwerpen die te maken hebben met innovaties in het gehele hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen."

4W
"4W is het wetenschappelijke tijdschrift van Kennisnet, met artikelen over opbrengsten en werking van ict in het onderwijs. 4W verschijnt zowel digitaal als in gedrukte vorm. Het richt zich op de algemene principes die verklaren waarom een ict-toepassing in een zekere context wel of niet werkt. Het kan gaan over ict voor leren, organiseren en professionaliseren. 4W brengt hiermee in kaart wat we weten over wat werkt met ict in het onderwijs, alsook welke praktijkvragen nog niet beantwoord zijn."

Blogcollectief onderzoek onderwijs
"Het blogcollectief verenigt geestverwante docenten in het primair en secundair onderwijs en onderzoekers aan hogescholen en universiteiten in Nederland en België. Het doel is academisch onderzoek te verbinden met het basis- en middelbaar onderwijs, met als zwaartepunt de praktijk."

Leraar24
"Leraar24 is een online platform van, voor en door leraren, bedoeld om u te ondersteunen bij het uitoefenen van uw beroep. Met Leraar24 kunt u zich op elk moment van de dag efficiënt en kosteloos informeren en verder groeien in uw vak"

LOOK
"LOOK (Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek) is een expertisecentrum voor de professionele ontwikkeling van, voor en door leraren. De kernactiviteit van LOOK is het doen van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek naar de professionele ontwikkeling van leraren. Dat gebeurt in onderzoeksprojecten in samenspraak met scholen en leraren: co-creatie. De aanvragen voor onderzoeksprojecten komen veelal vanuit de praktijk. Het onderzoekscentrum slaat hiermee een brug tussen onderwijsonderzoek en de praktijk. LOOK ontwikkelt generieke kennis die voor het gehele onderwijs toegankelijk is. LOOK (voorheen Ruud de Moor Centrum) is onderdeel van de Open Universiteit."

Met deze overzichten moet ik relevante publicaties kunnen vinden. :-D

(bron plaatje)

Geen opmerkingen:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...