maandag 10 december 2012

Model voor duurzame implementatie van didactische ict

Dit weekend heb ik het onderzoeksrapport 'Acceptatie en duurzame implementatie van de didactische inzet van ICT' gelezen. Ik werd door deze blogpost van Jeroen Bottema op dat spoor gezet. Kennisnet heeft het rapport gepubliceerd op hun onderzoeksite.

In de publicatie wordt een model beschreven waarin de inzet van ict een 'practice' wordt genoemd. Gedurende de implementatie verandert de practice van een 'emergent practice' naar een 'good practice' om tot slot te eindigen in een 'shared practice'.
Als de inzet van ict is verworden tot een shared practice wordt het gezien als een duurzame implementatie van deze inzet.

Vervolgens hebben ze aan de hand van zes cases geprobeerd in kaart te brengen welke factoren invloed hebben op het verloop van emergent practice naar shared practice. Daarbij is gekeken naar de verschillende rollen in de organisatie, zoals een pionier, de early adopters en de late adopters, en uiteraard het management.
En er is gekeken naar factoren als de aanwezigheid van een gedeelde visie, de schoolcultuur, beleving van de eigen effectiviteit en beeldvorming inzake ICT.

Zij hanteerden voor de onderzoeksopzet het onderstaande voorlopige model.


Uit de conclusies van het onderzoek blijkt dat bij de succesvolle cases tenminste de volgende factoren aanwezig waren:
1. Een enthousiasmerende en deskundige pionier
2. Een laagdrempelige ICT toepassing die naar wensen van de gebruikers aangepast kan worden
3. Veranderbereidheid bij het team (schoolcultuur, eigen effectiviteit)
4. Leiderschap dat ICT gebruik voorstaat en leren hieromtrent faciliteert.

Het zou mooi zijn als uit dit onderzoek een model voortvloeide waarmee je de duurzame implementatie van de inzet van ICT zou kunnen voorspellen. Dan weet je van te voren aan welke factoren je aandacht moet besteden als je met een ICT-vernieuwing komt. Zover is het echter nog niet. De auteurs geven daarover het volgende aan:

'De hiervoor beschreven exercitie is slechts uitgevoerd om verschillen tussen de casussen zichtbaar te
maken. Het gaat hier uitdrukkelijk niet om een gevalideerd instrument dat al gebruikt kan worden als
implementatiesuccesvoorspeller. Bij het ontwikkelen van zo’n instrument moet uiteraard onderzocht
worden of de gekozen items laden op hetzelfde construct en of dit de belangrijkste items zijn voor een
gegeven construct. Zo’n instrument zou wellicht wel een bijdrage kunnen leveren aan het voorspellen
van brede acceptatie en duurzame implementatie in een specifieke context.'


Dat lijkt me dus een mooie opdracht voor een volgend onderzoeksproject.


Meer lezen
Over feedback geven
Toekomstig onderwijs in beeld via Envisioning Tech
Waarom gebruiken nog niet alle leraren vanzelfsprekend boeken?

Geen opmerkingen:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...