maandag 29 oktober 2012

Kritisch over 21st century skills, mag dat?

Terry Freedman van het blog ICT in education laat zich in een blogpost in april dit jaar kritisch uit over de veronderstelde vaardigheden voor de 21e eeuw. Kennisnet heeft voor het Nederlands veld een mooi model samengesteld dat gebaseerd is op internationale bronnen.

Freedman schrijft dat hij vaak het volgende tegenkomt over de toekomst:
I Kinderen die nu voor het eerst naar school gaan, komen rond 2030 op de arbeidsmarkt
II We kunnen niet voorspellen hoe de wereld er over vijf jaar uitziet, laat staan over 20 jaar.
III Daarom moeten we kinderen 21e eeuwse vaardigheden aanleren (kunnen samenwerken enz.)

Zijn kritiek op de gehanteerde modellen richt zich op de volgende punten:

1. Als we niet weten hoe de toekomst eruit ziet, hoe weten we dan welke vaardigheden nodig zijn in die toekomst?

2. Hij zet vraagtekens bij de geformuleerde vaardigheden uit de modellen. Volgens hem is een niet-genoemde vaardigheid misschien wel het meest belangrijk, namelijk: kunnen omgaan met verandering, of voordeel kunnen halen uit verandering.

3. Waarom is samenwerken een vaardigheid van de 21e eeuw? Mensen hebben altijd al moeten samenwerken. Niets nieuws onder de zon. De nieuwigheid zit hem misschien in het virtueel samenwerken. Dat zou kunnen.

4. Verder wil hij bepleiten dat NIET samenwerken ook een vaardigheid zou moeten zijn. Zelfstandigheid bedoelt hij daar mee. Alleen kunnen werken; er alleen voor staan. Dat vereist zelfdiscipline, besluitvaardigheid en bijvoorbeeld ook weten wanneer je moet stoppen met werken.

Na deze vier punten eindigt zijn lijstje, maar als je kritisch gaat kijken vallen er ongetwijfeld nog meer vraagtekens te zetten bij het 21e eeuwse karakter van sommige punten uit het model. Alle genoemde vaardigheden zijn in de 20e eeuw (en misschien daarvoor ook al) belangrijk geweest. De enige vaardigheid waar dat niet (of in mindere mate) voor opgaat is ict-geletterdheid. Die component gaat mijn inziens in de toekomst ook steeds belangrijker worden.
En de vraag daarbij is wel of het onderwijs daar al klaar voor is. Zoniet, dan moeten we daar nodig iets aan doen.


Meer lezen
Waarom gebruiken nog niet alle leraren vanzelfsprekend boeken?
Weerstand tegen veranderen
Ict-bekwaamheid voor leraren (Kennisnet) beschikbaar

Zie ook mijn andere profielen Of abonneer via Email Rss

Geen opmerkingen:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...