maandag 8 oktober 2012

'Ict-bekwaamheid voor leraren' (Kennisnet) beschikbaar

Afgelopen zaterdag presenteerde Kennisnet een nieuwe publicatie met de titel 'Ict-bekwaamheid van leraren'. In 2011 formuleerden ze het al als speerpunt. Nu ligt er dus een boekje dat beschrijft hoe Kennisnet de ict-bekwaamheid van leraren ziet. Ze gaan uit van 3 kerntaken van leraren:
A. Pedagogisch-didactisch handelen
B. Werken in de schoolcontext
C. Professionele ontwikkeling

Voor elk van deze drie kerntaken wordt vervolgens beschreven wat de waarde van een goede ict-bekwaamheid kan zijn. Kennisnet zegt niet dat leraren ict-bekwaam móeten zijn. Maar Kennisnet geeft hiermee wel aan dat als je gaat praten over ict-bekwaamheid van leraren je beter een kader kunt hanteren. En dit kader zou dan werkbaar moeten zijn.

Wat staat er in het kader?
Er is uitdrukkelijk niet gekozen voor een beschrijving van heel concrete vaardigheden als 'kan een tekst in Word maken'. Collega's die gehoopt hadden op een soort checklist van vaardigheden waarlangs je je team kan leggen om te kijken of ze ict-bekwaam zijn, hebben aan deze publicatie niet de juiste tool. Ik denk persoonlijk dat het slim is van Kennisnet om niet met zo'n lijstje te komen. ICT moet een middel blijven en geen doel op zich worden. Daar hebben we ons al te vaak op verkeken, en die misleiding ligt altijd op de loer.
Ze hebben het dus vrij algemeen gehouden. Per school of per stichting zou je dit zelf dan wellicht concreter kunnen maken.

Voor het pedagogisch-didactisch handelen zegt Kennisnet het volgende:
Leraren kunnen:
- rekening houden met de impact die de digitale wereld heeft op het opgroeiende kind.
- de verbinding leggen tussen leerdoel, werkvorm en de inzet van ict-hulpmiddelen.
- uitleggen welke meerwaarde ict heeft in het aanbieden van hun onderwijs.

Voor het werken in de schoolcontext wordt het volgende gezegd:
Leraren kunnen:
- administratieve zaken digitaal vastleggen, beheren en delen
- voortgang van leerlingen digitaal zichtbaar maken en volgen
- digitaal communiceren

Voor de professionele ontwikkeling:
Leraren kunnen:
- voor hun vakgebied relevante digitale bronnen vinden en raadplegen
- de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied volgen en kennis en ervaringen uitwisselen via digitale platforms

Digitale basisvaardigheden
Met deze 3 kerntaken en de beschrijvingen met betrekking tot het gebruik van ict-hulpmiddelen in het achterhoofd, ontkom je er niet aan om digitale basisvaardigheden te 'eisen' van de leraren. Anders wordt het lastig om überhaupt iets met bovenstaande opsommingen te kunnen. Wat leraren minimaal aan digitale basisvaardigheden zouden moeten beheersen is het volgende:

- apparaten, software en toepassingen kunnen gebruiken:
a. in de onderwijscontext: beamer, digitaal schoolbord, digitale video/audio apparatuur;
b. bestanden kunnen beheren;
c. kunnen werken met de standaard kantoortoepassingen, zoals een tekstverwerker en presentatiesoftware;
d. kunnen werken met de onderwijs specifieke toepassingen, die op hun school van toepassing zijn, zoals een digitale leeromgeving en leerlingvolgsysteem;
e. foto's, video's en audio digitaal kunnen maken.

- kunnen omgaan met digitale communicatiemiddelen

- kunnen participeren in sociale netwerken

- hun weg kunnen vinden op internet: gebruiken van een internetbrowser en toepassen van een zoekmachine op internet (vinden, beoordelen en verwerken van informatie)

De rest van de publicatie staat vol met voorbeelden en uitwerkingen van bovenstaande beschrijving. Zeker de moeite van het lezen waard. Naast dit boekje hebben ze ook een discussiestarter gemaakt aan de hand waarvan je met je schoolteam kan bepalen waar je (team) staat. In die discussiestarter vind je ondermeer een lijstje met stellingen. Op die uitspraken laat je je teamleden reageren met +, +/- of -, en zo inventariseer je helder en snel wat er in jouw team belangrijk gevonden wordt met betrekking tot ict-bekwaamheid. Van daaruit zou je dan je verdere beleid kunnen formuleren.

Al met al een helder boekje; zeker ook met die discussiestarter erbij. Ik ga het in ieder geval bij ons intern even onder de aandacht brengen bij de sector Personeel en Organisatie. En ook tijdens de bijeenkomsten van de ICT-coördinatoren van onze stichting (de ambassadeursdagen) zal dit op de agenda komen.


Meer lezen
TPACK.nl
Informatievaardigheden voor leraren
7x online leren voor meesters en juffen


Zie ook mijn andere profielen Of abonneer via Email Rss

Geen opmerkingen:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...